ESert
Formació bàsica per a tècnics competents per elaborar plans d'autoprotecció
COEIC160201
COAC

Lloc
Veure Programa


Dates
Del 24.02.16 al 08.06.16,
Horari

Dimecres de 16h a 20h,
Durada 168 hores  

Director/docent
David Tisaire,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

L’obligació dels poders públics de garantir el dret a la vida i a la integritat física, com el més important de tots els drets fonamentals, inclòs a l’article 15 de la Constitució espanyola, s’ha de plantejar no solament de manera que la ciutadania assoleixi la protecció a través de les administracions públiques, sinó que s’ha de procurar també l’adopció de mesures destinades a la prevenció i control de riscos en el seu origen, així com a l’actuació inicial en les situacions d’emergència que poguessin presentar-se.

 

    

Objectius

8a Edició del curs de formació bàsica per elaborar plans d'autoprotecció de les activitats i centres d'interès per a la protecció civil local d'acord amb l'annex I, epígraf C, del Decret 82/2010, de 29 de juny, que desenvolupa el programa formatiu que figura a l'annex 1 de l'Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre, sobre el procediment d'acreditació del personal tècnic competent per a l'elaboració de plans d'autoprotecció en l'àmbit de la protecció civil.

Es tracta d'un curs semipresencial amb 34 hores de classe + 134 hores no presencials de treball a casa

Programa

1. Introducció bàsica a la protecció civil:

 • Introducció bàsica a la protecció civil.
 • La Prevenció i planificació de riscos greus a Catalunya.
 • La gestió de les emergències.
 • Tecnologies de suport a la protecció civil.ç
 • Realització de treballs dels temes 2 i 3. Obligatori superar un nivell mínim de qualitat

 

2. Normativa bàsica i relativa a les diferents activitats del Decret d’Autoprotecció:

 • Normes bàsiques.
 • Normes tècniques.
 • Realització de treballs a realitzar a casa del tema 7 Obligatori superar un nivell de qualitat mínim. Exercicis d'autoavaluació

 

3. Els PAU: pautes bàsiques per a la seva elaboració i implantació:

 • Introducció bàsica a la redacció d’un PAU.
 • Anàlisi del risc d’un PAU.
 • Descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció d’un PAU.
 • Estructura organitzativa d’un PAU.
 • Implantació, manteniment i actualització d’un PAU

 

4. Casos pràctics. Projecte final

Aclariments

 

Aquest curs està operat pel Col·legi d'Enginyers de Catalunya.

Les dates son aproximades. Quedaran fixades concretament més endavant.

Ubicació del curs: al COEIC, Via Laietana, 37, 2n Barcelona

Preu col·legiat COAC: 880 €

Matriculació: Per a formalitzar la matrícula cal omplir el següent FORMULARI D'INSCRIPCIÓ i enviar-lo per correu electrònic a l'adreça formacio@serveis.eic.cat fent constar en el cos del correu que s'és col·legiat del COAC per tal que s'apliqui adequadament el preu especial com a Empresa adherida.

Bonificació de la Formació Contínua: El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació.

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Veure Programa


Dates
Del 24.02.16 al 08.06.16,
Horari

Dimecres de 16h a 20h,
Durada 168 hores  

Director/docent
David Tisaire,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.