ESert
ESCOLA D'ESTIU: Rehabilitació energètica d'edificis existents: criteris i bones pràctiques (5a edició). Curs presencial i per videoaula a través d'Internet.
EBC2150602
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 18/06/2015 al 09/07/2015,
Horari

Dimarts i dijous de 10.30 h a 13.30 h,
Durada 21 hores  

Director/docent
Anna Casas, doctora arquitecta,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Als tècnics que vulguin desenvolupar un projecte de rehabilitació energètica.

Curs inclòs a "ESCOLA D'ESTIU 2015: Amb la voluntat d’impulsar la formació dels arquitectes col·legiats, l’Escola Sert ha programat una sèrie de cursos intensius amb un descompte del 50% per a arquitectes col·legiats al COAC per tal de respondre a la constant evolució del sector, acompanyant a l’arquitecte en el desenvolupament del seu exercici professional i en l’exploració dels nous perfils d’ocupació. (Descompte inclòs en el preu publicat)

Objectius

 L’objectiu d’aquest curs és capacitar per:

- Avaluar de forma crítica el comportament tèrmic dels edificis existents.
 
- Abordar diferents sistemes d’actuació en funció del diagnòstic establert i actuar globalment de forma adequada.
 
- Adquirir les habilitats específiques per rehabilitar els edificis (l’envolvent i les instal·lacions) amb la màxima eficiència energètica possible, revisant alhora la reglamentació aplicable.

Programa

Aquest curs es caracteritza per l’aprofundiment en la comprensió del comportament energètic dels edificis existents per poder-ne realitzar un bon diagnòstic de rehabilitació. En correspondència, s’analitzarà un projecte de referència on s’abordarà l’anàlisi de l’envolvent i de les instal·lacions, per tal d’exposar un exemple de propostes òptimes de rehabilitació.

Fes click sobre els dies del curs per desplegar els temes que es tractaran.

[+] DIJOUS 18/06/15: L’entorn energètic [-] DIJOUS 18/06/15: L’entorn energètic

Lectura de l’entorn energètic que afecta al parc edificat. Actuacions adequades a l’edifici existent enfront les condicions energètiques ambientals.
- Entorn energètic i sostenibilitat energètica en l’edificació.
- Recorregut solar i condicions ambientals.
- Afectació a l’envolvent de l’edifici existent.
- Accions a considerar.

Anna Casas Portet, doctora arquitecta

[+[ DIMARTS 23/06/15: Comportament energètic dels habitacles [-] DIMARTS 23/06/15: Comportament energètic dels habitacles

Avaluació crítica del comportament energètic dels habitacles. Planteig de les possibles actuacions de rehabilitació energètica. Anàlisi de la reglamentació específica aplicable.
- Anàlisi del comportament energètic de diferents tipologies constructives i sistemes.
- Detecció de les virtuts i mancances de les diverses casuístiques.
- Actuacions de rehabilitació per a diferents façanes, cobertes o patis.

Anna Casas Portet, doctora arquitecta

[+] DIJOUS 25/06/15: Diagnosi de l’edifici [-] DIJOUS 25/06/15: Diagnosi de l’edifici

Anàlisi de la causa del comportament energètic inadequat i establiment del diagnòstic previ. Replanteig de les actuacions òptimes per a la rehabilitació a realitzar. Balanç de la ventilació natural i del comportament higrotèrmic, lumínic i acústic. Definició del full de ruta. 
- Anàlisi exhaustiva del comportament tèrmic dels diferents components de l’edifici.
- Full de ruta.
- Exemples de projectes de rehabilitació.

Anna Casas Portet, doctora arquitecta

[+] DIMARTS 30/06/15: Eficiència energètica de l’envolvent tèrmica [-] DIMARTS 30/06/15: Eficiència energètica de l’envolvent tèrmica

Detall de les diferents tipologies constructives de l’envolvent del parc edificatori construït. Necessitats d’actuació i rehabilitació específiques en cada cas. Anàlisi del comportament energètic de les diverses solucions tècniques proposades. Anàlisi de fluxos energètics degut a la disposició dels paraments i les seves obertures. Actuació específica en funció del tipus de façana, coberta o pati. Diagnosi i exemples d’aplicació.
- Propostes de rehabilitació de les diferents solucions constructives en funció del diagnòstic establert.
- Comparativa del comportament energètic de cada solució proposada.
- Afectació energètica de la composició de l’envolvent.
- Solucions compositives de rehabilitació per a cadascuna de les façanes, cobertes o patis.
- Millora dels fluxos energètics degut a les possibles modificacions de la pell i la composició de l’envolvent.
- Exemples de projectes.

Anna Casas Portet, doctora arquitecta

[+] DIJOUS 2/07/15: Eficiència energètica de les instal·lacions [-] DIJOUS 2/07/15: Eficiència energètica de les instal·lacions

Anàlisi de l’eficiència energètica dels diferents sistemes energètics d’il·luminació, de climatització, de producció d’aigua calenta sanitària i de les energies renovables per l’aprofitament de la llum natural, per la producció tèrmica i la producció elèctrica.
- Detall de les diferents tipologies d’instal·lacions.
- Definició de les característiques bàsiques i dels paràmetres específics d’eficiència energètica.

Arcadi de Bobes Picornell, arquitecte

[+] DIMARTS 7/07/15: Rehabilitació energètica global de l’edifici [-] DIMARTS 7/07/15: Rehabilitació energètica global de l’edifici

Resolució i aplicació de la màxima eficiència energètica de l’envolvent i de les instal·lacions tèrmiques en un cas pràctic. Anàlisi de la viabilitat de les solucions de rehabilitació i anàlisi crítica de la millora de comportament.
- Compliment de la reglamentació aplicable.
- Valoració de l’actuació global de la rehabilitació energètica.
- Priorització de les solucions que cal adoptar dins les limitacions d’aplicabilitat. Replanteig del procés de rehabilitació.
- Exemple d’un cas pràctic.

