ESert
Curs Avançat de Revit
EEL0150405
COAC

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
24, 27, 29.04, 4, 6 i 8.05,
Horari

Dilluns, dimecres i divendres de 16 a 19 h, o en diferit a través de la Videoaula,
Durada 18 hores  

Director/docent

Idioma Català 



El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit



El curs està dirigit a arquitectes, a
parelladors, enginyers, delineants, estudiants i interioristes, amb coneixements bàsics en Revit.

Objectius

L’objectiu del curs és mostrar altres aspectes necessaris per optimitzar el treball amb Revit i donar continuïtat a les nocions bàsiques ja adquirides.

Al finalitzar el curs els participants tindran els coneixements necessaris per aprofunditzar en la redacció de projectes d’arquitectura com ara:
 • Treballar amb volumetries senzilles a nivell d’avantprojecte o concursos
 • Configurar el programa segons les necessitats del projecte
 • Treballar amb eines avançades
 • Control d’amidaments sobre tots els elements modelats
 • Creació de plànols específics per a projectes d’execució
 • Capacitat per gestionar projectes de reforma o rehabilitacions

Programa

 1. Acotació, notes, detalls i llegendes.
 2. Definició de la topografia i elements d'urbanització.
 3. Obtenció d'amidaments bàsics i vinculació amb fulles de càlcul.
 4. Gestió del projecte.
 5. Eines d’optimització (grups, arxius vinculats, referencies externes de CAD).
 6. Configuració i personalització del entorn de projecte.
 7. Gestió avançada de la informació (llistats).
 8. Configuració i gestió avançada de vistes: detalls constructius, integració en plànols.
 9. Creació de plànols d’acabats.
 10. Definició de memòries de fusteries.
 11. Fluxos de treball avançats (estàndards, plantilles, etc.)
 12. Opcions de disseny com a alternatives de projecte.
 13. Treball amb fases de construcció.
 14. Introducció a la generació de biblioteques (cas pràctic: generació d’una caràtula)
 15.  
   
  PROGRAMA DETALLAT:
   
  22.04.15
  1. MURS CORTINA. MODELAT CONCEPTUAL
  ·         Model - Murs cortina: Edició i personalització. Modificació de sots elements.
  ·         Model - Disseny conceptual I: Introducció al modelat de masses. Concepte de massa. Creació de elements constructius a partir de formes conceptuals.
  ·         Model - Disseny conceptual II: Generació de diferents formes regulars i formes lliures. Aplicacions. Operacions booleanes.
          
  24.04.15
  2. ANOTACIONS, GRAFISME I PLANTILLES
  ·         Anotacions - Esquemes de color: Esquemes de distribucions en vistes 2D.
  ·         Vistes-  Taules de planificació I: Quadres de superfícies. Composar l'edifici partint d'un programa.
  ·         Gestió – Configuració: Configuració addicional de treball, unitats i estils.
  ·         Anotacions - Cotes. Detalls: Restriccions. Cotes alineades i de pendents. Estils de cotes. Línies. Textos. Components de detall. Trames.
  ·         Gestió - Configuració, estils d'objectes i visualització: Elements de model, d'anotació i importats. Eines i control de visualització.
  ·         Gestió - Importació / Exportació CAD: Interoperabilitat amb format dwg. Control de capes i visualització.
  ·         Vistes - Plantilles de vista. Plantilles de projecte: Automatismes para augmentar la productivitat. Estils i criteris de disseny.
   
  27.04.15
  3. PARAMETRES DE PROJECTE, COMPARTITS, CARÀTULES
  ·         Gestió - Paràmetres de projecte: Propietats del projecte. Personalització.
  ·         Gestió - Paràmetres compartits: Vinculació de paràmetres entre diferents famílies i arxius. Ubicació.
  ·         Anotacions - Creació d'una caràtula: Conceptes bàsics. Parametrització de formats. Edició i personalització de textos d'etiquetes.
  ·         Gestió - Personalitzar el navegador de projectes: Creació de nous paràmetres de control. Organització personalitzada de vistes i plànols.
   
  29.04.15
  4. ETIQUETATGE I DETALLS CONSTRUCTIUS
  ·         Vistes – Call-outs i vistes de detall: Gestió de diferents vistes per l'obtenció de detalls constructius. Vistes de model i vistes de disseny.
  ·         Vistes - Generació d'un detall constructiu: Aplicació pràctica. Etiquetat i generació de llegendes constructives.
  ·         Vistes – Llegendes: Llegendes gràfiques de components de construcció. Llegendes descriptives per codis de partides.
  ·         Vistes - Plànols d'acabats: Aplicació pràctica per l’etiquetatge d'acabats i creació de llegendes descriptives.
   
  4.05.15
  5. OPCIONS DE DISSENY I FASES
  ·         Model - Opcions de disseny: Creació i gestió d'alternatives en el disseny d'un determinat àmbit del projecte.
  ·         Gestió - Procés per fases: Gestió del projecte durant el temps en diferents intervencions. Gestió de reformes i rehabilitacions.
  ·         Gestió - Filtres de fases: Gestió i control gràfic i de visualització dels elements construïts o enderrocats en diferents fases.
  ·         Vistes - Control de visualització: Creació i edició de vistes segons les fases i opcions de disseny realitzades.
   
  6.05.15
  6. FUSTERIES I AMIDAMENTS. GRUPS I VINCLES
  ·         Vistes - Memòria de fusteries amb fases: Aplicació pràctica. Avantatges i diferències respecte a les vistes de llegenda.
  ·         Vistes - Taules de planificació III (Amidaments): Control dels amidaments segons les fases i les opcions de disseny realitzades.
  ·         Gestió - Grups de model i de detall: Ús eficaç en elements repetitius. Vincular elements de detalls a grups.
  ·         Gestió - Vincles de Revit: Conversió de grups en vincles de Revit. Coordenades absolutes i coordenades relatives.
   
  Els continguts es desenvoluparan a partir d'un exercici pràctic amb suport de sessions teòriques. Aquest cas pràctic serà el projecte dels apartament de Torredembarra de Josep Maria Sostres. S'aprofundirà en el model desenvolupat al curs bàsic amb la introducció de conceptes avançats i noves eines.

  Per a la realització del curs, es recomanarà als inscrits descarregar–se la versió de prova gratuïta que facilita Autodesk a través de la seva pàgina web, i no fer-ho abans de l‘inici del curs, ja que la durada és d’un mes.

  Per tal de facilitar l'accés a la formació a tots els col·legiats, l’Escola Sert ofereix aquest curs online a través de la 
  VIDEOAULA. Aquesta metodologia consisteix en la transmissió de les sessions formatives a través d'Internet. Les classes es poden seguir en directe, amb l'opció de participar amb dubtes i comentaris a través d'un xat, o visualitzar la sessió gravada un cop finalitzada la classe. Les gravacions estaran disponibles per als alumnes durant tot el curs.

  Docent: Mihai Brencea Caraghiosu, arquitecte i consultor BIM

 

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
24, 27, 29.04, 4, 6 i 8.05,
Horari

Dilluns, dimecres i divendres de 16 a 19 h, o en diferit a través de la Videoaula,
Durada 18 hores  

Director/docent

Idioma Català 



El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.