ESert
ESCOLA D'ESTIU: Amidaments, pressupostos i certificacions amb Presto
EEL0150703
COAC

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
13, 15, 20, 22 i 27 de juliol de 2015,
Horari

Dilluns i dimecres de 16 a 19h,
Durada 15 hores  

Director/docent
Eduardo Minguijón,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Aquest curs va dirigit a professionals del món de la construcció que vulguin aprendre a desenvolupar pressupostos a partir dels amidaments d’un projecte arquitectònic amb el software Presto 2015.
Per seguir i aprofitar el curs no cal tenir cap coneixement previ de Presto, tot i que és recomanable disposar d'uns coneixements bàsics de Windows a nivell d'usuari i estar familiaritzat amb pressupostos de construcció.
Els assistents que ja coneguin Presto obtindran eines avançades per a la gestió de projectes (project management), la planificació d'obres o la migració de dades BIM.

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és adquirir els coneixements necessaris per navegar amb desimboltura per una obra de Presto, buscar i trobar informació concreta, ser capaç d'importar, editar i crear pressupostos de construcció amb amidaments a partir de fitxers CAD i BIM, ajustar preus i imports, elaborar les certificacions d'obra i imprimir i exportar informació als formats més habituals.

Programa

""

Fes clic sobre els temes del curs per desplegar el contingut:

[+] 01. INTRODUCCIÓ A PRESTO [-] 01. INTRODUCCIÓ A PRESTO
 • Estructura del Curs: Un mètode senzill Pas a Pas.
 • Què és Presto i què pot fer per mi?
 • Com es "navega" per una obra de Presto?
 • Finestres Principals, subordinades, Esquemes i Columnes.
 • Formats compatibles amb Presto 2015. Com importar arxius Presto, Excel i BC3.
 • Com organitzar els nostres arxius, quadres de preus i informes.
 • Carpetes Predeterminades. Perfils d'usuari i Aparença.
[+[ 02. CREAR OBRES I CONCEPTES NOUS [-] 02. CREAR OBRES I CONCEPTES NOUS
 • Crear una obra nova. mètodes
 • Propietats de l'Obra: Percentatges, Arrodoniments, dates i altres.
 • Entitats i Agents de l'Edificació
 • Quadres de Preus i Sistemes de Codificació: Normalitzats, Locals i Internacionals
 • Crear Capítols i Subcapítols
 • Crear Unitats d'Obra amb i sense Descomposició
 • Crear Preus Bàsics: Materials, Maquinària, Mà d'Obra ...
 • Crear Percentatges: Mitjans Auxiliars, Costos Indirectes ...
 • Crear Preus Auxiliars
 • Introduir, Copia i Edita Textos ampliats
[+] 03. DUPLICAR, COPIAR I MODIFICAR CONCEPTES [-] 03. DUPLICAR, COPIAR I MODIFICAR CONCEPTES
 • Duplicar Conceptes
 • Modificar Preus, Descripcions i Descomposicions
 • Copiar conceptes dins d'una mateixa obra
 • Treballar amb Referències o Bancs de Preus
 • Copiar conceptes entre Obres i Referències
 • Operar sobre Conceptes: Modificar, Copiar i Duplicar
 • Substituir Conceptes Bàsics i Partides, sense perdre quantitats ni amidaments
 • Operar sobre Textos i Miniatures
[+] 04. AMIDAMENTS DETALLATS [-] 04. AMIDAMENTS DETALLATS

04. AMIDAMENTS DETALLATS

 • Quantitats Directes i Amidaments Detallats
 • Activitats: què són i per a què serveixen
 • Fórmules, Referències a amidaments i Subtotals manuals i automàtics
 • Repetició de valors i dimensions
 • Copiar amidaments entre partides
 • Operar amb amidaments i Anul·lar línies d'Amidaments
 • Estats d'Aprovació del Pressupost: Inicial, Modificat i Probable
 • Amidaments Assistits sobre fitxers CAD: Presto Lector de Plànols DWG
 • Presto COST'IT: Integració amb REVIT
[+] 05. MODIFICAR PREUS I FINALITZAR EL PRESSUPOST [-] 05. MODIFICAR PREUS I FINALITZAR EL PRESSUPOST
 • Tipus de preus: Preus Directes, Bloquejats i Descompostos
 • Operacions sobre Preus: Modificar, Bloquejar, Operar i Ajustar
 • Filtres, Màscares i Expressions
 • Ajustar el preu de Conceptes descompostos
 • Ajustar el Pressupost d'Execució Material
 • Preparar el Pressupost de Licitació
[+] 06. IMPRIMIR DOCUMENTS I EXPORTAR [-] 06. IMPRIMIR DOCUMENTS I EXPORTAR
 • Els informes de Presto Pressupostos
 • Els Altres Informes útils, però no habituals, de Presto
 • El Plec de Condicions particular de l'Obra
 • Exporta a Word, PDF, Excel i BC3
 • El Disseny i la Personalització d'informes de Presto
 • Crear variants personalitzades: Afegir Preguntes, Logotips, Signatures i Textos
[+] 07. CERTIFICAR AMB PRESTO [-] 07. CERTIFICAR AMB PRESTO
 • Introducció a les Certificacions
 • Fases, Dates i Estats
 • Mètodes i Recomanacions
 • Certificacions parcials, a l'origen, a compte i per percentatge
 • Certificació per Estats d'Aprovació d’un Pressupost
 • Modificats, Pendents i Preus Contradictoris
 • Els informes de Certificacions

