ESert
Jornada Visats
ETA150616
COAC

Lloc
Demarcació de Tarragona
Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
977 24 93 67

Dates
El 16 de juny de 2015,
Horari

De 12h a 14h,
Durada 0 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, arquitectes tècnics, delineants i personal del despatx que utilitzin el programa de visats i vulguin aprendre a visar telemàticament.

Objectius

Donar informació del procés de visat, de la documentació a presentar i solucionar els dubtes que hi puguin haver...

Programa

Motius de retenció més habituals.

Documentació de projectes: Decret de visats 100/2010, llistat de verificacions de la Demarcació, CTE/OCT...

Visat telemàtic: configuración, procés, manuals i guies.

 

 

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Tarragona
Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
977 24 93 67

Dates
El 16 de juny de 2015,
Horari

De 12h a 14h,
Durada 0 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.