ESert
Valoracions immobiliàries. Gratuït pels col·legiats. Només cost de la pausa-cafè.
ETA151110
COAC

Lloc
Demarcació de Tarragona
Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
977 24 93 67

Dates
10,17, 24 de novembre i 1 de desembre ,
Horari

de 15:30 a 19:30,
Durada 16 hores  

Director/docent
Anton Bultó i Bartolí, arquitecte taxador,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Tècnics interessats en la redacció de valoracions i/o taxacions immobiliàries.

 

    

Objectius

En el marc vigent sobre normes de valoració de béns immobles i de determinats drets per a certes finalitats financeres, el present curs de procediment, constitueix una eina d'ajuda per a l'execució d'informes de valoració i/o taxació, així com per al coneixement de diferents mecaniems de càlcul.

La seva redacció s'ha basat en l'articulació de:

-Normatives d'obligat compliment en el marc de les taxacions immobiliàries i d'urbanisme.

-Instruccions tècniques de valoració

Per això el curs engloba tant aspects generals, com a metodologies de treball espefíciques, a fi d'afavorir la máxima fiabilitat i qualitat dels informes redactats.

Programa

El programa del curs és l
 1. Introducció
 2. Finalitat i objecte d'una valoració
 3. Vocabulari bàsic
 4. Normativa
 5. Principis generals de valoració
 6. Criteris generals d'una valoració
 7. Mètodes de valoració
 8. Mètode de cost
 9. Mètode comparació
 10. Càlcul de valor màxim legal
 11. Resum dels mètodes de valoració a utilizar
 12. Mètode d'actualització de rendes
 13. Mètode d'actualització de la renda actual
 14. Mètode d'actualització de les rendes esperades
 15. Càlcul de la Renda Neta de l'explotació
 16. Mètode del valor residual
 17. Procés de realizació d'una taxació
 18. Tipologies d'informes de taxació
 19. Solars i terrenys
 20. Valoracions especials

Aclariments

Des de la Demarcació de Tarragona considerem oportú modificar el preu del curs i fer-lo gratuït pels col·legiats.

Només caldrà abonar el cost de les pauses-café que és de 10 euros els 4 dies.

 Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat)

Curs Patrocinat per :

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Tarragona
Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
977 24 93 67

Dates
10,17, 24 de novembre i 1 de desembre ,
Horari

de 15:30 a 19:30,
Durada 16 hores  

Director/docent
Anton Bultó i Bartolí, arquitecte taxador,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.