ESert
Postgrau PROJECTANT L'HOTEL DEL SEGLE XXI (1a ed.) Curs presencial i per Videoaula a través d'Internet
EBC1151012
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 18/11/15 al 6/04/16,
Horari

Dimecres de 16.00 h a 20.00 h,
Durada 72 hores  

Director/docent
Daniel Isern Pascual, arquitecte,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i altres professionals relacionats amb l'arquitectura, la construcció i la gestió d'equipaments hotelers i turístics.

                 

 Beques i ajuts: Curs inclòs en la convocatòria de beques del PLA IMPULSAMés informació a plaimpulsa@coac.cat

 

Documentació 

    

Objectius

En el següent video, en Daniel Isern, director del programa, fa una introducció al programa:

 

Aprofundir en l’arquitectura i el disseny de la industria hotelera i assolir el coneixement necessari per a especialitzar-se en el disseny d'equipaments hotelers, desenvolupant totes les eines necessàries per entendre el cicle del procés de disseny, construcció, rehabilitació, manteniment i gestió. 

El Postgrau planteja un enfocament actualitzat, tant teòric com pràctic, presentant-se al llarg de les sessions continguts innovadors que permetin desenvolupar les solucions pràctiques per poder aprofundir en la preparació específica.

En el Postgrau es planteja la participació de tots els actors involucrats a la industria hotelera i turística: promotors e inversors, professionals de la direcció i la gestió turística, proveïdors de serveis, grups d'usuaris, interioristes, enginyers, light designers, altres especialistes, ..., etc., i especialment arquitectes en exercici dins de l'àmbit, amb l'objectiu de desenvolupar amb èxit les oportunitats professionals que la creixent activitat del sector ofereix als arquitectes.

Podeu consultar aquí els informes i indicadors de referència:


-Boom turístico, repunte hotelero. Expansión Especial Barcelona Meeting Point.

-Expectativas 2015 Turismo. Informe Deloitte

-Observatorio Industria Hotelera Española. Informe PWC 

-El sector hotelero crecerá 4% en 2015 

-El 80% hoteles españoles, mas de veinte años sin rehabilitar

Programa

Descarrega aquí el PROGRAMA COMPLET. (actualitzat 29.10.2015)


MÒDUL 1. 

FACTORS EXTERNS EN LA PRESA DE DECISIONS. MERCAT, TENDÈNCIAS, MANAGEMENT, PROGRAMA I NORMATIVES

Sessió 1.

Tots els hotels del món: la transformació del panorama hoteler.

Tipologíes de cadenes i clients, definició del mercat i evolució del turisme. Tendèncias i mercat, l'evolució i diferenciació d'usuaris. Què fem i per què ho hacemos? Quan el productes és una experiència.

Docent: Florencia Cueto, Profesora en la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasi, Universidad Ramon Llull. 

Transformación de la ciudad, de la industria al evento

Evolución de la tipología del hotel urbano

Docente: Antonio Hermosilla, professor al HTSI Sant Ignasi (ESADE), Director del Master en Events & Hotel; CEO & Owner de GP Destination Management


Sesión 2

Programa, programa, programa

Programa de hotel: análisis funcional de áreas, estructura y diagrama funcional. Estudios de circulación y flujo de personal interno, personal externo  y usuarios (clientes). Durabilidad y mantenimiento: materiales, mobiliario, equipamiento fijo. Acceso, áreas comunes, habitación, área de trabajo y Servicios. Casos de estudio: the back of the house de diferentes proyectos.

Docente: Daniel Isern, arquitecto

La operativa: cocina

Funcionamiento y orden, tipologías de cocina. Opciones de comida y necesidades específicas. 1a gama a 4a gama. Solo desayunos o todo junto.

Docente: Joaquim Casademon, Gerent de Garcia Casademon, y Xavier Franco, Chef Ohla restuarant


Sesión 3

Viabilidad y concepción del proyecto hotelero

El estudio de viabilidad y el análisis de aprovechamiento. Presupuesto: costes, gestión, mantenimiento. Renovación: estrategia y oportunidad de mercado. Herramientas para la toma de decisiones. Caso práctico: hotel en la costa vs. hotel – boutique.

Docente: Helmut Clemens, fundador y gerente general de HOTELkonzept

Normativa y dimensionado

Tipologías: hotel y albergue. Licencia de actividad.

Docente: Xavier Alcalà, Arquitecte tècnic. Auditor medioambiental. Gerent d'AB2 Enginyeria i Serveis SL.


Sesión 4

Look & feel, el proyecto de interiorismo de hotel

Ejemplos de sectorización de marca, y desarrollo de proyecto: NH Hoteles

Docente: Maria Arboledas Vicepresidenta de proyectos de NH Hoteles (pendiente de confirmación)

Look and feel, documentación del proyecto de interiorismo

Conceptos genéricos y tendencias. Desarrollo de “look and feel”: juego de lluvia de ideas. Color / Textura… Marketing. Desarrollo de un concepto de hotel para una gran cadena: del look and feel al resultado final.

