ESert
Motivació i gestió d'equips
COEIC151003
COAC

Lloc
Veure Programa


Dates
Dijous 8 d'octubre,
Horari

de 9h a 18h (inclou dinar),
Durada 8 hores  

Director/docent
Salvi Hernàndez. Sigma Consulting. Consultor,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

 

    

Objectius

El lideratge, la bona gestió o coordinació de persones són al nostre món laboral competències o aptituds que s'entenen com a fonamentals en un directiu.

Sovint és difícil identificar en nosaltres mateixos, si posseïm o no les competències necessàries per poder dur a terme una bona adreça de persones. En aquest sentit, el
curs - taller està orientat a aportar una visió de les principals habilitats personals que han de posseir per desenvolupar-les i potenciar-les. Es reflexionarà i treballarà durant les classes sobre la importància de l'automotivació, la motivació i l'adreça d'equips humans.

En finalitzar el curs, l'assistent disposarà dels coneixements i els elements de criteri necessaris per detectar on estaria situat el seu pla de millora, com dur-ho a terme i quina problemàtica podria trobar en el seu desenvolupament, tant en la seva planificació i/o programació com en la gestió dels recursos humans que participin en ell.

Els objectius essencials del curs son:

  • Treballar la importància de la motivació del personal.
  • Conèixer i detectar les diferents capacitats i habilitats que necessita cada persona en el seu moment a dia per així poder-los motivar.
  • Consolidar els coneixements adquirits mitjançant l'execució pràctica de casos reals.
  • Aprofundir en els aspectes de la motivació i del treball en equip.

L'objectiu final serà el de provocar la reflexió i estimular plantejaments i actituds que es beneficiïn de les nocions apreses, a fi que puguin ser aplicades en el dia a dia de l'empresa.

Programa

1. Introducció

1.1. Introducció a la gestió eficaç i eficient de persones.
1.2. Com es gestionen les persones? Ens coneixem?
1.3. Quines habilitats i competències disposem? Podem millorar-les?
1.4. Quina percepció tenen de nosaltres?

 

2. Motivació i Automotivació

2.1. Motivació i Automotivació: elements clau del líder.
2.2. Què és la motivació? Com es genera?
2.3. Diferències entre la motivació i l'automotivació.
2.4. Com ens podem automotivar en entorns complexos?
2.5. Factors de motivació i desmotivació.
2.6. Com aconseguir l'equilibri personal.
2.7. Els factors emocionals.
2.8. Com motivar als col·laboradors.
2.9. Casos i Exercicis.

 

3. Treball en Equip

3.1. Què és treball en equip versus treball en grup?
3.2. Concepte de bé comú vs bé individual.
3.3. Importància del treball en equip.
3.4. Com crear equips de treball.
3.5. Com s'estableix el treball en equip.
3.6. Com dirigir els equips de treball.
3.7. Com cohesionar i motivar els equips de treball.
3.8. Com impacten en la gestió del temps.
3.9. Casos i exercicis

 

4. Pla d'Acció Personal

4.1. El pla personal a curt i llarg termini.
4.2. Coaching, com a eina d'ajuda.
4.3. Figural del Coaching extern.
4.4. Desenvolupament a llarg termini

Aclariments

Preu
Preu general: 350€
Preu col·legiat COAC: 295€

Aquest curs està operat pel Col·legi d'Enginyers de Catalunya.

Ubicació del curs: COEIC, Via Laietana, 37, 2n Barcelona

Matriculació: Per a formalitzar la matrícula cal omplir el següent FORMULARI D'INSCRIPCIÓ i enviar-lo per correu electrònic a l'adreça formacio@serveis.eic.cat fent constar en el cos del correu que s'és col·legiat del COAC per tal que s'apliqui adequadament el preu especial com a arquitecte col·legiat.

Bonificació de la Formació Contínua: El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació.

Més informació: Departament de Formació, COEIC, T. 93 295 78 07, e-mail: info@update.cat

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Veure Programa


Dates
Dijous 8 d'octubre,
Horari

de 9h a 18h (inclou dinar),
Durada 8 hores  

Director/docent
Salvi Hernàndez. Sigma Consulting. Consultor,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.