ESert
Seguretat i Salut: Estudi, Pla i Coordinació
ELL1151002
COAC

Lloc
Demarcació de Lleida
Canyeret, 2
25007 Lleida
973 22 89 21

Dates
29 oct i 5/12 nov,
Horari

16:00 - 20:00 h,
Durada 12 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i estudiants d'arquitectura interessats en assumir la Seguretat i Salut a les obres.

Objectius

Cada cop més els Arquitectes ens trobem amb la necessitat d’haver d’assumir la part de la Seguretat i Salut en algunes de les obres. Això és degut, per una banda, a la reducció dels honoraris de la redacció i dirección tècnica d’aquestes i, per una altra, pel petit tamany de moltes de les obres actuals que fan innecessària la presència d’altres tècnics. A més a més, si no l’assumim, quines responsabilitats com a tècnics tenim?
Amb aquest curs vol donar la bases per saber realitzar un estudi de seguretat i salut, valorar un pla de seguretat o dur a terme una coordinació de seguretat i salut en fase de projecte i/o d’obra i el paper que com a tècnics prenem a l’obra en aquest camp.

És a càrrec de l’Oriol Poch, arquitecte especialitzat en Seguretat i Salut a les obres, que va ser responsable de l’oficina consultora tècnica del Coac en l’àmbit de Seguretat i salut fins el 2011.
L'objectiu d'aquest curs és oferir els coneixements, les eines i els recursos indispensables per al desenvolupament integral de la redacció dels Estudis de Seguretat i Salut, l’aprovació del Pla i la Coordinació en la fase de l’obra.

 

 

Programa

Jornada 1 –

On som?. Els riscos. El marc Legal
Del projecte a l'estudi de seguretat i salut.

Jornada 2 –
L'estudi de seguretat i salut
Documentació gràfica per l'elaboració d'un estudi

Jornada 3 –
De l'estudi a l'obra. El pla.
La coordinació de seguretat i salut en fase d'obra.

Director/docent: Josep Oriol Poch i Mora, arquitecte

L’Oriol Poch té estudi professional propi des de l’any 1986. Va ser el responsable de l’Àrea de Seguretat i Salut a l'Oficina Consultora Tècnica del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, (1986-2011). És professor de l’assignatura de Seguretat i Prevenció a tercer curs d’Arquitectura Tècnica de l’Escola Universitària Elisava (Universitat Pompeu Fabra) (2000-2007). És coautor de la publicació Seguretat i Salut (Escola Josep Lluís Sert).
 

 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Lleida
Canyeret, 2
25007 Lleida
973 22 89 21

Dates
29 oct i 5/12 nov,
Horari

16:00 - 20:00 h,
Durada 12 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.