Docente: Montse Vicens, interiorista, Directora Intsight

Sesión 5

Señalética hotelera: el concepto de marca y el grafismo

Diseño y concepto de la marca. Conceptos generales de tipografía. Del aparcamiento al cuarto de baño: carteles “bonitos” vs. carteles de evacuación. Sistemas de señalización: directorios, balizas, identificaciones. Casos de estudio: Chic and basic, Casa Camper, Axel Hotels

Docente: David Espluga, diseñador gráfico y psicólogo industrial, director creativo de Espluga+Associats


Sesión 6

Del Project Management al Facility Management: AC Hoteles, ejemplos Cotton house versus AC Barcelona

Docente: Sergio Triviño, jefe de operaciones AC Hoteles

Project y Facility

Descripción de los límites y especificidades de cada parte. ¿Dónde termina el edificio y dónde empieza el hotel? Diferencias de contratación en función del cliente y del explotador. Orden y documentación

Docente: Manuela Vila, Arquitecta técnica


MODULO 2.

EL EDIFICIO, ACCIONES Y DESARROLLO DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ACÚSTICA E INSTALACIONES.

Sesión 7

Acústica

DB HR. Estudios de vibraciones, estudios de ruido. Mapas acústicos de ciudades. Atenuaciones de DB en carpinterías, detalles de encuentros, opciones de aislamiento de ruido.

Docente: Joan Cardona, ingeniero acústico. Director técnico AV Enginyers


Sesión 8

Instalaciones en albergues, actuaciones de rehabilitación

Dimensionado de instalaciones. Espacios. Dimensionados y estrategias de actuación en rehabilitación

Docente: Lluïsa Sánchez, arquitecta especialista en instalaciones. JSS Associats


Sesión 9

Instalaciones en hoteles, actuaciones en obra nueva

Dimensionado de instalaciones. Espacios. Dimensionados y estrategias de actuación en obra nueva.

Docente: Lluïsa Sánchez, arquitecta especialista en instalaciones. JSS Associats


Sesión 10

La gestión energética de hoteles

Procedimiento Marie-Escola Sert de Gestión Energética de Edificios. Ejercicio de cálculo: Dimensionado  de espacios y potencias de un edificio.

Docente: Lluïsa Sánchez, arquitecta especialista en instalaciones. JSS Associats; Miquel Escobosa, subdirector explotación Hoteles Catalonia


Sesión 11

La iluminación del proyecto hotelero

Conceptos generales. Estudios de iluminación, como escoger una luminaria, sistemas de control.

Docentes: Maurici Ginés, light designer, artec3Studio; Daniel Isern, arquitecto


Sesión 12

Sostenibilidad

Hotel Empúries. Criterios, pautas y soluciones a aplicar en el desarrollo del proyecto. Sellos y distinciones.

Docente: Gerardo Wadel, doctor arquitecto y consultor ambiental


Sesión 13

Sinergias entre rehabilitación y ahorro energético

Ejemplo de actuaciones y éxito. ¿Cómo conseguir un cliente? El arquitecto como catalizador de la simbiosis entre financiación, rehabilitación y ahorro energético.

Docente: Celia Galera, directora de Hàbitat Futura


Sesión 14

La estandarización en el proyecto hotelero

Más que prefabricar, pensar. ACCORD, IBIS hotels.

La construcción y la rehabilitación

Necesidades y requerimientos de un edificio para plantear su cambio de uso. Cálculo de necesidades y cumplimiento normativo. Actuaciones sin cambio de uso, actualización y renovación

Docente: David Lladó, arquitecto, profesor de Gestión de Proyectos - ETSARQ-UIC


Sesión 15

La rehabilitación

Cubiertas: sobrecargas y admisión de actuaciones para albergar instalaciones, piscinas, etc… Ejercicio de cálculo de una cubierta para recibir todas las necesidades especificadas en la sesión 10.

Docente: David Lladó


Sesión 16

La construcción, la actualización y la recuperación de nuestro patrimonio

Las estrategias de construcción: Hotel Port Portals Mallorca.

Docente: Victor Rahola, arquitecto


Sesión 17

En o desde. Atrio Hotel, nuevo viejo y tan bonito…

Docente: Emilio Tuñón, arquitecto (pendiente de confirmación)

Aclariments

Tipus de certificats

En els cursos de Postgrau es lliurarà un certificat d'aprofitament a totes les persones que hagin realitzat satisfactòriament el 80% de les pràctiques i assistit com a mínim al 80% de les sessions presencials.
Si s'assisteix a més del 80% de les classes i no es realitzen més del 80% de les pràctiques, es lliurarà un certificat d'assistència.
Les pràctiques seran qualificades com a satisfactori, a esmenar o no presentat.
La dedicació per part dels matriculats de les pràctiques proposades s'estima en un màxim de 1 hora per cada 4 hores lectives, que es reconeixeran en el certificat d’aprofitament.

Preus i matrícula

Preus del Postgrau:
1.152 € / 1.008 € / 864 €

10% descompte per matriculació al Postgrau:
1.036 € / 907 € / 777 €

10% descompte addicional per matriculació al Postgrau abans del 6.11.15:
921 € / 806 € / 691 €    Preus actius

La inscripció al postgrau realitzada 15 dies abans del seu inici permetrà, als arquitectes col·legiats COAC, fraccionar el pagament en terminis mensuals sense interessos (s'ha de sol·licitar a l'apartat comentaris del formulari de matriculació).

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

L'Escola Sert COAC es reserva el dret d'anul·lar o ajornar un curs o postgrau si considera insuficient el nombre de matriculats.

Per poder reconèixer la formació de Postgrau/Màster professional i emetre el corresponent diploma, és necessari que l'alumne que no estigui col·legiat al COAC, ens aporti la titulació del Grau corresponent. 

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 18/11/15 al 6/04/16,
Horari

Dimecres de 16.00 h a 20.00 h,
Durada 72 hores  

Director/docent
Daniel Isern Pascual, arquitecte,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.