ESert
Càlcul d'estructures en rehabilitació: fonaments, murs i pilars (4a edició). Curs presencial i per videoaula a través d'Internet.
EBC2151009
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 16/10/2015 al 20/11/2015,
Horari

Divendres de 10:00 a 14:00h i el 20/11/2015 de 16:00 a 20:00h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Robert Brufau Niubó, doctor arquitecte,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

El curs està dirigit principalment a arquitectes i altres professionals no especialistes en càlcul, professionals amb experiència pràctica limitada i ben formats en rehabilitació a nivell teòric (mes d’un màster o postgrau). 

AJUTS A LA FORMACIÓ: 

Oberta la convocatòria de beques del PLA IMPULSAPer a més informació, envieu un correu a plaimpulsa@coac.net o bé truqueu al 93 306 78 14 de 9 a 17h. 

    

Objectius

S'inicia la segona part de la quarta edició del curs Càlcul d’Estructures en Rehabilitació que s’impartirà en el marc de la innovadora col·laboració entre diverses institucions professionals, culturals i acadèmiques catalanes, como son: l’Escola Sert del Col.legi d’Arquitectes, l’Institut d’Estudis Estructurals i l’Associació de Consultors d’Estructures.

L’objectiu d’aquesta col.laboració és sumar esforços en promoure cursos de formació en excel·lència acadèmica dins de l’àmbit de l’Arquitectura i en concret en l’especialització de la Consultoria Estructural i la Rehabilitació. 

En aquesta quarta edició s'ha dividit el temari en dues parts: Càlcul d’Estructures en Rehabilitació: sostres, realitzat durant el mes de juny de 2015 i Càlcul d’Estructures en Rehabilitació: fonaments, murs i pilars, que és el curs present. 

Cada part plantejarà i resoldrà, en 6 sessions, una 25ª d’exercicis de càlcul d’estructures habituals en rehabilitació, abrasant des de conceptes bàsics com l’estudi de càrregues d’un edifici, passant per les comprovacions estructurals d’elements concrets, fins a arribar al càlcul de reforços segons les diverses tipologies. En total 12 professors triats entre els millors de l’àmbit docent i professional del càlcul estructural i la rehabilitació del nostre país –tots ells pertanyents a l’Associació de Consultors d’Estructures- impartiran un total de 48 hores presencials retransmeses en directe per videoaula.

Programa

Fes click sobre els dies del curs per desplegar els temes que es tractaran.

[+] DIAGRAMES BÀSICS ESTRUCTURALS i BAIXADA DE CÀRREGUES[-] DIAGRAMES BÀSICS ESTRUCTURALS i BAIXADA DE CÀRREGUES

DIVENDRES 16.10.2015: JORNADA 1

10:00 a 12:00h

Breu presentació i benvinguda - David Lladó, arquitecte

1.    Diagrames bàsics estructurals - Jordi Payola, arquitecte. Professor UPC.

- Breu introducció teòrica
- Càlcul i dibuix dels diagrames d’algunes estructures simples: casos particulars
- Dibuix de línies isostàtiques d’algunes estructures simples       

 

12:00 a 14:00h

2.    Baixada de càrregues - Jordi Payola, arquitecte. Professor UPC.

- Breu introducció teòrica
- Càlcul tensió en fonament (base mur). Baixada de càrregues bàsica
- Càlcul tensió en una sabata aïllada (base pilar): baixada de càrregues bàsica
- Determinació càrrega de càlcul d’alguns casos d’estintolaments simples

[+] INTERVENCIONS EN FONAMENTACIONS i INTERVENCIONS EN CONTENCIÓ DE TERRES[-] INTERVENCIONS EN FONAMENTACIONS i INTERVENCIONS EN CONTENCIÓ DE TERRES

DIVENDRES 23.10.2015: JORNADA 2

10:00 a 12:00h

3.    Intervencions en fonamentacions - Jordi Payola, arquitecte. Professor UPC.

- Introducció. Anàlisi de les principals tipologies.
- Exemples de reforços per esforços i tipologies
- Verificació sabata existent. Reforç amb recalç i amb postesat horitzontal.
- Verificació sabata de formigó armat existent. Reforç.
- Dimensionat micropilot i encep.

