ESert
Curs de mestratge en construcció tradicional per a arquitectes / Mòdul LA CALÇ
EGI1150404
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
Els divendres 10, 17 i 24 d’abril i 8, 15 i 22 de maig de 2015,
Horari

de 9:30 a 14:30,
Durada 30 hores  

Director/docent
Olga Muñoz, arquitecta Projecte GRETA,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, arquitectes tècnics, restauradors i estudiants interessats a preservar els oficis i transmetre els valors inherents a les tècniques tradicionals de la construcció.

Objectius

 Preservar els oficis i transmetre els valors inherents a les tècniques tradicionals de la construcció. Després d’un primer curs adreçat a les empreses gironines dedicades a la restauració i rehabilitació, es planteja ara una edició amb uns continguts específics per a arquitectes.

Programa

 Divendres 10 d’abril de 9:30-14:30 h – lloc: COL·LEGI ARQUITECTES

 

. Presentació del MÒDUL 2  LA CALÇ I EL GUIX.

Pep Fortià i Olga Muñoz, arquitectes Projecte GRETA

 

. EL CICLE DE LA CALÇ

Joan Ramon Rosell, Arquitecte tècnic ( UPC)  . Fòrum Ibèric de la Calç ( FICAL ). REHABIMED

El cicle de la calç i la carbonatació. Diferencies entre calç aèria, calç hidràulica, ciment natural, i pòrtland i les seves diferents aplicacions.

 

. ORIGEN DE LA CALÇ I ELS REVESTIMENTS TRADICIONALS

Miquel Barcons, enginyer de Com Cal

La calç, el  gran oblidat en la construcció actual.

 

Divendres 17 d’abril de 9:30-14:30 h – lloc: CENTRE DE FORMACIÓ UEC

 

. TALLER DE  CALÇ ( I )

Cristina Thió i David Martínez, restauradors, CHROMA Rehabilitacions Integrals SL, REHABIMED

Treballs preliminars, tria dels àrids.

Execució de morters i practica de paraments verticals. Esquerdejat, trepa i lliscat a l’arquitectura anònima.

 

Divendres 24 d’abril de 9:30-14:30 h – lloc: CENTRE DE FORMACIÓ UEC

 

. TALLER DE  CALÇ ( II )

Laurent Coquemont, Director tècnic i formador del centro de formació per tècnics i professionals de la restauració del patrimoni i de la eco construcció del Museo de la Cal de Morón de la Frontera.

La Calç de Morón, els forns de calç i els seus valors patrimonials.

 

. REVESTIMENTS MIXTES: Pràctica de l’apagat de la calç i Aplicació de calç, i calç i fang sobre paraments esquerdejats. Remolinar i lliscar calç + fang.

 

Divendres 8 de maig de 9:30-14:30 h – lloc: COL·LEGI ARQUITECTES

 

. LA CALÇ HIDRÀULICA – SOLERES I PAVIMENTS

Iñigo Menchacatorre, de Calç de Saint-Astier

la calç hidràulica i les seves aplicacions, calç estructural, les soleres de calç i paviments.

 

. PAVIMENTS DE CALÇ A LA MANERA ANTIGA: EL SIGNINUM

David Mallorquí , arquèoleg i restaurador. Signinum SL.

 

. EL COLOR I ELS ACABATS DE PARAMENTS EN CALÇ

Agustín Alcaraz, keim

La pintura als silicats, les veladures...

 

Divendres 15 de maig de 9:30-14:30 h – lloc: COL·LEGI ARQUITECTES

 

. EL GUIX, UN MATERIAL A RECUPERAR

Antonia Navarro. Geòloga (UPC ). REHABIMED

Característiques i aplicacions. El procés de la cocció del guix.

 

. LA UTILITZACIÓ DEL GUIX A LES COMARQUES DE MUNTANYA

Josep Coll, arquitecte tècnic. Professor de Rehabilitació (Universitat de Lleida )

Anàlisi dels forjats de guix al Pallars. Exemples concrets d’intervencions.

 

. INTERVENCIONS EN DIFERENTS EDIFICIS PATRIMONIALS

Joan Albert Adell, doctor arquitecte

Intervencions en monestirs i en nuclis històrics i aplicacions del guix.

 

Divendres 22 de maig de 9:30-14:30 h – lloc: BARCELONA

 

. LA RESTAURACIÓ DE REVESTIMENTS

Cristina Thió, restauradora,  i David Martínez, CHROMA Rehabilitacions Integrals SL. REHABIMED Aprendre a mirar: la diversitat d’acabats al llarg del temps.

Recorregut per les façanes històriques de Barcelona i visita al taller de CHROMA Rehabilitacions Integrals SL.

 

 

Coordinadora: Olga Muñoz, arquitecta Projecte GRETA                                                                                     

http://www.projectegreta.cat/

Greta.gir@coac.net

Tel. 972 412 727

Aclariments

Nota: El curs és el segon mòdul del Postgrau de Mestratge en Construcció Tradicional per a Arquitectes i que està format per 4 mòduls.
 

Cadascun dels 4 mòduls del curs gira al voltant d’un material bàsic de la nostra tradició arquitectònica i de les tècniques que li són pròpies.

El mòdul 1: la Pedra (Tardor 2014)

El mòdul 2: La Calç (Primavera 2015)

El mòdul 3: la Ceràmica (Tardor 2015)

El mòdul 4: la Fusta (Primavera 2016)

 

Nota: Aquest postgrau està subvencionat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
Els divendres 10, 17 i 24 d’abril i 8, 15 i 22 de maig de 2015,
Horari

de 9:30 a 14:30,
Durada 30 hores  

Director/docent
Olga Muñoz, arquitecta Projecte GRETA,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.