ESert
Avaluació d'inversions: Infraestructures urbanes i de transports (4a edició)
E000151023
COAC

Lloc
Veure Programa


Dates
6,13, 20 i 27 d’octubre i 3 de novembre,
Horari

De 9 a 14 hores,
Durada 25 hores  

Director/docent
Mateu Turró, Andreu Ulied, Miquel Morell i Àlvar Garola,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

Aquest curs, adreçat tant a professionals particulars com empreses, està basat en la discussió de casos reals d’avaluacions d’inversions en infraestructures urbanes i de transport, presentades pels professionals que els han desenvolupat per encàrrec tant d’administracions i empreses públiques i privades catalanes, com d’organismes financers de cooperació internacional, com el Banc Europeu d’Inversions, el Banc Mundial i el Banc Inter-Americà de Desenvolupament.

Ajuts a la formació: 
Oberta la convocatòria de beques del PLA IMPULSA. Per a més informació sobre les beques, envieu un e-mail a  plaimpulsa@coac.cat o bé truqueu al 93 306 78 14 de 9 a 17h

 

    

Objectius

Curs intensiu basat en la discussió de casos reals d’avaluacions d’inversions en infraestructures urbanes i de transport, presentades pels professionals, enginyers i economistes que els han desenvolupat per encàrrec tant d’administracions i empreses públiques i privades catalanes, com d’organismes financers de cooperació internacional, com el Banc Europeu d’Inversions, el Banc Mundial i el Banc Inter-Americà de Desenvolupament. El curs se centra en aprofundir en els conceptes claus de l’avaluació, que tenen a veure amb l’interès social, econòmic i ambiental d’una inversió, i la seva viabilitat financera. Es presenta una varietat de metodologies d’avaluació econòmica i financera, i de projectes de diferent tipus realitzats a Catalunya, a Espanya, al nord d’Àfrica i Llatinoamèrica; en algunes de les sessions es presenten avaluacions amb resultats contradictoris sobre un mateix projecte d’inversió, i es discuteix com l’avaluació contribueix a millorar la qualitat dels projectes d’inversió, i fins a quin punt és necessària per informar adequadament processos de participació ciutadana i de negociació.

Programa

El curs s’estructura al voltant de cinc sessions. La primera estarà adreçada a participants que vulguin revisar conceptes bàsics i dur a terme un exercici d’avaluació introductori, així com realitzar i discutir les avaluacions de projectes que tinguin interès.

El curs té una vocació pràctica i de suport als professionals, i s’organitza a través de casos de projectes d’inversió reals, avaluats a partir de diferents mètodes, que es presenten i discuteixen.

El mètode d’ensenyament serà participatiu, de manera que els participants aporti els dubtes que ha anat tenint durant la seva pràctica o simplement que es vagin plantejant amb les ponències.

Es presentaran i discutiran una varietat de mètodes d’avaluació, tant pel que fa a l’avaluació econòmica d’infraestructures i serveis públics com a la seva avaluació financera. En particular, es presentaran la Guide to Cost-benefitAnalysis of InvestmentProjects, recentment revisada per a la Comissió Europea (Desembre 2014), l’experiència del Banc Europeu d’Inversions en relació a RAILPAG, el mètode d’avaluació d’infraestructures que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya està elaborant actualment amb el CENIT, el mètode desenvolupat per l’ATM i aplicat en avaluacions ex-post del PDI, o el mètode desenvolupat del Col·legi d’Enginyers de Camins de Catalunya (2011). També s’inclouen casos elaborats amb les metodologies del Banc Mundial i del Banc Inter-Americà de Desenvolupament.

Els professors del curs són els professionals que han dut a terme les avaluacions que es presenten, experts d’institucions universitàries, d’administracions, empreses privades i públiques del sector.

Es farà una taula rodona oberta, al final de la última sessió que abordarà la temàtica de l’avaluació d’inversions públiques i la modernització de l’administració pública a Catalunya, amb responsables del Departament d’Economia i Hisenda, l’Institut de Governança d’ESADE i IVALUA. Aquesta taula serà oberta al públic en general, i tindrà lloc al Col·legi d’Economistes de Catalunya o al Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports.