 

12:00 a 14:00h

4.    Intervencions en contenció de terres - Jordi Payola, arquitecte. Professor UPC.

- Introducció. Anàlisi de les principals tipologies.
- Exemples de reforços per esforços i tipologies (voladís, gravetat, contraforts, amb sostre/ancoratges...)
- Exemples d’obres amb murs de micros i murs descendents.
- Comprovació mur de contenció en voladís.
- Comprovació mur provisional de micros.
- Reforç mur de soterrani entre forjats.                      

[+] INTERVENCIONS EN PILARS[-] INTERVENCIONS EN PILARS

DIVENDRES 30.10.2015: JORNADA 3

10:00 a 14:00h

5.    Intervencions en pilars - David Garcia, arquitecte. Professor UPC.

- Breu introducció teòrica
- Comprovació pilar existent de formigó armat
- Càlcul del dimensionat del reforç amb: ampliació de secció amb formigó; empresillat metàl·lic; encamisat metàl·lic; fibres de carboni
- Comprovació pilar existent metàl·lic
- Càlcul del reforç amb platines
- Càlcul del reforç amb formigó
- Comprovació pilar existent de fosa
- Càlcul del reforç reomplint interior amb morter: amb capacitat resistent; amb capacitat front a l’acció del foc

[+] INTERVENCIONS EN ESTRUCTURES MURÀRIES[-] INTERVENCIONS EN ESTRUCTURES MURÀRIES

DIVENDRES 6.11.2015: JORNADA 4

10:00 a 12:00h

6.    Intervencions en estructures muràries - Carles Gelpí, arquitecte. Professor Màster.

- Breu introducció teòrica
- Diagnòstic d’un mur de càrrega
- Reparacions principals de patologies en murs
- Reforços de murs: embeguts i externs
- Modificació de murs. Obertura de forats. Arcs i llindes.
- Modificació de murs: noves càrregues.

[+] EXECUCIÓ I VERIFICACIONS D'APEUAMENTS[-] EXECUCIÓ I VERIFICACIONS D'APEUAMENTS

DIVENDRES 30.10.2015: JORNADA 5

10:00 a 14:00h

7.    Execució i verificacions d’apeuaments - David Lladó, arquitecte. Professor UIC.

- Breu introducció teòrica
- Comprovació d’un apeuament existent.
- Càlcul del reforç d’un apeuament existent
- Càlcul complert d’un apeuament de nova creació de paret de càrrega i de pilar.

[+] POSTESAT EN REHABILITACIÓ[-] POSTESAT EN REHABILITACIÓ

DIVENDRES 20.11.2015: JORNADA 6

16:00 a 20:00h

8.    Postesat en rehabilitació - Robert Brufau, doctor arquitecte. Professor titular UPC

- Breu introducció teòrica
- Càlcul de postesat amb bigues Fink
- Càlcul de postesat amb microancoratges i tensors
- Càlcul de postesat d’estructures muraries

 

Fes click aquí si vols obrir tot el programa sencer de tots els diesTANCA TOT EL PROGRAMA

 

DIVENDRES 16.10.2015: JORNADA 1

Breu presentació i benvinguda - David Lladó, arquitecte

10:00 a 12:00h

1.    Diagrames bàsics estructurals - Jordi Payola, arquitecte. Professor UPC.     

- Breu introducció teòrica
- Càlcul i dibuix dels diagrames d’algunes estructures simples: casos particulars
- Dibuix de línies isostàtiques d’algunes estructures simples       

 

12:00 a 14:00h

2.    Baixada de càrregues - Jordi Payola, arquitecte. Professor UPC.

- Breu introducció teòrica
- Càlcul tensió en fonament (base mur). Baixada de càrregues bàsica
- Càlcul tensió en una sabata aïllada (base pilar): baixada de càrregues bàsica
- Determinació càrrega de càlcul d’alguns casos d’estintolaments simples

 

DIVENDRES 23.10.2015: JORNADA 2

10:00 a 12:00h

3.    Intervencions en fonamentacions - Jordi Payola, arquitecte. Professor UPC.

- Introducció. Anàlisi de les principals tipologies.
- Exemples de reforços per esforços i tipologies
- Verificació sabata existent. Reforç amb recalç i amb postesat horitzontal.
- Verificació sabata de formigó armat existent. Reforç.
- Dimensionat micropilot i encep.

