ESert
Responsabilitat civil de l'arquitecte: contractual i extra-contractual
EEB150002
COAC

Lloc
Demarcació de l'Ebre
Ramon Berenguer IV 26, principal
43500 Tortosa (Tarragona)
977 44 19 72

Dates
14 de maig de 2015,
Horari

10.15 h. a 13.15 h.,
Durada 3 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 Arquitectes inscrits a la Demarcació de l'Ebre

Objectius

La sessió, amb l’experiència dels col·laboradors, s’ha fixat com a objectiu analitzar des d’un punt de vista jurídic i tècnic els supòsits més habituals que en l’activitat dels col·legiats poden ser generadors de responsabilitat professional, tant com a projectistes i com a directors facultatius, entrant en la casuística específica, per tal d’extraure conclusions que puguin facilitar el treball professional de l’arquitecte.

Programa

 Eb . re C U R S                                    

 

Programa

10.15 h.            Intervenció assessor jurídic Xavier Faura, advocat, lletrat extern de la companyia Asemas des de l’any 1998   

11.00 h.            Pausa

11.15 h.            Intervenció assessor tècnic Llorenç Garcia, arquitecte, responsable dels serveis tècnics per Catalunya de la companyia Asemas

12.00 h.            Pausa

12.15 h.            Torn obert on donaran resposta els dos tècnics indicats.

 

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de l'Ebre
Ramon Berenguer IV 26, principal
43500 Tortosa (Tarragona)
977 44 19 72

Dates
14 de maig de 2015,
Horari

10.15 h. a 13.15 h.,
Durada 3 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.