ESert
PROJECTANT L'HOTEL DEL SEGLE XXI. Mòdul 1: Factors externs en la presa de decisions. Mercat, tendències, management, programa i normatives (1a ed.) Curs presencial i per Videoaula a través d'Internet
EBC1151013
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 18/11/15 al 27/01/16,
Horari

Dimecres de 16.00 h a 20.00 h,
Durada 28 hores  

Director/docent
Daniel Isern Pascual, arquitecte,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i altres professionals relacionats amb l'arquitectura, la construcció i la gestió d'equipaments hotelers i turístics.

Arquitectos y otras profesionales relacionados con la arquitectura, la construcción y la gestión de equipamientos hoteleros y turísticos.

          

* Aquest curs forma part del Postgrau Internacional Projectant l'hotel del segle XXI, que podeu consultar en el següent enllaç.

Beques i ajuts: Curs inclòs en la convocatòria de beques del PLA IMPULSAMés informació a plaimpulsa@coac.cat

 

Documentació 

    

Objectius


En el següent video, en Daniel Isern, director del programa, fa una introducció al programa:

Aprofundir en l'arquitectura i el disseny de la indústria hotelera.

Programa

Sesión 1. 

Todos los hoteles del mundo: la transformación del panorama hotelero.

Tipologías de cadenas y clientes, definición del mercado y evolución del turismo. Tendencias y mercado, la evolución y diferenciación de usuarios. ¿Qué hacemos y porqué lo hacemos? Cuando el producto es una experiencia.

Docente: Florencia Cueto, Profesora en la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasi, Universidad Ramon Llull. 

Transformación de la ciudad, de la industria al evento

Evolución de la tipología del hotel urbano

Docente: Antonio Hermosilla, professor rofessor at HTSI Sant Ignasi (ESADE), Director of Master in Events & Hotel; CEO & Owner at GP Destination Management


Sesión 2

Programa, programa, programa

Programa de hotel: análisis funcional de áreas, estructura y diagrama funcional. Estudios de circulación y flujo de personal interno, personal externo  y usuarios (clientes). Durabilidad y mantenimiento: materiales, mobiliario, equipamiento fijo. Acceso, áreas comunes, habitación, área de trabajo y Servicios. Casos de estudio: the back of the house de diferentes proyectos.

Docente: Daniel Isern, arquitecto

La operativa: cocina

Funcionamiento y orden, tipologías de cocina. Opciones de comida y necesidades específicas. 1a gama a 4a gama. Solo desayunos o todo junto.

Docente: Joaquim Casademon, Gerent de Garcia Casademon, y Xavier Franco, Chef Ohla restuarant


Sesión 3

Viabilidad y concepción del proyecto hotelero

El estudio de viabilidad y el análisis de aprovechamiento. Presupuesto: costes, gestión, mantenimiento. Renovación: estrategia y oportunidad de mercado. Herramientas para la toma de decisiones. Caso práctico: hotel en la costa vs. hotel – boutique.

Docente: Helmut Clemens, fundador y gerente general de HOTELkonzept

Normativa y dimensionado

Tipologías: hotel y albergue. Licencia de actividad.

Docente: Xavier Alcalà, Arquitecte tècnic. Auditor medioambiental. Gerent d'AB2 Enginyeria i Serveis SL.


Sesión 4

Look & feel, el proyecto de interiorismo de hotel

Ejemplos de sectorización de marca, y desarrollo de proyecto: NH Hoteles

Docente: Maria Arboledas Vicepresidenta de proyectos de NH Hoteles (pendiente de confirmación)

Look and feel, documentación del proyecto de interiorismo

Conceptos genéricos y tendencias. Desarrollo de “look and feel”: juego de lluvia de ideas. Color / Textura… Marketing. Desarrollo de un concepto de hotel para una gran cadena: del look and feel al resultado final.

Docente: Montse Vicens, interiorista, Directora Intsight


Sesión 5

Señalética hotelera: el concepto de marca y el grafismo

Diseño y concepto de la marca. Conceptos generales de tipografía. Del aparcamiento al cuarto de baño: carteles “bonitos” vs. carteles de evacuación. Sistemas de señalización: directorios, balizas, identificaciones. Casos de estudio: Chic and basic, Casa Camper, Axel Hotels

Docente: David Espluga, diseñador gráfico y psicólogo industrial, director creativo de Espluga+Associats


Sesión 6

Del Project Management al Facility Management: AC Hoteles, ejemplos Cotton house versus AC Barcelona

Docente: Sergio Triviño, jefe de operaciones AC Hoteles

Project y Facility

Descripción de los límites y especificidades de cada parte. ¿Dónde termina el edificio y dónde empieza el hotel? Diferencias de contratación en función del cliente y del explotador. Orden y documentación

Docente: Manuela Vila, Arquitecta técnica

Aclariments

Tipus de certificats

En els cursos de Postgrau es lliurarà un certificat d'aprofitament a totes les persones que hagin realitzat satisfactòriament el 80% de les pràctiques i assistit com a mínim al 80% de les sessions presencials.
Si s'assisteix a més del 80% de les classes i no es realitzen més del 80% de les pràctiques, es lliurarà un certificat d'assistència.
Les pràctiques seran qualificades com a satisfactori, a esmenar o no presentat.
La dedicació per part dels matriculats de les pràctiques proposades s'estima en un màxim de 1 hora per cada 4 hores lectives, que es reconeixeran en el certificat d’aprofitament.

Matriculacions

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

L'Escola Sert COAC es reserva el dret d'anul·lar o ajornar un curs o postgrau si considera insuficient el nombre de matriculats.

Per poder reconèixer la formació de Postgrau/Màster professional i emetre el corresponent diploma, és necessari que l'alumne que no estigui col·legiat al COAC, ens aporti la titulació del Grau corresponent. 

 

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 18/11/15 al 27/01/16,
Horari

Dimecres de 16.00 h a 20.00 h,
Durada 28 hores  

Director/docent
Daniel Isern Pascual, arquitecte,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.