ESert
Certificació energètica i compliment normatiu CTE. Via simplificada (24 h). Curs on-line per videoaula a través de Internet
EBC1151003
COAC

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
A partir del 2/11/15,
Horari

Metodologia on-line per videoaula,
Durada 24 hores  

Director/docent
Fabián López, doctor arquitecte i consultor ambiental; Paula Serra, arquitecta i consultora ambiental,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

A aquells professionals que vulguin especialitzar-se en sistemes d’avaluació energètica de l’edificació , així com en el disseny i valoració d’opcions de millora del projecte i en el coneixement dels sistemes normatius i voluntaris existents. És tracta d’un perfil equiparable al d’un especialista d’estructures, d’instal·lacions o altres especialitats, que habitualment assessora al projectista.

Objectius

L’objectiu del curs és assolir de manera pràctica el coneixement i l’ús de les eines associades al procés d’avaluació de la eficiència energètica per a l’obtenció de la certificació energètica per la via simplificada tant per a la certificació d’edificis  d’obra nova com existents. 

Programa

CURS ON-LINE PER VIDEOAULA (NO PRESENCIAL).

Aquest curs d'autoaprenentatge es desenvolupa només per Videoaula, amb connexió per Internet a través d'Adobe Connect. Les sessions estaran disponibles per al seu visionat a partir del proper 2 de març i seguiran el desenvolupament indicat en el següent apartat de "PROGRAMA". Les sessions es podran seguir al ritme escollit per l'alumne (interrupcions pròpies, organització de descansos, ...). Donats els continguts dels curs s'han incorporat les consultes i els dubtes més freqüents recollits en altres edicions del curs, però NO es tracta d'un curs interactiu amb connexió amb els docents.

PROGRAMA:

Tema 1. Certificació Obra nova. Eina CERMA

Definició envoltant. Definició de sistemes. Exercici pràctic 1a part.

Resultats i qualificació. Exercici pràctic 2a part.

Tema 2. Certificació Edificis Existents. Eina CE3X

Context Normatiu i Descripció General.  Definició envoltant. Exercici.

Patrons d'ombres, Ponts tèrmics i Definició de sistemes. Resultats i opcions de millora. Anàlisi econòmica i resultats. Exercici.

Definició d’edificis terciaris. Exercicis.

Exercicis complementaris.

Tema 3. Certificació Edificis Existents. Eina CE3

Descripció General.

Opcions de definició d'envoltant i sistemes.

Obtenció de resultats i mesures de millora. 

Revisió d'exemples.

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
A partir del 2/11/15,
Horari

Metodologia on-line per videoaula,
Durada 24 hores  

Director/docent
Fabián López, doctor arquitecte i consultor ambiental; Paula Serra, arquitecta i consultora ambiental,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.