ESert
Jornada tècnica sobre càmera termogràfica - 2a. Edició
AGF150930
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dimecres 30 de setembre de 2015,
Horari

de 10:00 a 20:30 h,
Durada 8 hores  

Director/docent
Israel Brioso, Arquitecte, Màster en peritatge, reparació i intervenció en edificis per la Universitat de Sevilla i termògraf Nivell I acreditat pel Infrared Training Center n. 2013ES22N004_2013,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes col·legiats i membres de l'AAEPFC.

Objectius

L'objectiu d'aquesta formació és donar a conèixer què obtenim de la termografia i com pot, una imatge tècnica, aportar informació no visible sobre elements constructius.

Aprofundirem en el coneixement de la radiació infraroja així com factors a considerar, tècniques d'anàlisi i maneig pràctic de càmeres.

Programa

 • Què és la termografia infraroja? Conceptes bàsics.
 • Per què és tan útil la termografia?
 • Aplicacions (humitats, ponts tèrmics, infiltracions, etc ...)
 • Coneixements de protocols, normatives i metodologia
 • Què és l'infraroig?
 • Com es transmet la calor? (termodinàmica)
 • Que veu la càmera termogràfica?
 • Factors que afecten la mesura (emissivitat, temperatura reflectida)
 • Tipus d'anàlisi: qualitativa-quantitativa i tècniques d'anàlisi
 • Errors freqüents
 • Maneig pràctic de càmeres
 • Consells pràctics
 • Altres equips complementaris: termohigròmetre, termoflujómetro, Blower Door, anemòmetre...

Aclariments

Lloc:
 
Sala Mirador - COAC

Plaça Nova 5, 8a. planta - 08002 Barcelona
93.306.78.28

Les anul·lacions d'una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l'import de la mateixa en concepte de despeses administratives.
 
Organitza:

""

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dimecres 30 de setembre de 2015,
Horari

de 10:00 a 20:30 h,
Durada 8 hores  

Director/docent
Israel Brioso, Arquitecte, Màster en peritatge, reparació i intervenció en edificis per la Universitat de Sevilla i termògraf Nivell I acreditat pel Infrared Training Center n. 2013ES22N004_2013,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.