ESert
MONOGRÀFIC: Peritatge en edificis incendiats
AGF151026
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dilluns 26 d'octubre de 2015,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Miquel Rejat Rodriguez, Coordinador del Sistema d'Investigació de Sinistres Bombers Generalitat i Rafael Izaguirre Morales, Bomber jubilat, Enginyer Perit,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes col·legiats i membres de l'AAEPFC.

Objectius

Es pretén donar una visió dels peritatges i dictàmens que s'han de fer després d'un incendi esdevingut en un edifici, la normativa a tenir en compte, la informació que el perit pot obtenir i les eines amb què pot comptar. Una branca del peritatge que requereix a més d'dots d'investigació.

Programa

Miquel Rejat:

  • Normativa a tenir en compte.
  • Llicències d'obres i activitats antigues i no concordants amb la normativa Vigent.
  • Informació que el cos de Bombers facilita al públic i perits.

Rafael Izaguirre:

  • El peritatge en edificis incendiats: danys propis, danys a tercers, responsabilitats.
  • La investigació dels incendis (relegada a Mossos d'Esquadra)
  • Risc d'incendis (Companyia d'assegurances, Gretener et alt)

 

Aclariments

Aquesta jornada té un preu de 10€ per membres de l'AAEPFC, que tindran entrada gratuïta sempre i quan, s'apuntin dins del termini establert i assisteixin a la jornada.

En cas que l'assistent finalment li sigui impossible venir, haurà de comunicar previament i per escrit la seva absència, en cas contrari haurà d'abonar l'import íntegre de la jornada (10€). 

1. Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia.
2. En cas de no poder assistir a la jornada a la que prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a aaepfc@coac.net
3. Es prega puntualitat. Un cop hagi començat, no es podrà garantir l’accés a la sala tot i estar inscrit

 

Lloc:
 
Sala d'Actes - COAC
08002 Barcelona
93.306.78.28

Les anul·lacions d'una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l'import de la mateixa en concepte de despeses administratives.
 
Organitza:

 

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dilluns 26 d'octubre de 2015,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Miquel Rejat Rodriguez, Coordinador del Sistema d'Investigació de Sinistres Bombers Generalitat i Rafael Izaguirre Morales, Bomber jubilat, Enginyer Perit,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.