ESert
Curs de geologia pràctica i fonamentació: lectura de terrenys per a la fonamentació d'edificis
EGI1150403
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
Dilluns 20 i 27 d’abril i 4 de maig 2015 ,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 12 hores  

Director/docent
Jordi Ferrer, geòleg de Lithos ,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 Arquitectes i estudiants d'arquitectura.

Objectius

 Aquest curs està dirigit a tots aquells professionals i estudiants interessats en conèixer i analitzar els diversos tipus de terrenys existents que podem trobar en la fonamentació d’edificis.

Analitzarem les seves característiques químiques, les seves propietats mecàniques i el seu comportament davant les càrregues transmeses per les fonamentacions així com les característiques pròpies i particularitats dels diversos sistemes de fonamentació possibles.

Programa

 20/04/2015 IDENTIFICACIÓ DIRECTAMENT AL CAMP

 

Observació de l’entorn de Girona des del mirador de la Torre d’Alfons XII

Relleus respecte a la composició geològica.

Identificació dels  materials aflorants i subaflorants a l’entorn de Girona.

Diferenciació entre sòls i roca. Per un geòleg, per un enginyer geòleg.

Diferents orígens de les roques.

Composició dels sòls.

Identificació paràmetres dels sòls i roques.

S’utilitzaran eines d’ús manual: brúixola, escleròmetre, martell, àcid clorhídric, …

 

DOCENT: Jordi Ferrer, geòleg de Lithos

 

27/04/2015 ANÀLISI DIRECTAMENT AL CAMP

 

Terreny-Estructura interacció.

Observació de l’entorn on s'actua.

Repercussions entre el sòl i les estructures.

Informació sobre el projecte.

Què volem dir amb el què diem dels terrenys? Interpretació i nomenclatures de les dades aportades pels geòlegs cap els receptors de les dades, tècnics en construcció.

Veure exemples de construccions i anàlisi de les adaptacions al subsòl.

 

DOCENT: Jordi Ferrer, geòleg de Lithos

 

04/05/2015 LES FONAMENTACIONS

 

Tipologia de fonamentacions

Quina fonamentació apliquem per a cada tipus de terreny?

Exemples de fonamentació adequada

Exemples de fonamentació inadequada.

 

DOCENT: Doctor arquitecte Miquel Llorens Sulivera, arquitecte de GMK. Advanced Materials Analysis for Structural Design (AMADE) de la Universitat de Girona.

 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
Dilluns 20 i 27 d’abril i 4 de maig 2015 ,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 12 hores  

Director/docent
Jordi Ferrer, geòleg de Lithos ,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.