ESert
MONOGRÀFIC: El nou decret d'ITE
AGF150622
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dilluns 22 de juny de 2015,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Jordi Sanuy i Aguilar, Responsable de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

Arquitectes col·legiats i membres de l'AAEPFC.

Objectius

EL NOU DECRET D'ITE

Publicat al DOGFC de 7 de maig, el DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.

Obtenir pdf

En no assenyalar un moment específic d’entrada en vigor, s'entén que  per aplicació supletòria de l’article 2 del Codi Civl entrarà en vigor als 20 dies naturals des de la publicació.

És important la disposició transitòria, que podeu llegir aquí

Programa

Aclariments

Aquesta jornada té un preu de 10€ per membres de l'AAEPFC i arquitectes col·legiats, que tindran entrada gratuïta sempre i quan, s'apuntin dins del termini establert i assisteixin a la jornada.

En cas que l'assistent finalment li sigui impossible venir, haurà de comunicar previament i per escrit la seva absència, en cas contrari haurà d'abonar l'import íntegre de la jornada (10€). 

1. Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia.
2. En cas de no poder assistir a la jornada a la que prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a aaepfc@coac.net
3. Es prega puntualitat. Un cop hagi començat, no es podrà garantir l’accés a la sala tot i estar inscrit

 

Lloc:
 
Sala d'Actes - COAC

08002 Barcelona
93.306.78.28

Les anul·lacions d'una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l'import de la mateixa en concepte de despeses administratives.
 
Organitza:

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dilluns 22 de juny de 2015,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Jordi Sanuy i Aguilar, Responsable de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.