ESert
A.I.: Curs d'iniciació a AECOSIM BUILDING DESIGNER
EGI1151101
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dilluns 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2015,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 20 hores  

Director/docent
Sergi Ferrater, arquitecte d?AEC-on,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

A Arquitectes, enginyers de l’edificació i professionals tècnics que es vulguin iniciar en la plataforma BIM de Bentley per projectes de construcció.

Ajuts a la formació: 
Oberta la convocatòria de beques del PLA IMPULSA. Per a més informació sobre les beques, envieu un e-mail a  plaimpulsa@coac.cat o bé truqueu al 93 306 78 14 de 9 a 17h

    

Objectius

L'objectiu del curs és incorporar els conceptes del programa AECOsim Building Designer  en el procés de disseny i execució d'un projecte arquitectònic. El curs està enfocat a l'aprenentatge de les eines que s’utilitzaran en fase de desenvolupament del projecte i execució de l'obra.

Programa

Jornada 1. Funcionalitat Bàsica

 • Conèixer la interfície de AECOsim Building Designer
 • Entrada de dades amb AccuDraw
 • Conceptes bàsics de dibuix 2D
 • Conceptes bàsics de modelatge 3D
 • Organització vertical de l'edifici

 

Jornada 2. Organització del projecte. Metadades

 • El sistema federat de Bentley
 • Referències externes i internes
 • Estructura de dades: el Dataset i el Datagroup
 • Definició d'atributs d'elements en el Conjunt de dades: Peces, peces compostes.
 • Definir nous elements de catàleg: un mur compost
 • Estructura de Nivells (capes)

 

Jornada 3: Modelatge BIM de l'edifici

 • Modelatge a partir d'un dibuix DWG
 • Modelatge d'elements estructurals (Columnes, bigues, lloses)
 • Modelatge d'elements arquitectònics (Murs, portes, finestres)
 • Ús de biblioteques externes de Revit (.rfa)
 • Vistes arquitectòniques
 • Compondre Planta Baixa, Planta Primera i arxiu Màster a partir de referències
 • El Gestor de plantes
 • Construcció d'escales i baranes

 

Jornada 4: Documentació i Hypermodels

 • Vistes dinàmiques
 • Crear un plànol ràpid. Caixetí.
 • Creació de dibuixos de plantes, seccions i alçats del model
 • Documentar dibuixos
 • Creació d’Hypermodels, vincular dibuixos 2D a models 3D
 • Impressió de plànols

 

Jornada 5: Publicació del model i Extracció de dades

 • Presentació i imatge render: ús de LUXOLOGY
 • Exportació / Importació d'arxius IFC
 • Informes i Amidaments
 • Publicar en format PDF 3D
 • Publicar en format i-Model
 • Revisió del model i Detecció de col·lisions en Bentley Navigator

 

Director/ Docent: Sergi Ferrater, arquitecte. Product Manager AECOsim d’AEC-On Soluciones. 

Aclariments

NOTA: Cada alumne ha de portar el seu portàtil. Un cop realitzada la matrícula se li facilitarà la descàrrega del programa, la llicència de formació i els arxius per fer el curs.

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dilluns 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2015,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 20 hores  

Director/docent
Sergi Ferrater, arquitecte d?AEC-on,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.