 

12:00 a 14:00h

4.    Intervencions en contenció de terres - Jordi Payola, arquitecte. Professor UPC.    

- Introducció. Anàlisi de les principals tipologies.
- Exemples de reforços per esforços i tipologies (voladís, gravetat, contraforts, amb sostre/ancoratges...)
- Exemples d’obres amb murs de micros i murs descendents.
- Comprovació mur de contenció en voladís.
- Comprovació mur provisional de micros.
- Reforç mur de soterrani entre forjats.                      

 

DIVENDRES 30.10.2015: JORNADA 3

10:00 a 14:00h

5.    Intervencions en pilars - David Garcia, arquitecte. Professor UPC.

- Breu introducció teòrica
- Comprovació pilar existent de formigó armat
- Càlcul del dimensionat del reforç amb: ampliació de secció amb formigó; empresillat metàl•lic; encamisat metàl•lic; fibres de carboni
- Comprovació pilar existent metàl•lic
- Càlcul del reforç amb platines
- Càlcul del reforç amb formigó
- Comprovació pilar existent de fosa
- Càlcul del reforç reomplint interior amb morter: amb capacitat resistent; amb capacitat front a l’acció del foc

 

DIVENDRES 6.11.2015: JORNADA 4

10:00 a 12:00h

6.    Intervencions en estructures muràries - Carles Gelpí, arquitecte. Professor Màster.

- Breu introducció teòrica
- Diagnòstic d’un mur de càrrega
- Reparacions principals de patologies en murs
- Reforços de murs: embeguts i externs
- Modificació de murs. Obertura de forats. Arcs i llindes.
- Modificació de murs: noves càrregues.

 

DIVENDRES 13.11.2015: JORNADA 5

10:00 a 14:00h

7.    Execució i verificacions d’apeuaments - David Lladó, arquitecte. Professor UIC.

- Breu introducció teòrica
- Comprovació d’un apeuament existent.
- Càlcul del reforç d’un apeuament existent
- Càlcul complert d’un apeuament de nova creació de paret de càrrega i de pilar.

 

DIVENDRES 20.11.2015 JORNADA 6:                            

16:00 a 20:00h

8.    Postesat en rehabilitació - Robert Brufau, doctor arquitecte. Professor titular UPC

- Breu introducció teòrica
- Càlcul de postesat amb bigues Fink
- Càlcul de postesat amb microancoratges i tensors
- Càlcul de postesat d’estructures muraries

EXERCICI

A l'inici del curs es plantejarà a tots els alumnes un exercici que hauran de resoldre i lliurar-lo al final del curs. La realització d'aquest exercici serà obligatòria per als alumnes que sol·licitin acreditació.

 

Entintats col·laboradores:

Associació Institut Universitat

 

Empresa col·laboradora:

ASEMAS

Aclariments

Preu especial per als membres de l'ACE que no siguin arquitectes col·legiats i socis UPC Alumni Prèmium: 288.00€ (S'hauran de matricular triant l'opció PREU ESPECIAL)

Aquest curs es podrà seguir presencialment i per Videoaula a través d'Internet.


Anul·lacions:

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

 

Certificats:

Certificat d'assistència:

Es lliurarà als alumnes que hagin assistit a més del 80% de les classes.


Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 16/10/2015 al 20/11/2015,
Horari

Divendres de 10:00 a 14:00h i el 20/11/2015 de 16:00 a 20:00h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Robert Brufau Niubó, doctor arquitecte,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.