ESert
Inspecció i diagnosi d'edificis (9a edició) Curs presencial i per Videoaula a través d'Internet. (M1 del Postgrau en Rehabilitació)
EBC1160214
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
De l'11/03/2016 a l'01/04/2016,
Horari

Divendres de 10.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 19.00 h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Ramon Muñoz, arquitecte,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, altres professionals i estudiants interessats en iniciar-se i aprofundir en l’exercici de la rehabilitació d’edificis i en la redacció de la ITE (Inspecció Tècnica dels Edificis), segons el Decret 67/2015

Aquest curs correspon al Mòdul 1 del Postgrau en Rehabilitació (9a edició)

Objectius

Capacitar per a la realització d’una Inspecció tècnica. Anàlisi i avaluació de l’estat de l’edifici. Criteris d’avaluació de lesions. Anàlisi de tècniques de diagnosi de patologies i de seguiment de la seva evolució, com a pas previ a la definició de les tècniques de reparació convenients segons els elements, materials o instal·lacions afectats.

 Clica aquí per obtenir Informació sobre el Decret de la Inspecció Tècnica dels Edificis

Programa

Protocols d’inspecció d’edificis d’habitatges (1993-2015)
La inspecció visual. Metodologia, límits i recomanacions
Enunciat cas pràctic               

Reconeixement de sistemes constructius (I)
Detecció i avaluació de deficiències en Obra Grossa              

El nou marc legislatiu sobre intervencions en edificis existents 
El Decret 67/2015 entre la Llei RRR, el CTE i la Llei del Sòl
La responsabilitat del tècnic              

Mediació i comunicació en Comunitats de Propietaris
        
Reconeixement de sistemes constructius (II)
Detecció i avaluació de deficiències en Instal·lacions         

Accessibilitat i eficiència en edificis existents
   
Edició de la ITE: Text i imatge. El nou programari web

Mesures cautelars
Comunicats
Llibre de l’edifici existent
Diagnosi qualitativa i estudis aprofundits 
Pla estratègic d’Intervencions (curt, mig i llarg termini)
Casos pràctics 

Marc Normatiu de l’edifici existent.

 
Durant el curs es realitzarà un exercici consistent en la redacció d'una ITE. La dedicació necessària per part dels alumnes s'estima en 1 hora per cada 4 hores lectives.
 
Aquest curs forma part del Postgrau en Rehabilitació (Mòdul 1). En cas que volguessis obtenir el títol de Postgrau més endavant, es convalidaria aquesta formació.

El curs es realitzarà de manera presencial a les aules de l'Escola Sert (c/Arcs 1-3 Barcelona) i a la vegada es podrà seguir en directe a través d'Internet per la VIDEOAULA

La metodologia de la Videoaula permet escoltar i visualitzar el docent en directe, alhora que veure les diapositives preparades pel professor i participar en la classe mitjançant un xat actiu durant la sessió. A través de la vídeoaula, es podran plantejar dubtes i qüestions que el professor podrà resoldre al moment.

Cada sessió quedarà gravada i es podrà tornar a veure en qualsevol moment mentre duri el curs. Per tant, si no es pot seguir el curs presencialment o en directe, es podrà fer en diferit a través de les sessions gravades.

Aclariments

CERTIFICATS

En els cursos de Postgrau es lliurarà un certificat d'aprofitament a totes les persones que hagin realitzat satisfactòriament el 80% de les pràctiques i assistit com a mínim al 80% de les sessions presencials.
Si s'assisteix a més del 80% de les classes i no es realitzen més del 80% de les pràctiques, es lliurarà un certificat d'assistència.
Les pràctiques seran qualificades com a satisfactori, a esmenar o no presentat.
La dedicació per part dels matriculats de les pràctiques proposades s'estima en un màxim de 1 hora per cada 4 hores lectives (38h), que es reconeixeran en el certificat d’aprofitament.

MATRICULA
Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.
 


EMPRESA COL·LABORADORA:

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
De l'11/03/2016 a l'01/04/2016,
Horari

Divendres de 10.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 19.00 h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Ramon Muñoz, arquitecte,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.