ESert
Comercialització d'energia elèctrica
COEIC151109
COAC

Lloc
Veure Programa


Dates
Dijous i divendres,
Horari

Dia 26 de 9 a 18 h (inclou dinar). Dia 27 de 9 a 13 h,
Durada 12 hores  

Director/docent
Xavier Cordoncillo,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

Arquitectes, enginyers i demés professionals que tinguin interès en aprofundir els seus coneixements sobre el mercat elèctric espanyol.

 

    

Objectius

L'objectiu del curs és donar a conèixer els principis en els que es basa la formació dels preus en el mercat espanyol, els paràmetres de l'evolució dels mateixos fins al moment actual i avançar els possibles escenaris futurs del mercat d'oferta-demanda.

Programa

 1. El Mercat Elèctric:

1.1 Entitats i agents de mercat.
1.2 Pagaments per capacitat.
1.3 El Mercat Diari.
1.4 Restriccions per garantia de subministrament.
1.5 Restriccions tècniques.
1.6 El Mercat Intradiari.
1.7 El preu final del Mercat 

 

2. Les tarifes elèctriques:

2.1 El Preu Voluntari al Petit Consumidor.
2.2 El Bonus social.
2.3 Les tarifes o peatges d'accés: Estructura, períodes, horaris i facturació

 

3. La contractació al mercat lliure

3.1 Alternatives de contractació d'un client a l'entorn lliberalitzat. 3.2 Estructura de preus de l'energia al mercat lliure

 

4. El Mercat de futurs

 

5. Les ofertes d'energia elèctrica al mercat lliure

5.1 Diferents tipus d'ofertes de les comercialitzadores.
5.2 Cobertures de preus

 

6. Els contractes de comercialització a clients

6.1 Característiques principals.
6.2 Requisits mínims

 

7. Mesura de l'energia i liquidacions

Aclariments

Preus:

Preu col·legiat COAC: 280 €

Formació creada i impartida pel Col·legi d'Enginyers de Catalunya (COEIC)

Lloc: Via Laietana, 37, 2n, 08002 Barcelona

Matriculació: Per a formalitzar la matrícula cal omplir el següent FORMULARI D'INSCRIPCIÓ i enviar-lo per correu electrònic a l'adreça formacio@serveis.eic.cat fent constar en el cos del correu que s'és col·legiat del COAC per tal que s'apliqui adequadament el preu especial com a Empresa adherida.

Més informació: Departament de Formació, COEIC, T.  93 295 78 07, e-mail: info@update.cat 

Bonificació de la Formació Contínua

El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació.

 

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Veure Programa


Dates
Dijous i divendres,
Horari

Dia 26 de 9 a 18 h (inclou dinar). Dia 27 de 9 a 13 h,
Durada 12 hores  

Director/docent
Xavier Cordoncillo,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.