Les sessions es realitzaran al Col·legi d’Enginyers de Camins de Catalunya i al Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Podeu descarregar-vos el programa complet en format pdf a través d'aquest enllaç

 

PRIMERA SESSIÓ INTRODUCTORIA - 6 d’octubre
COL.LEGI ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS
INTRODUCCIÓ ALS CONCEPTES BÀSICS DE L’AVALUACIÓ SOCIOECONÒMICA I FINANCERA

Objectius:

 1. Introduir els conceptes claus de l’avaluació.
 2. Discutir i realitzar un cas d’avaluació en detall, i diversos casos com a referència.
 3. Plantejar casos d’estudi que seran realitzats pels estudiants al llarg de les sessions.
 • 9:00 Benvinguda al curs per un representant del Col·legi d’Enginyers i Col·legi d’Economistes. Oriol Altisench Joan Ràfols
 • 9:15 Objectius i programa de la sessió. Andreu Ulied Revisió de conceptes claus de l’avaluació socioeconòmica d’inversions a partir de la discussió d’un primer cas: La variant de Sant Miquel de Balenyà (Seva). Andreu Ulied
 • 10:30 Descans cafè. Presentació i discussió informal dels participants. Mateu Turró
 • 11:00 Mètodes d’avaluació Cost-Benefici. Exemple pràctic que serveixi per saber interpretar resultats. Àlvar Garola
 • 11:45 Mètodes d’avaluació multicriteri per integrar aspectes econòmics, socials i ambientals. Exemple pràctic que serveixi per saber interpretar resultats. Andreu Ulied
 • 12:30 L’avaluació financera de projectes des del punt de vista del promotor públic o privat. Exemple pràctic que serveixi per saber interpretar resultats. Miquel Morell
 • 13:15 Taula rodona amb Jordi Julià i Mateu Turró: L’avaluació en els processos polítics de presa de decisió. Discussió d’experiències. Jordi Julià Mateu Turró
 • 13:45 Conclusions. Mateu Turró 


SEGONA SESSIÓ - 13 d’octubre
COL.LEGI ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS
MÈTODES D’AVALUACIÓ FINANCERA DE PROJECTES

Objectius:

 

 1. Introduir l’avaluació financera.
 2. Incorporar l’avaluació de projectes urbanístics i serveis públics.
 • 9:00 Benvinguda i programa de la sessió. Mateu Turró
 • 9:15 Pla de negoci amb finançament privat (Hutchinson, BEST). Jorge Moreno
 • 10:00 Debat amb els participants. Mateu Turró
 • 10:15 Descans cafè.
 • 10:30 Pla de negoci amb finançament publico-privada (CEDINSA). Lourdes Roura
 • 11:15 Avaluació econòmica-financera d’infraestructures urbanes a Ilha Grande, Brasil (Banc Inter-Americà). Oriol Biosca Marta Calvet
 • 12:00 Avaluació econòmica-financera de promocions urbanístiques. Miquel Morell
 • 12:45 Impacte econòmico-financer de la nova oficina judicial del Departament de Justícia. Àlvar Garola
 • 13:30 Debat sobre el finançament d’infraestructures urbanes. Mateu Turró
 • 14:00 Fi de la sessió.


TERCERA SESSIÓ - 20 d’octubre
COL.LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA
EXPERIÈNCIES EN AVALUACIÓ D’INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT I PREVISIONS DE DEMANDA

Objectius:

 1. Discutir casos sobre infraestructures i serveis del transport, centrats en projectes ferroviaris, en particular l’AVE.
 2. Introduir l’anàlisi de les previsions de demanda.
 3. Aprofundir en la sensibilitat dels resultats en relació amb la tarifa.
 • 9:00 Benvinguda i programa de la sessió. Andreu Ulied
 • 9:05 Avaluació del perllongament ferroviari i de la connexió L9 de metro a l’aeroport de Barcelona (Renfe, DTES). Andreu Esquius
 • 10:00 Avaluació socioeconòmica del projecte ferroviari Sul-Norte al Brasil (Banc Mundial, Estado de Tocantins). Oriol Biosca
 • 10:30 Descans cafè.
 • 11:00 Avaluació AVE Madrid-Barcelona (Renfe). Marta Sánchez
 • 11:45 Avaluació de la Xarxa Ferroviària d’AVE a Espanya (FEDEA). Daniel Albalate
 • 12:30 La sensibilidad de los estudioscoste-beneficio a la tarifa y la velocidad de circulación (Fundación de los Ferrocarriles Españoles). Alberto García
 • 13:30 Discussió i conclusions. Mateu Turró


