ESert
El sòl no urbanitzable (Presencial i per videoaula a través d'Internet)
EBC2151101
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Dilluns 9/11/15, 16/11/15, 23/11/15, 30/11/15 i 14/12/15,
Horari

Dilluns de 16 a 19h, excepte el 9/11/15 que serà de 17 a 20h,
Durada 15 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit


Imatge: Generalitat de Catalunya

Arquitectes, altres professionals i estudiants interessats en iniciar-se i aprofundir en l'exercici de la pràctica del planejament urbanístic, tant des de la pràctica liberal com dins del marc de l'administració pública.
 
Ajuts a la formació: 
Oberta la convocatòria de beques del PLA IMPULSA. Per a més informació sobre les beques, envieu un e-mail a  plaimpulsa@coac.cat o bé truqueu al 93 306 78 14 de 9 a 17h

 

 

    

Objectius

Amb aquesta formació coneixeràs:
  • Els mecanismes de regulació i actuació en el sòl no urbanitzable
  • Pautes de contingut, redacció i procedimentals per a la implantació de determinades infraestructures i activitats (d’explotació de recursos naturals, turístiques, serveis d’interès públic i social, etc.) tot respectant els valors paisatgístics de l’indret i els principis de sostenibilitat, l’impacte ambiental, paisatgístic,...
  • Què ha de determinar un Catàleg de masies? Explicació a través d’exemples
  • Quines són les qüestions que preocupen en el sòl no urbanitzable?

Programa

ATENCIÓ! Canvi de dates!

Dimecres 9.11.15
L’Urbanisme a Catalunya. Legislació urbanística vigent
Agustí Serra, arquitecte, director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme

Dilluns 16.11.15
Règim d’ús del sòl no urbanitzable: 
Actuacions d’interès públic en el sòl no urbanitzable. Legislació d’aplicació. Procediment
Jordi Foz, subdirector general de Costes i Acció Territorial 

Implantació de construccions d’activitats rústiques, d’explotació de recursos naturals, construccions destinades a habitatge i allotjaments per a temporers, prestació de serveis de la xarxa viària, construccions destinades a l’activitat de càmping i al turisme rural
Letícia Cortí, arquitecta, cap del servei territorial de Lleida

Dilluns 23.11.15
La regulació del sòl no urbanitzable en el planejament urbanístic general. POUM
Camil Cofan i Amiel, arquitecte, subdirector general d’Urbanisme de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme

Dilluns 30.11.15
Avaluació d’impacte ambiental en sòl no urbanitzable
Aleix Badia, tècnic a l’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental al Servei Territorial a Barcelona

L’impacte paisatgístic. Estudi paisatgístic. Criteris d’implantació de les edificacions i instal·lacions en sòl no urbanitzable
Júlia Trias, responsable de l’Observatori del Territori
 
Dilluns 14.12.15
El Catàleg de Masies i Cases Rurals. Contingut i exemples
Joan Felis Roure, coordinador comarcal als Serveis Territorials de Lleida
Camil Cofan i Amiel, arquitecte, subdirector general d’Urbanisme de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme

En col·laboració amb:


Aclariments

L'Escola Sert COAC es reserva el dret d'anul·lar o ajornar un curs si considera insuficient el nombre de matriculats.
Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col·legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Dilluns 9/11/15, 16/11/15, 23/11/15, 30/11/15 i 14/12/15,
Horari

Dilluns de 16 a 19h, excepte el 9/11/15 que serà de 17 a 20h,
Durada 15 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.