 

Fes clic aquí si vols obrir tot el programa sencer de tots els dies TANCA TOT EL PROGRAMA
01. INTRODUCCIÓ A PRESTO
 • Estructura del Curs: Un mètode senzill pas a Pas.
 • Què és Presto i què pot fer per mi?
 • Com es "navega" per una obra de Presto?
 • Finestres Principals, subordinades, Esquemes i Columnes.
 • Formats compatibles amb Presto 2015. Com importar arxius Presto, Excel i BC3.
 • Com organitzar els nostres arxius, quadres de preus i informes.
 • Carpetes Predeterminades. Perfils d'usuari i Aparença.

02. CREAR OBRES I CONCEPTES NOUS

 • Crear una obra nova. mètodes
 • Propietats de l'Obra: Percentatges, arrodoniments, dates i altres.
 • Entitats i Agents de l'Edificació
 • Quadres de Preus i Sistemes de Codificació: Normalitzats, Locals i Internacionals
 • Crear Capítols i subcapítols
 • Crear Unitats d'Obra amb i sense Descomposició
 • Crear Preus Bàsics: Materials, Maquinària, Mà d'Obra ...
 • Crear Percentatges: Mitjans Auxiliars, Costos Indirectes ...
 • Crear Preus Auxiliars
 • Introduir, Copia i Edita Textos ampliats

03. DUPLICAR, COPIAR I MODIFICAR CONCEPTES

 • Duplicar Conceptes
 • Modificar Preus, Descripcions i Descomposicions
 • Copiar conceptes dins d'una mateixa obra
 • Treballar amb Referències o Bancs de Preus
 • Copiar conceptes entre Obres i des Referències
 • Operar sobre Conceptes: Modificar, copiar i Duplicar
 • Substituir Conceptes Bàsics i Partides, sense perdre quantitats ni amidaments
 • Operar sobre Textos i Miniatures

04. AMIDAMENTS DETALLATS

 • Quantitats Directes i Mesura detallada
 • Activitats: què són i per a què serveixen
 • Fórmules, Referències a amidaments i Subtotals manuals i automàtics
 • Repetició de valors i dimensions
 • Copiar amidaments entre partides
 • Operar amb amidaments i Anul·lar línies de amidaments
 • Estats d'Aprovació del Pressupost: Inicial, Modificat i Probable
 • Amidaments Assistits sobre fitxers CAD: Presto Lector de Plànols DWG
 • Presto COST'IT: Integració amb REVIT

05. MODIFICAR PREUS I FINALITZAR EL PRESSUPOST

 • Tipus de preus: Preus Directes, Bloquejats i descompostos
 • Operacions sobre Preus: Modificar, Bloquejar, Operar i Ajustar
 • Filtres, Màscares i Expressions
 • Ajustar el preu de Conceptes descompostos
 • Ajustar el Pressupost d'Execució Material
 • Preparar el Pressupost de Licitació

06. IMPRIMIR DOCUMENTS I EXPORTAR

 • Els informes de Presto Pressupostos
 • Els Altres Informes útils, però no habituals, de Presto
 • El Plec de Condicions particular de l'Obra
 • Exporta a Word, PDF, Excel i BC3
 • El Disseny i la Personalització d'informes de Presto
 • Crear variants personalitzades: Afegir Preguntes, Logotips, Signatures i Textos

07. CERTIFICAR AMB PRESTO

 • Introducció a les Certificacions
 • Fases, Dates i Estats
 • Mètodes i Recomanacions
 • Certificacions parcials, a l'origen, a compte i per percentatge
 • Certificació per Estats d'Aprovació d’un Pressupost
 • Modificats, Pendents i Preus Contradictoris
 • Els informes de Certificacions

Comparteix aquest curs: 

Aclariments

Abans que comenci el curs cada alumne rebrà un correu electrònic amb un vincle adjunt que li permetrà donar d'alta una llicència d'ús de Presto vàlida durant 30 dies, necessària per al seguiment del curs.
Durant el curs, els alumnes tindran accés a vídeos explicatius dels continguts de cada sessió, apunts en pdf i exercicis d’autoevaluació.
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
13, 15, 20, 22 i 27 de juliol de 2015,
Horari

Dilluns i dimecres de 16 a 19h,
Durada 15 hores  

Director/docent
Eduardo Minguijón,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.