ESert
Criteris per la Redacció de Projectes d'Activitat
ELL1150902
COAC

Lloc
Demarcació de Lleida
Canyeret, 2
25007 Lleida
973 22 89 21

Dates
15/10/2015,
Horari

16:00 a 20:00h,
Durada 4 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, estudiants d'arquitectura, delineants i altres interessats que col.laborin en la redacció de Projectes d'Activitat.

Objectius

L'objectiu d'aquesta jornada és donar les bases i els coneixements necessaris per tal de poder redactar Projectes d'Activitat en la major eficàcia possible.

Programa

Sessió 1: Redacció i tramitació de projectes d’activitats
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per la Llei 16/2015.
Procediment de tramitació Annex 1.I
Procediment de tramitació Annex II
Procediment de tramitació Annex III
Normativa relacionada
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat em matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, modificada per la Llei 16/2015.
Llei 11/2009 i Decret 112/2010 Regulació espectacles públics i activitats recreatives
Normativa específica (Ordenances municipals, IT de bombers, REBT, CTE, CCAE 2009
Precs i preguntes

Sessió 2: Documentació a presentar
Classificació de les activitats (Taules dels annexes de la Llei 16/2015)
Contingut del projecte tècnic
Exemple 1: Petit establiment comercial
Exemple 2: Discoteca
Precs i preguntes

Director/docent: Toni Gimbernat, enginyer industrial, Carme Ribes, enginyer industrial

Aclariments

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Lleida
Canyeret, 2
25007 Lleida
973 22 89 21

Dates
15/10/2015,
Horari

16:00 a 20:00h,
Durada 4 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.