ESert
Instal·lacions tèrmiques de Biomassa
COEIC150901
COAC

Lloc
Veure Programa


Dates
28/09/15, 29/09/15, 30/09/15, 1/10/15 i 2/10/15,
Horari

dilluns i dijous de 16 a 20h i divendres de 9 a 13h,
Durada 20 hores  

Director/docent
Oriol Barber i Lorenzo Morales. Tècnics de Greenstorm, sostenibilitat energètica SL,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

El curs avançat de biomassa està dirigit a enginyers i altres tècnics que vulguin aprofundir en el coneixement dels sistemes de biomassa i les noves oportunitats de negoci associades, així com conèixer la normativa d'obligat compliment en aquests sistemes.

 

    

Objectius

L'objectiu del curs és aprendre a dimensionar una instal·lació de biomassa, i a realitzar altres tasques vinculades a les instal·lacions tèrmiques de biomassa com els criteris de manteniment o la realització d'auditories per comprovar el seu bon funcionament. Per aconseguir aquest últim objectiu, la darrera sessió del curs consistirà en una visita a una instal·lació de biomassa en funcionament.

Programa

Bloc 1. Situació energètica actual / Desenvolupament sostenible dels boscos
Situació energètica actual. Estratègia catalana per a la implantació de la biomassa.

Bloc 2. Sistemes amb calderes de biomassa: Components del sistema, disseny, càlcul i dimensionat del sistema. Biomassa i combustió. Normativa. Calderes de biomassa. Sitja. Alimentació del combustible. Elements de la Caldera. Esquema hidràulic. Sistemes de control

Bloc 3. Dimensionat de la instal·lació
Dimensionament de potència de calderes, acumulació i sitja per a un sistema individual i col·lectiu.

Bloc 4. Ús i manteniment
Criteris en la realització del manteniment preventiu. Patologies més usuals associades a: disseny erroni, mala execució, falta de manteniment, ús incorrecte,... Bibliografia
 
Bloc 5. Estudis de viabilitat de substitució d'una caldera de gas o gasoil per biomassa
Estudi de viabilitat tècnica i econòmica de substitució de calderes existents de gas o gasoil per altres de biomassa

Bloc 6. La gestió energètica
La Gestió de l'Energia. Conceptes: Empresa de serveis energètics, gestor energètic i sistema de monitorització energètic. Filosofia del negoci. Serveis que pot oferir la ESE. El model de Servei energètic associat al tipus de contractes. Estat actual de les ESEs i potencial. Fases d'implantació. Programa Biomcasa. Exemples

Bloc 7. Pràctica: Visita a una instal·lació
Visita en grup a veure una instal·lació de biomassa

Aclariments

Preus
Preu general: 690€
Preu col·legiat COAC: 580€Formació creada i impartida pel Col·legi d'Enginyers de Catalunya (COEIC)

Ubicació del curs: COEIC, Via Laietana, 37, 2n Barcelona

Matriculació: Per a formalitzar la matrícula cal omplir el següent FORMULARI D'INSCRIPCIÓ i enviar-lo per correu electrònic a l'adreça formacio@serveis.eic.cat fent constar en el cos del correu que s'és col·legiat del COAC per tal que s'apliqui adequadament el preu especial com a arquitecte col·legiat.

Bonificació de la Formació Contínua: El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació.

Més informació: Departament de Formació, COEIC, T. 93 295 78 07, e-mail: info@update.cat

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Veure Programa


Dates
28/09/15, 29/09/15, 30/09/15, 1/10/15 i 2/10/15,
Horari

dilluns i dijous de 16 a 20h i divendres de 9 a 13h,
Durada 20 hores  

Director/docent
Oriol Barber i Lorenzo Morales. Tècnics de Greenstorm, sostenibilitat energètica SL,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.