ESert
CAMPUS PROFESSIONAL: Sistemes i productes aplicats a la Rehabilitació
EBC4150509
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dimarts 05 de maig de 2015,
Horari

10.00h a 15.00,
Durada 5 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Dirigit a arquitectes, arquitectes tècnics, estudiants i professionals vinculats a la rehabilitació d'edificis, que vulguin actualitzar els seus coneixements o vulguin conèixer quins productes ofereix la indústria de la construcció en aquests moments per a la rehabilitació integral o reparació d'elements arquitectònics, ja siguin materials, tècniques o sistemes complets d'intervenció.

Objectius

Es tracta d’una trobada entre professionals i empreses, on s’explicaran diverses tècniques i productes utilitzats especialment en obres de reparació, rehabilitació o de millora del comportament energètic dels edificis. Els tècnics de cada empresa aportaran els criteris d’ús de cada producte en cada cas per aconseguir les màximes prestacions i la més alta qualitat en el resultat.

La jornada està estructurada en una sèrie de conferències tècniques de 45 minuts cadascuna que es faran a la Sala d'Actes de Plaça Nova 5.

Al migdia, a l'espai Picasso de Plaça Nova 5, les empreses faran demostracions dels seus productes i es facilitarà un espai de networking empreses-assistents, amb un càtering, gentilesa de les empreses participants.

Programa

 

10.00 a 10.45 h
Protecció de les armadures amb l'ús d'inhibidors de corrosió a les estructures de l'edificació 
S'exposarà un cas real a Alacant de reparació i protecció en ambients marins, concretament el complex residencial Torres Blancas. BASF

     

10.45 a 11.30 h
Reforç d'obra de paleta amb sistemes compostos de matriu inorgànica
Presentació d'un sistema fruit de la col·laboració de MAPEI amb el departament d'Enginyeria Estructural "DAPS" de la Universitat Frederic II de Nàpols, que permet reforçar elements de fàbrica donant ductilitat a elements teòricament rígids. Veurem exemples de reforços realitzats en edificis patrimonials. 
MAPEI

11.30 a 12.15 h
Ús i integració d'objectes Pladur aplicats a la rehabilitació d'edificis
Aportació dels sistemes Pladur a la rehabilitació, aïllament i condicionament acústic i aïllament tèrmic per l'interior. Coneixement sobre l'ús i aplicació d'objectes BIM, relacionat amb la rehabilitació. PLADUR 

     
     

Pausa - Café  
     
12.30 a 13.15 h
La superfície sense límits d'aplicació 
La superfície amb espesors fins per reformes integrals sense extreure els materials existents. Sistemes de façana en grans formats amb certificació LEED. Tipologies i característiques tècniques dels materials i les seves aplicacions. 
LAMINAM
     
  13.15 a 14.00 h
Solucions de Sistemes d'aïllament tèrmics per l'exterior per a la rehabilitació
Solucions i aplicacions constructives per rehabilitació d'edificis, augmentant l'eficiència energètica mitjançant els sistemes d'aïllament tèrmic per l'exterior de Baumit. S'explicarà un projecte d'eficiència energètica realitzat a Catalunya amb sistemes passius. BAUMIT
 
   

 

14.00 h a 15.00 h
Espai de networking empreses-assistents (amb càtering, gentilesa de les empreses participants)

Demostracions de productes i sistemes a l’espai expositiu de l'Espai Picasso del COAC. OCTOCAMVISION farà l'exposició Drons per arquitectura. Pre-diagnosi / detecció de patologies d'edificis (càmares òptiques, tèrmiques) i peritatges. Fotografia aèrea i fotografia aèrea 360º. Producció de continguts audiovisuals. Control d'obra aèrea i terrestre per telimetria. Ortofotografia. OCTOCAMVISION 

 

 

Aclariments

Aquesta jornada té un cost de 10€ per als arquitectes col·legiats, que tindran entrada gratuïta sempre i quan, s'apuntin dins del termini establert i assisteixin a la jornada. En cas que al col·legiat finalment li sigui impossible venir, haurà de comunicar prèviament i per escrit la seva absència, en cas contrari haurà d'abonar l'import íntegre de la jornada (10€). 

1. Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia.
2. En cas de no poder assistir a la jornada a la que prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a apastor@coac.net 
3. Es prega puntualitat. Un cop hagi començat, no es podrà garantir l’accés a la sala tot i estar inscrit
4. En cas que quedin places lliures, es permetrà l’accés a les persones no inscrites, previ abonament de l'import íntegre de la jornada.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dimarts 05 de maig de 2015,
Horari

10.00h a 15.00,
Durada 5 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.