ESert
M10. Taller. L'escala adequada per a cada concepte energètic
EGI1150601
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
El dimecres 3, 10 i 17 de juny de 2015,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 12 hores  

Director/docent
Christoph Peters, Arquitecte,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, enginyers i altres professionals de l’entorn del planejament urbà interessats en l’especialització en l’urbanisme sostenible – tant des de la pràctica liberal, des del marc de l’administració pública com a prescriptor–, que vulguin aprofundir el seu coneixement en la reducció de la demanda energètica i en els nous models de subministrament energètic i integració d’energies renovables a escala urbana i territorial.

Objectius

L’objectiu d’aquest curs és conèixer els avantatges i les limitacions de cada escala i els factors d'influència per a la seva selecció: densitat de demanda, potencial d'oferta, distribució, etc. així com les possibilitats de les eines i l’estar familiaritzat amb la seva aplicació: exemples de potencialitats solars, mapes de calor i fred i les experiències dels països més avançats.

Programa

 10.1 Smart Cities (Manel Torrent, Director Tècnic Agencia d’Energia de Barcelona).

            •       Entorn energètic i espai públic

      •       Sensorització de l’espai públic

      •       Generació energètica a l’espai públic

      •       Monitoratge energètic d’edificis públics

      •       Projectes Smart Cities de l’Ajuntament de Barcelona, exemples

      •       Super illes.

 

10.2 Eines GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) per al planejament

(Dra. Carolina Martí, professora Universitat de Girona).

       Recull d’aplicacions d’ARC GIS al planejament urbà – exemples.

      •       Plans energètics recolzats per GIS, com potencialitats solars, de calor i fred, etc.

      •       Experiències de països avançats en la seva aplicació.

      •       Planificació de demanda de calor i fred sobre software GIS.

 

10.3 Taller: entre connectat i desconnectat / individual i col·lectiu (J. Sabaté/C.Peters).

            •       Economia de l’escala de centralització: individual, edifici, illa, districte, ciutat, àrea metropolitana, limitacions de les xarxes.

            •      Experiències del concurs de l’illa eficient a Barcelona en el marc del projecte MARIE (www.marie-medstrategic.eu)

      •       Exercici pràctic, modificació de paràmetres d’influència i visualització de l’impacte.

      •       Clausura del curs Energia i Urbanisme

 

 

 

Direcció: Christoph Peters, Arquitecte.

 

Docents: Manel Torrent / Carolina Martí / Joan Sabaté / Christoph Peters

 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
Diputació de Girona
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
El dimecres 3, 10 i 17 de juny de 2015,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 12 hores  

Director/docent
Christoph Peters, Arquitecte,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.