ESert
Prevenció i seguretat en matèria d'incendis. Elaboració de projectes i normativa tècnica
COEIC151107
COAC

Lloc
Col·legi d'Enginyers de Catalunya (COEIC)
Via Laietana, 37, 2n
08002 Barcelona (Barcelona)

Dates
2, 3, 4, 5 i 9 de novembre de 2015,
Horari

de 16:00 a 20:00h,
Durada 20 hores  

Director/docent
Miquel Rejat, coordinador,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

Enginyers, arquitectes i altres professionals interessats en matèria de seguretat contra incendis. 

 

    

Objectius

L'objectiu del curs és donar a conèixer diversos elements que configuren el sistema de prevenció i seguretat en matèria d'incendis a Catalunya.

Primerament, es defineix el fenomen de l'incendi a l'interior als edificis i la capacitat de provocar danys i comprendre l'efectivitat de les mesures de prevenció d'incendis indicades a la normativa tècnica, que s'explica seguidament amb l'exposició de casos i exemples pràctics d'aplicació.

S'exposaran els detalls d'aplicació de la Llei 3/2010, la seva normativa de desplegament i les Instruccions Tècniques Complementàries (ITC's) de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, que defineixen el sistema de prevenció i seguretat en matèria d'incendis a Catalunya, a nivell de competències de l'Administració, dels règims d'intervenció administrativa de control preventiu, del règim d'inspecció i sanció i de les entitats col·laboradores de l'Administració.

Finalment, es dedicarà una sessió a explicar les noves regulacions respecte dels diferents àmbits materials del sistema de prevenció d'incendis, ja siguin de l'àmbit de la intervenció administrativa per la posada en funcionament d'activitats, de l'actuació professional prevista a tal efecte, o bé de l'àmbit dels equips i sistemes de protecció contra incendis si s'escau.

Programa

1. L'incendi; inici, desenvolupament i afectació als edificis.

2. CTE DBSI; Exemple d'aplicació en usos comercials.

3. RSCIEI. Exemple d'aplicació en usos industrials.

4. Llei 3/2010 de la Generalitat de Catalunya; Instruccions Tècniques Complementàries (SP-sèrie 100).

5. Noves regulacions, normes i recomanacions respecte diferents àmbits del sistema de prevenció d'incendis: intervenció administrativa, equips i sistemes de protecció contra incendis, actuació professional.


Docents: enginyers i arquitectes experimentats en revisar llicències i autoritzacions en matèria de seguretat contra incendis.

Aclariments

Preus:
Preu general: 690 €
Preu col·legiat COAC: 580 €

 

Aquest curs està operat pel Col·legi d'Enginyers de Catalunya.

Ubicació del curs: COEIC, Via Laietana, 37, 2n Barcelona

Matriculació: Per a formalitzar la matrícula cal omplir el següent FORMULARI D'INSCRIPCIÓ i enviar-lo per correu electrònic a l'adreça formacio@serveis.eic.cat fent constar en el cos del correu que s'és col·legiat del COAC per tal que s'apliqui adequadament el preu especial com a arquitecte col·legiat.

Bonificació de la Formació Contínua: El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació.

Més informació: Departament de Formació, COEIC, T. 93 295 78 07, e-mail: info@update.cat

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Col·legi d'Enginyers de Catalunya (COEIC)
Via Laietana, 37, 2n
08002 Barcelona (Barcelona)

Dates
2, 3, 4, 5 i 9 de novembre de 2015,
Horari

de 16:00 a 20:00h,
Durada 20 hores  

Director/docent
Miquel Rejat, coordinador,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.