Anna Casas Portet i Arcadi de Bobes Picornell, arquitectes

[+] DIJOUS 9/07/15: Resultats finals [-] DIJOUS 9/07/15: Resultats finals

Verificació de l’equilibri higrotèrmic, lumínic i acústic de l’envolvent i de les instal·lacions d’un cas pràctic. Anàlisi crítica de la viabilitat tècnica i econòmica de les actuacions. Certificació energètica.
- Anàlisi dels diagnòstics establerts i el balanç energètic obtingut.
- Solucions i resultats finals del projecte de rehabilitació energètica.
- Exemple d’un cas pràctic.

Anna Casas Portet, doctora arquitecta

 

Fes clic aquí si vols obrir tot el programa sencer de tots els dies TANCA TOT EL PROGRAMA

18 de juny de 2015

L’entorn energètic
Lectura de l’entorn energètic que afecta al parc edificat. Actuacions adequades a l’edifici existent enfront les condicions energètiques ambientals.
- Entorn energètic i sostenibilitat energètica en l’edificació.
- Recorregut solar i condicions ambientals.
- Afectació a l’envolvent de l’edifici existent.
- Accions a considerar.

Anna Casas Portet, doctora arquitecta
 


23 de juny de 2015

Comportament energètic dels habitacles
Avaluació crítica del comportament energètic dels habitacles. Planteig de les possibles actuacions de rehabilitació energètica. Anàlisi de la reglamentació específica aplicable.
- Anàlisi del comportament energètic de diferents tipologies constructives i sistemes.
- Detecció de les virtuts i mancances de les diverses casuístiques.
- Actuacions de rehabilitació per a diferents façanes, cobertes o patis.

Anna Casas Portet, doctora arquitecta


25 de juny de 2015

Diagnosi de l’edifici
Anàlisi de la causa del comportament energètic inadequat i establiment del diagnòstic previ. Replanteig de les actuacions òptimes per a la rehabilitació a realitzar. Balanç de la ventilació natural i del comportament higrotèrmic, lumínic i acústic. Definició del full de ruta. 
- Anàlisi exhaustiva del comportament tèrmic dels diferents components de l’edifici.
- Full de ruta.
- Exemples de projectes de rehabilitació.

Anna Casas Portet, doctora arquitecta


30 de juny de 2015


Eficiència energètica de l’envolvent tèrmica
Detall de les diferents tipologies constructives de l’envolvent del parc edificatori construït. Necessitats d’actuació i rehabilitació específiques en cada cas. Anàlisi del comportament energètic de les diverses solucions tècniques proposades. Anàlisi de fluxos energètics degut a la disposició dels paraments i les seves obertures. Actuació específica en funció del tipus de façana, coberta o pati. Diagnosi i exemples d’aplicació.
- Propostes de rehabilitació de les diferents solucions constructives en funció del diagnòstic establert.
- Comparativa del comportament energètic de cada solució proposada.
- Afectació energètica de la composició de l’envolvent.
- Solucions compositives de rehabilitació per a cadascuna de les façanes, cobertes o patis.
- Millora dels fluxos energètics degut a les possibles modificacions de la pell i la composició de l’envolvent.
- Exemples de projectes.

Anna Casas Portet, doctora arquitecta


2 de juliol de 2015


Eficiència energètica de les instal·lacions
Anàlisi de l’eficiència energètica dels diferents sistemes energètics d’il·luminació, de climatització, de producció d’aigua calenta sanitària i de les energies renovables per l’aprofitament de la llum natural, per la producció tèrmica i la producció elèctrica.
- Detall de les diferents tipologies d’instal·lacions.
- Definició de les característiques bàsiques i dels paràmetres específics d’eficiència energètica.

Arcadi de Bobes Picornell, arquitecte


7 de juliol de 2015


Rehabilitació energètica global de l’edifici
Resolució i aplicació de la màxima eficiència energètica de l’envolvent i de les instal·lacions tèrmiques en un cas pràctic. Anàlisi de la viabilitat de les solucions de rehabilitació i anàlisi crítica de la millora de comportament.
- Compliment de la reglamentació aplicable.
- Valoració de l’actuació global de la rehabilitació energètica.
- Priorització de les solucions que cal adoptar dins les limitacions d’aplicabilitat. Replanteig del procés de rehabilitació.
- Exemple d’un cas pràctic.

Anna Casas Portet i Arcadi de Bobes Picornell, arquitectes


9 de juliol de 2015


Resultats finals
Verificació de l’equilibri higrotèrmic, lumínic i acústic de l’envolvent i de les instal·lacions d’un cas pràctic. Anàlisi crítica de la viabilitat tècnica i econòmica de les actuacions. Certificació energètica.
- Anàlisi dels diagnòstics establerts i el balanç energètic obtingut.
- Solucions i resultats finals del projecte de rehabilitació energètica.
- Exemple d’un cas pràctic.

Anna Casas Portet, doctora arquitecta

 

Comparteix aquest curs:

Aclariments

Anul·lacions:

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

 
Certificat d'assistència:
Es lliurarà als alumnes que hagin assistit a més del 80% de les classes.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 18/06/2015 al 09/07/2015,
Horari

Dimarts i dijous de 10.30 h a 13.30 h,
Durada 21 hores  

Director/docent
Anna Casas, doctora arquitecta,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.