ESert
Eines per a desenvolupar processos participatius
EBC2151019
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
2/11/15, 9/11/15 i 16/11/15,
Horari

Dilluns de 16 a 20h,
Durada 12 hores  

Director/docent
Sandra Bestraten, arquitecta,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigitEl curs està dirigit a arquitectes i estudiants d'arquitectura interessats en iniciar-se en processos participatius, com una via per millorar la competitivitat dels equips d’arquitectura en un nou context econòmic, polític i social.

Ajuts a la formació: 
Oberta la convocatòria de beques del PLA IMPULSA. Per a més informació sobre les beques, envieu un e-mail a  plaimpulsa@coac.cat o bé truqueu al 93 306 78 14 de 9 a 17h

 

    

Objectius

L’objectiu d’aquest curs és formar arquitectes i tècnics per a l’assessorament d’entitats i associacions veïnals en els processos de participació ciutadana de les transformacions urbanes.

La ciutadania exigeix als governs participar activament en les decisions de millora dels espais i usos públics de les seves ciutats.

Conscients d’aquesta necessitat, les administracions públiques estan iniciant accions de suport a les comunitats i col•lectius per a l’assessorament en aquests processos, necessari per comprendre i formular propostes des de la ciutadania.

El conveni signat entre l’Ajuntament de Barcelona i el COAC, entre d’altres associacions, és un exemple d’aquesta iniciativa que permetrà formar professionals en processos de participació ciutadana, amb l’objectiu final de millorar els nostres barris i ciutats amb actuacions que generaran identitat i implicació ciutadana.

Programa

El curs defineix les variables lligades directament a la participació, i mostra com incorporar-les en les diferents fases del procés projectual i de disseny. 
També es presenten les eines més apropiades per dinamitzar els grups, amb la voluntat de garantir la veu de totes les parts i a la vegada afavorir l’eficàcia del procés.

La gestió adequada de la participació ha de permetre tenir el màxim d’opinions i aportacions. Per ajudar en aquesta fase del procés, es reforcen les estratègies de comunicació bàsiques, com la transmissió de la informació tècnica a un llenguatge planer que permeti la comprensió dels projectes per part dels col·lectius que hi participen.

El curs s’estructura en una part teòrica i una pràctica. La part teòrica s’organitza en 3 dies durant els quals es donen les eines necessàries de la mà de persones expertes en projectes que incorporen processos participatius.

La segona part consisteix en un exercici pràctic real que ha de permetre iniciar-se en la gestió de la participació amb una aplicació directa. Aquest procés d’aprenentatge permet aplicar els coneixements adquirits sota la tutela permanent del professorat del curs i apropar-se al projecte incorporant la realitat del procés participatiu.
 
 
PROGRAMA DETALLAT

Dilluns 2 de novembre de 2015

16:00 Presentació. Estratègies de participació - Sandra Bestraten, arquitecta USF

17:45 Descans

18:00 Gestió, seguiment i valoració d’un procés participatiu- Carles Baiges, arquitecte-sociòleg La Col

19:30 -20:00 Presentació del treball pràctic - Sandra Bestraten, arquitecta USF

 

Dilluns 9 de novembre de 2015

16:00 Criteris de gènere en un procés participatiu – Col·lectiu Punt 6

17:00 Quins errors fem els arquitectes en un procés participatiu – Albert Graus, tècnic de participació d’un Ajuntament

17:45 Descans

18:00 La participació des de l’administració - Ana Maria Prados, arquitecta – experiència en gestió urbana municipal

18:30 Com coordinar una assemblea veïnal - Kiko Segura, líder veïnal

19:00 – 20:00 Debat

 

Dilluns 16 de novembre de 2015

16:00 Presentació treball pràctic. Avaluació per part de l’equip docent

17:45 Descans

18:00 – 20:00 Presentació treball pràctic. Avaluació per part de l’equip docent


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
2/11/15, 9/11/15 i 16/11/15,
Horari

Dilluns de 16 a 20h,
Durada 12 hores  

Director/docent
Sandra Bestraten, arquitecta,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.