ESert
MONOGRÀFIC: Modificació del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya en matèria de règim de propietat horitzontal
AGF150713
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dilluns 13 de juliol de 2015,
Horari

de 18:30 a 21:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Montserrat Junyent, Llicenciada en Dret per la Facultat de Dret de Barcelona,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes col·legiats i membres de l'AAEPFC.

Objectius

LLEI 5/2015, del 13 de maig

Entra en vigor el dia 20 de juny de 2015.

S'ha publicat al DOGC la LLEI 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, que introdueix una reforma en profunditat del règim de la propietat horitzontal i busca agilitar-ne el seu funcionament,  per la qual cosa queda afectada la vigent organització.

La reforma afecta de manera significativa:

  • Supressió de primera i una segona convocatòria
  • Règim de comunicacions i requeriments
  • Criteri prevalent dels deutes dels propietaris amb la comunitat.
  • Aplicació de les noves tecnologies en l'àmbit del funcionament de les comunitats 
  • Acords nou règim de majories 
  • Impugnació acords 
  • Introducció de la mediació com sistema de resolució de conflictes

Programa

Aclariments

Aquesta jornada té un preu de 10€ per membres de l'AAEPFC i arquitectes col·legiats, que tindran entrada gratuïta sempre i quan, s'apuntin dins del termini establert i assisteixin a la jornada.

En cas que l'assistent finalment li sigui impossible venir, haurà de comunicar previament i per escrit la seva absència, en cas contrari haurà d'abonar l'import íntegre de la jornada (10€). 

1. Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia.
2. En cas de no poder assistir a la jornada a la que prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a aaepfc@coac.net
3. Es prega puntualitat. Un cop hagi començat, no es podrà garantir l’accés a la sala tot i estar inscrit

 

Lloc:
 
Sala d'Actes - COAC

08002 Barcelona
93.306.78.28

Les anul·lacions d'una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l'import de la mateixa en concepte de despeses administratives.
 
Organitza:

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dilluns 13 de juliol de 2015,
Horari

de 18:30 a 21:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Montserrat Junyent, Llicenciada en Dret per la Facultat de Dret de Barcelona,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.