ESert
El model de gestió energètica d'edificis (Curs presencial i per videoaula a través d'Internet)
EBC1150504
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 29/10/15 al 19/11/15,
Horari

Dijous de 10.00 h a 14.00 i de 15.00 h a 19.00 h,
Durada 32 hores  

Director/docent
Fabián López (dr. arquitecte i consultor ambiental), Anna Puig-Pey (dra. arquitecta) i M.Lluisa Sánchez (arquitecta i consultora instal·lacions),
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i altres tècnics projectistes del sector de l’edificació i l’arquitectura interessats en desenvolupar un pla d’actuació per a intervenir en els edificis existents amb l’objectiu de reduir la seva despesa energètica.  Aquest programa està dirigit especialment als arquitectes que es vulguin posicionar com a gestors energètics de referència, un dels perfils professionals amb més potencial d’ocupació en el context actual.

 

    

Objectius

L’objectiu del curs consisteix en desenvolupar el coneixement necessari per reduir la despesa energètica en un edifici incidint en el seu ús i sense inversió econòmica, a través de les propostes de millores de la gestió energètica, analitzant la seva implementació i resultats, tot incidint en la gestió de les instal·lacions, l’adequació de la facturació i les disfuncions de programa o de comportament dels usuaris.

Programa

Aquest curs correspon al Mòdul 1 del POSTGRAU EN GESTIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS (podeu consultar el programa complet del Postgrau)

PROGRAMA

29/10/15. Sessió 1 (Matí).

Presentació del curs. Gestió de l’ús eficient en edificis col·lectius. L’arquitecte com a gestor energètic i les seves possibilitats d’ocupació. Eines de comunicació

 • Edificis Mediterranis i eficiència energètica: PROJECTE MARIE.
 • Diagnosis: Dades MARIE. Millora: Objectius MARIE. UE2020.
 • Projectar, Construir i Rehabilitar amb criteris d’eficiència energètica.
 • La gestió de l’ús eficient en edificis col·lectius: Best Practices d'edificis que han estalviat amb la optimització en l’ús de les seves instal·lacions.
 • Perfils professionals: l’ARQUITECTE com a CONSULTORGESTOR ENERGÈTIC i les seves possibilitats d’ocupació.
 • Eines de comunicació: com convèncer a la propietat i implicar als treballadors i usuaris. 

Docent: Mònica Bonafonte, arquitecta; Anna PuigPey, doctora arquitecta; Dídac Ferrer, enginyer i cap Gabinet de Sostenibilitat i d'Igualtat d'Oportunitats, UPC 

29/10/15. Sessió 2 (Tarda).

Marc normatiu, ambiental i social

 • Context normatiu europeu d’eficiència energètica.
 • Context normatiu d’àmbit estatal i local.
 • El model de gestió com a oportunitat d’actuació en la millora de l’eficiència energètica.

Docents: Fabian López, doctor arquitecte i consultor ambiental

 

5/11/15. Sessió 3 (Matí).

Gestió energètica dels edificis: conceptes basics en Certificació i Auditoria Energètica 

 • Gestió energètica : Definició i tipus d’anàlisi.
 • Auditories energètiques. Etapes.
 • Auditoria Energètica vs. Certificació energètica d’edificis.
 • El diagnòstic i les oportunitats d’actuació: l’evolvent, els sistemes, la gestió i l’ús dels edificis.

Docents: Fabian López, doctor arquitecte i consultor ambiental

 

5/11/15. Sessió 4 (Tarda).

Actuacions sobre el funcionament de l’edifici i casos d’estudi

 • Marc teòric i explicació de la perspectiva dels “edificis vius”.
 • Descripció general de la metodologia utilitzada (monitorització energètica i aixecament de dades de l’edifici i de la comunitat).
 • Descripció i anàlisi d’exemples d’èxit reals de diferents tipologies d’edificis (procés i resultats).

Docents: Galdric Ruiz, arquitecte tècnic (SynapcityStudio)

 

12/11/15. Sessió 5 (Matí).

Gestió energètica dels edificis: Auditoria Energètica i implantació ISO50.001.

 • Un nou model d’aprenentatge: learning by doing.
 • Serveis energètics a oferir i capacitació necessària per desenvolupar cadascun.
 • Instruments d’avaluació dels edificis: Certificació energètica i Auditoria energètica.
 • Metodologia d’implantació de gestió de la energia ISO 50.001.
 • Metodologia d'implantació de un sistema de optimització en l’ús de les instal·lacions en un edifici d’oficines.

Docents: Lluïsa Sánchez, arquitecta i consultora instal·lacions

 

12/11/15. Sessió 6 (Tarda).

Gestió energètica dels edificis: Estalvi energètic en l’optimització en l’ús de les instal·lacions

 • Conceptes previs: Acompliment energètic, Definició IDEn (Indicador Desempeño Energético), Línia base, Objectius i fites, Pla d'acció i Registres.
 • Exemple: Entrada de dades Planificació. Revisió energètica.
 • Exemple: Anàlisis de dades, Propostes de millora, Prioritzacio, Fixació IDEns, Definició línia base.
 • Exemple . Implantació del seguiment de les mesures.
 • Conclusions i resultats previsibles.

Docents: Rafael Lopez, enginyer i consultor instal·lacions (JSS)

 

19/11/15. Sessió 7 (Matí).

 • Gestió energètica dels edificis: Anàlisis facturació i optimització de consums
  • Anàlisi de les tarifes elèctriques , aigua i gas.
  • Interpretació de factures  i consums.
  • Optimització de la contractació. Compensació reactiva.
 • Identificació dels elements: preparació visita Edificis
  • Identificació elements de les instal·lacions.

Docents: Oriol Casillas, enginyer i consultor instal·lacions (JSS)

 

19/11/15. Sessió 8 (Tarda).

Exemples de implantació del Protocol Marie i de la metodologia ISO 50.001

 • Exemples de implantació del Protocol Marie.
 • Exemples d’aplicació metodologia ISO 50.001.

 Docents:  Lluïsa Sánchez, arquitecta i consultora instal·lacions

Aclariments

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 29/10/15 al 19/11/15,
Horari

Dijous de 10.00 h a 14.00 i de 15.00 h a 19.00 h,
Durada 32 hores  

Director/docent
Fabián López (dr. arquitecte i consultor ambiental), Anna Puig-Pey (dra. arquitecta) i M.Lluisa Sánchez (arquitecta i consultora instal·lacions),
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.