ESert
Curs Bàsic de REVIT (2a edició)
EEL0150515
COAC

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
13, 15, 18, 20, 22 i 25 de maig de 2015,
Horari

Dilluns, dimecres i divendres de 16 a 19 h,
Durada 18 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigitEl curs està dirigit a arquitectes, aparelladors, enginyers, delineants, estudiants i interioristes.

Objectius

Aprendre a desenvolupar projectes amb la tecnologia BIM a través de l’aplicació Autodesk Revit.

Al final del curs el assistents tindran una visió global del procés de disseny amb la tecnologia BIM amb els següents coneixements:
 • capacitat per gestionar i editar un arxiu en format Revit
 • tècniques de modelatge amb elements constructius intel·ligents
 • definició y edició de tipologies constructives pròpies
 • capacitat d’extraure documentació gràfica del model (plànols, detalls, perspectives, etc.)
 • obtenció d’amidaments bàsics
 • obtenció d’imatges renderitzades
 • capacitat per interactuar amb altres participants en el procés constructiu

 

Programa

 1. Introducció a BIM i a Revit. Presentació del projecte de Torredembarra.
 2. Arrencada de projecte en Revit des d’altres formats (arxius CAD, croquis, etc.)
 3. Definició bàsica de la estructura (eixos, fonaments, murs de carrega, forjats, etc.)
 4. Definició de façana convencional, murs cortina i coberta.
 5. Definició de distribucions interiors (envans, fusteria, paviments, cel-rasos, etc.)
 6. Definició d’elements de circulació vertical (escales, rampes i baranes)
 7. Creació de vistes (plantes, alçats, seccions, axonometries explotades, perspectives, seccions fugades, etc.)
 8. Obtenció de quadres superfícies útils i construïdes en temps real.
 9. Tractament gràfic de les vistes (ombres, llegendes d’usos, estils gràfics, etc.)
 10. Creació de plànols d’impressió. Impressió en paper i format .pdf.
 11. Obtenció d’imatges renderitzades (llums, càmeres i materials)
PROGRAMA DETALLAT:
 
13.05.15
1. INTRODUCCIÓ GENERAL A REVIT
·         Introducció a BIM. Antecedents: Dibuix manual, cad i la problemàtica actual. Tecnologia BIM.
·         Aspecte Revit Architecture 2015: Pantalla de inici. Barra d'opcions, paleta de propietats, navegador de projectes, controls de vista, barra d'estat.
·         Introducció a les eines bàsiques de modificació i a eines de modelat
 
15.05.15
2. EIXOS, NIVELLS I ESTRUCTURA
·         Fonaments - Datum, model, anotacions i vistes. Comportament dels elements de Revit. Terminologia. Estructura i classificació.
·         Datum - Creació del esquelet del edifici. Definició del context del Projecte. Plantes, eixos estructurals i alineacions.
·         Model – Pilars, sabates i bigues. Tipus. Relacions i restriccions entre diferents elements. Carregar noves famílies.
 
18.05.15
3. FORJATS, MURS I OBERTURES
·         Model - Sòls: Forjats i paviments. Inclinacions. Particularitats.
·         Model - Murs I: Línia d'ubicació. Enllaços. Edicions en alçats. Unions.
·         Model - Murs II: Estructura composta. Estructura interna en murs compostos. Control de capes en trobades.
·         Model - Portes i finestres: Elements basats en murs.
·         Model – Mobiliari: Components de Model allotjats o independents. Alineacions.
 
20.05.15
4. COBERTES, FALS SOSTRES. VISTES 2D I 3D
·         Model – Cobertes: Cobertes inclinades. Cobertes planes. Cobertes per extrusió. Plans de treball i control de gruixos. Unions.
·         Model - Falsos sostres: Elements delimitadors. Control de visualització.
·         Model - Forats: Forats en murs. Forats en elements vinculats a un nivell.
·         Model - Creació de vistes ortogonals i perspectives: Plantes, alçats i seccions. Axonometries i perspectives còniques.
 
22.05.15
5. PLÀNOLS. ESCALES I DISTRIBUCIONS
·         Vistes - Creació plànols: Plànols d’impressió.
·         Vistes – impressió: Configuració d'impressió. Impressió en formats digitals.
·         Model - Escales i baranes: Trams, petja i contrapetja. Escales de cargol. Baranes allotjades o independents.
·         Model - Habitacions (superfícies útils): Delimitadors de recintes. Plànols de distribucions.
·         Anotacions - Etiquetes: Personalització de la informació a mostrar. Particularitats.
·         Model - Àrees (superfície construïda): Plànols de treball pel càlcul de superfícies construïdes.
 
25.05.15
6: MATERIALS, ILUMINACIÓ I RENDERS, TOPOGRAFIA
·         Vistes - Render: Càmeres. Assignació i edició de materials. Control de la il·luminació.
·         Model – Terreny: Superfícies topogràfiques. Unions i divisions. Moviments de terres i amidaments. Corbes de nivell.
·         Model - Entorn i emplaçament: Elements d'urbanització i de topografia.

Els continguts es desenvoluparan a partir d'un exercici pràctic amb suport de sessions teòriques. Aquest cas pràctic serà el projecte dels apartament de Torredembarra de Josep Maria Sostres. Es farà una aproximació resumida per poder modelar i documentar el projecte en un termini reduït de temps.

Per a la realització del curs, es recomanarà als inscrits descarregar–se la versió de prova gratuïta que facilita Autodesk a través de la seva pàgina web, i no fer-ho abans de l‘inici del curs, ja que la durada és d’un mes.

Per tal de facilitar l'accés a la formació a tots els col·legiats, l’Escola Sert ofereix aquest curs online a través de la VIDEOAULA. Aquesta metodologia consisteix en la transmissió de les sessions formatives a través d'Internet. Les classes es poden seguir en directe, amb l'opció de participar amb dubtes i comentaris a través d'un xat, o visualitzar la sessió gravada un cop finalitzada la classe. Les gravacions estaran disponibles per als alumnes durant tot el curs.

Docent: Mihai Brencea Caraghiosu, arquitecte i consultor de BIM
 

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
13, 15, 18, 20, 22 i 25 de maig de 2015,
Horari

Dilluns, dimecres i divendres de 16 a 19 h,
Durada 18 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.