ESert
Costes i urbanisme: Les limitacions de la llei de costes i el planejament urbanístic a la urbanització de la franja litoral
EGI1150603
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dijous 11 de juny del 2015,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 4 hores  

Director/docent
Josep Maria Aguirre, advocat,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, Arquitectes tècnics i tècnics municipals. 

Objectius

Amb l’objectiu d’analitzar les normativa d’aplicació a la franja litoral i la seva interpretació, tant pel que fa a la llei de costes com al seu planejament urbanístic així com la resolución dels dubtes que puguin sorgir en casos concrets, conjuntament amb la Diputació de Girona us hem preparat aquesta jornada per l’advocat Josep Maria Aguirre, professor associat de dret administratiu de la Universitat de Girona i advocat especialitzat en dret administratiu i urbanístic (www.aguirrefontadvocat.cat).  Ha publicat diversos treballs sobre l’urbanisme i l’ordenació del litoral entre els quals L’ordenació del litoral català: els plans director urbanístics del sistema costaner (Atelier, 2007). 

El 2013 obtingué el títol de doctor, amb la menció cum laude, per seva la tesi titulada El règim jurídic del litoral catalàÉs membre del projecte d’investigació «Urbanismo sostenible y cambio climático» (DER2011-28408) dirigit pel Dr. Joan M. Trayter i Jiménez. 

 

Ha estat assessor jurídic a la Diputació de Girona (2007-2011) i membre de la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat (2009-2011).

Programa

  1. La distribució competencial entre Estat, Generalitat i ajuntaments
  2. El règim singular de les propietats en domini públic maritimoterrestre 
  3. Les limitacions a la propietat privada a través del règim de servituds de la Llei de costes
  4. Els plans directors urbanístics del sistema costaner
  5. Breu apunt sobre la futura Llei d’ordenació del litoral català


Director del curs: Josep Maria Aguirre, advocat

 

Amb col.laboració amb la DIPUTACIÓ DE GIRONA


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
Diputació de Girona
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dijous 11 de juny del 2015,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 4 hores  

Director/docent
Josep Maria Aguirre, advocat,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.