ESert
PROJECTANT L'HOTEL DEL SEGLE XXI. Mòdul 2. L'edifici, accions i desenvolupament del projecte constructiu: construcció, rehabilitació, acústica i instal·lacions
EBC1151014
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 3/02/16 al 20/04/16,
Horari

Dimecres de 16.00 h a 20.00 h,
Durada 44 hores  

Director/docent
Daniel Isern Pascual, arquitecte,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i altres professionals relacionats amb l'arquitectura, la construcció i la gestió d'equipaments hotelers i turístics.

Arquitectos y otras profesionales relacionados con la arquitectura, la construcción y la gestión de equipamientos hoteleros y turísticos.

          

* Aquest curs forma part del Postgrau Internacional Projectant l'hotel del segle XXI, que podeu consultar en el següent enllaç.

Beques i ajuts: Curs inclòs en la convocatòria de beques del PLA IMPULSAMés informació a plaimpulsa@coac.cat

 

DocumentacióObjectius


En el següent video, en Daniel Isern, director del programa, fa una introducció al programa:

Aprofundir en l'arquitectura i el disseny de la indústria hotelera.

Profundizar en la arquitectura y el diseño de la industria hotelera.

Programa

Sesión 1

Acústica

DB HR. Estudios de vibraciones, estudios de ruido. Mapas acústicos de ciudades. Atenuaciones de DB en carpinterías, detalles de encuentros, opciones de aislamiento de ruido.

Docente: Joan Cardona, ingeniero acústico. Director técnico AV Enginyers

 

Sesión 2

Instalaciones en albergues, actuaciones de rehabilitación

Dimensionado de instalaciones. Espacios. Dimensionados y estrategias de actuación en rehabilitación

Docente: Lluïsa Sánchez, arquitecta especialista en instalaciones. JSS Associats

 

Sesión 3

Instalaciones en hoteles, actuaciones en obra nueva

Dimensionado de instalaciones. Espacios. Dimensionados y estrategias de actuación en obra nueva.

Docente: Lluïsa Sánchez, arquitecta especialista en instalaciones. JSS Associats

 

Sesión 4

La gestión energética de hoteles

Procedimiento Marie-Escola Sert de Gestión Energética de Edificios. Ejercicio de cálculo: Dimensionado  de espacios y potencias de un edificio.

Docente: Lluïsa Sánchez, arquitecta especialista en instalaciones. JSS Associats; Miquel Escobosa, subdirector explotación Hoteles Catalonia

 

Sesión 5

La iluminación del proyecto hotelero

Conceptos generales. Estudios de iluminación, como escoger una luminaria, sistemas de control.

Docentes: Maurici Ginés, light designer, artec3Studio; Daniel Isern, arquitecto

 

Sesión 6

Sostenibilidad

Hotel Empúries. Criterios, pautas y soluciones a aplicar en el desarrollo del proyecto. Sellos y distinciones.

Docente: Gerardo Wadel, doctor arquitecto y consultor ambiental

 

Sesión 7

Sinergias entre rehabilitación y ahorro energético

Ejemplo de actuaciones y éxito. ¿Cómo conseguir un cliente? El arquitecto como catalizador de la simbiosis entre financiación, rehabilitación y ahorro energético.

Docente: Celia Galera, directora de Hàbitat Futura

 

Sesión 8

La estandarización en el proyecto hotelero

 

Más que prefabricar, pensar. ACCORD, IBIS hotels.

La construcción y la rehabilitación

Necesidades y requerimientos de un edificio para plantear su cambio de uso. Cálculo de necesidades y cumplimiento normativo. Actuaciones sin cambio de uso, actualización y renovación

Docente: David Lladó, arquitecto, profesor de Gestión de Proyectos - ETSARQ-UIC

 

Sesión 9

La rehabilitación

Cubiertas: sobrecargas y admisión de actuaciones para albergar instalaciones, piscinas, etc… Ejercicio de cálculo de una cubierta para recibir todas las necesidades especificadas en la sesión 10.

Docente: David Lladó

 

Sesión 10

La construcción, la actualización y la recuperación de nuestro patrimonio

Las estrategias de construcción: Hotel Port Portals Mallorca.

Docente: Victor Rahola, arquitecto

 

Sesión 11

En o desde. Atrio Hotel, nuevo viejo y tan bonito…

Docente: Emilio Tuñón, arquitecto (pendiente de confirmación)

Aclariments

Tipus de certificats

En els cursos de Postgrau es lliurarà un certificat d'aprofitament a totes les persones que hagin realitzat satisfactòriament el 80% de les pràctiques i assistit com a mínim al 80% de les sessions presencials.
Si s'assisteix a més del 80% de les classes i no es realitzen més del 80% de les pràctiques, es lliurarà un certificat d'assistència.
Les pràctiques seran qualificades com a satisfactori, a esmenar o no presentat.
La dedicació per part dels matriculats de les pràctiques proposades s'estima en un màxim de 1 hora per cada 4 hores lectives, que es reconeixeran en el certificat d’aprofitament.

Matriculacions

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

 

En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

L'Escola Sert COAC es reserva el dret d'anul·lar o ajornar un curs o postgrau si considera insuficient el nombre de matriculats.

 

Per poder reconèixer la formació de Postgrau/Màster professional i emetre el corresponent diploma, és necessari que l'alumne que no estigui col·legiat al COAC, ens aporti la titulació del Grau corresponent. 

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 3/02/16 al 20/04/16,
Horari

Dimecres de 16.00 h a 20.00 h,
Durada 44 hores  

Director/docent
Daniel Isern Pascual, arquitecte,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.