ESert
Iniciació a AecoSIM Building Designer (curs per videoaula a través d'Internet)
EEL0151020
COAC

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
Curs ajornat,
Horari

Pendent de confirmació,
Durada 20 hores  

Director/docent
Sergi Ferrater, arquitecte,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 
A arquitectes, enginyers de l’edificació i professionals tècnics que es vulguin iniciar en la plataforma BIM de Bentley per projectes de construcció.

Objectius

Curs ajornat.
L'objectiu del curs és incorporar els conceptes del programa AECOsim Building Designer en el procés de disseny i execució d'un projecte arquitectònic. El curs està enfocat a l'aprenentatge de les eines que s’utilitzaran en fase de desenvolupament del projecte i execució de l'obra.

Programa

Jornada 1. Funcionalitat Bàsica
- Conèixer la interfície de AECOsim Building Designer
- Entrada de dades amb AccuDraw
- Conceptes bàsics de dibuix 2D
- Conceptes bàsics de modelatge 3D
- Organització vertical de l'edifici

Jornada 2. Organització del projecte. Metadades
- El sistema federat de Bentley
- Referències externes i internes
- Estructura de dades: el Dataset i el Datagroup
- Definició d'atributs d'elements en el Conjunt de dades: Peces, peces compostes.
- Definir nous elements de catàleg: un mur compost
- Estructura de Nivells (capes)
 
Jornada 3: Modelatge BIM de l'edifici
- Modelatge a partir d'un dibuix DWG
- Modelatge d'elements estructurals (Columnes, bigues, lloses)
- Modelatge d'elements arquitectònics (Murs, portes, finestres)
- Ús de biblioteques externes de Revit (.rfa)
- Vistes arquitectòniques
- Compondre Planta Baixa, Planta Primera i arxiu Màster a partir de referències
- El Gestor de plantes
- Construcció d'escales i baranes
 
Jornada 4: Documentació i Hypermodels
- Vistes dinàmiques
- Crear un plànol ràpid. Caixetí.
- Creació de dibuixos de plantes, seccions i alçats del model
- Documentar dibuixos
- Creació d’Hypermodels, vincular dibuixos 2D a models 3D
- Impressió de plànols
 
Jornada 5: Publicació del model i Extracció de dades
- Presentació i imatge render: ús de LUXOLOGY
- Exportació / Importació d'arxius IFC
- Informes i Amidaments
- Publicar en format PDF 3D
- Publicar en format i-Model
- Revisió del model i Detecció de col·lisions en Bentley Navigator

Un cop realitzada la matrícula es facilitarà a cada alumne la descàrrega del programa, la llicència de formació i els arxius per fer el curs.

Aclariments

El preu del curs per a arquitectes col·legiats és de 150€
 
L'Escola Sert COAC es reserva el dret d'anul·lar o ajornar un curs si considera insuficient el nombre de matriculats.
 
 
 
                                            
 
 
Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
Curs ajornat,
Horari

Pendent de confirmació,
Durada 20 hores  

Director/docent
Sergi Ferrater, arquitecte,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.