QUARTA SESSIÓ - 27 d’octubre
COL.LEGI ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS
EL SISTEMA D’AVALUACIÓ DESENVOLUPAT A DTES I L’ATM

Objectius:

 1. Presentar el sistema d’avaluació en estudi a DTS, i a l’ATM.
 2. Discutir línies d’investigació futures.
 3. Complementar el curs amb aspectes macroeconòmics.
 4. Presentar una avaluació qualitativa multicriteri desenvolupada per l’Ajuntament de Barcelona.
 • 9:00 Benvinguda i programa de la sessió. Andreu Ulied
 • 9:05 Presentació del nou Sistema d’avaluació d’infraestructures de transport del Departament de Territori i Sostenibilitat Santi Ribas
 • 10:00 Descans cafè
 • 10:30 Resultats recents de l’avaluació ex-post de l’ATM. Francesc Calvet
 • 11:00 Revisió dels mètodes d’avaluació de la Comissió Europea i el Banc Europeu d’Inversions. Mateu Turró 11:30 Línies d’investigació obertes sobre mètodes d’avaluació Costbenefici d’infraestructures. Sergi Suarí
 • 12:00 Discussió. Andreu Ulied
 • 12:30 Mètodes d’avaluació macroeconòmica. L’impacte econòmic futur d’una inversió. Jordi Surinyach
 • 13:00 Mètode multicriteri qualitatiu d’avaluació d’inversions urbanes a Barcelona (Ajuntament de Barcelona). Antonio Aguado
 • 13:30 Discussió final. Mateu Turró Andreu Ulied
 • 14:00 Fi de la sessió.


CINQUENA SESSIÓ - 3 Novembre 2015
COL.LEGI ECONOMISTES DE CATALUNYA
TALLER PRÀCTIC AMB ALUMNES

Objectius:

 1. Posar en pràctica les diverses metodologies i coneixements abordats a la llarg del curs mitjançant dues avaluacions aprofundides. Es recomana portar portàtil per part dels participants.
 • 9:00 Benvinguda i programa de la sessió. Andreu Ulied
 • 9:05 Taula rodona sobre els conceptes claus de l’avaluació econòmica i financera. Mateu Turró Miquel Morell Alvar Garola Andreu Ulied
 • 10:15Descans cafè
 • 10:30 Anàlisi/discussió de cas I: Autopista a Bizerte (Tunisia). Projecte desenvolupat per l’enginyeria TEC-CUATRO (pel Govern de Tunísia i el Banc Europeu d’Inversió). Anàlisi d’alternatives i costos. Previsió de demanda. Anàlisi Cost-Benefici. Mètodes de finançament del projecte (públics, privats i público-privats). Diego Cobo Ingrid Raventós Alessandra Pasqualin Andreu Esquius Mateu Turró Oriol Biosca 12:00 Descans
 • 12:15 Anàlisi i discussió cas II: Pla de la Devesa (Girona). Avaluació econòmica i financera i anàlisi Cost-Benefici de la transformació urbanística del Parc de la Devesa (Intervenció 100% pública). Miquel Morell Agustí Jover Àlvar Garola
 • 13:45 Cloenda del curs


TAULA RODONA – 3 Novembre 2015
COL.LEGI ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS 

 • 19:00 “Oportunitats i problemes de l’avaluació a les Administracions Públiques catalanes”.

Aclariments

           

Aquest curs està operat pel Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya i co-organitzat amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya

Ubicació del curs:

Preu
Preu general: 600€
Preu col·legiat COAC: 300€

Matriculació: Per a formalitzar la matrícula enviar un correu electrònic a l'adreça 
inscripcions@camins.cat, indicant el nom i cognoms i el número de col·legiat del COAC per tal que s'apliqui adequadament la tarifa especial.

Més informació: Tel. 93 204 34 12, inscripcions@camins.cat

 

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Veure Programa


Dates
6,13, 20 i 27 d’octubre i 3 de novembre,
Horari

De 9 a 14 hores,
Durada 25 hores  

Director/docent
Mateu Turró, Andreu Ulied, Miquel Morell i Àlvar Garola,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.