ESert
Disseny i avaluació sismoresistent d'estructures (3a edició)
E000151024
COAC

Lloc
Veure Programa


Dates
5, 12, 19 i 26 de novembre; 3, 10 i 17 de desembre de 2015,
Horari

Dijous de 9 a 13 hores i de 15 a 19 hores,
Durada 56 hores  

Director/docent
Jesús Bairan,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

En zones d'alta sismicitat, la sol·licitació sísmica sol ser determinant i condiciona el projecte d'edificis i d'infraestructures civils. Per concebre, projectar i construir estructures amb una resposta sísmica d'acord amb el qual s'espera en aquests casos, combinant la seguretat amb un balanç adequat entre cost i danys després del sisme, és essencial disposar de coneixements sobre comportament dinàmic i ductilitat de les estructures, així com dominar termes del disseny conceptual i de projecte per capacitat. Al llarg del curs es tractaran àmpliament els aspectes anteriors en les estructures de formigó i acer amb caràcter general i en els casos particulars de les estructura d'edificació, ponts i fonamentacions amb un enfocament orientat al disseny de noves estructures i a l'avaluació del comportament sismoresistent d'estructures existents.

El plantejament del curs és de tipus pràctic i conceptual, on s'inclou sessions dirigides i tallers.

 

    

Objectius

 • Familiaritzar al participant amb els conceptes d'enginyeria sísmica, les normatives més usuals i el comportament d'estructures sota l'acció sísmica.
 • Aportar els coneixements i mètodes necessaris per abordar el disseny sísmic d'estructures civils i d'edificació en zones de sismicitat alta.
 • Proporcionar eines per a l'avaluació de la capacitat sísmica d'estructures mitjançant l'anàlisi no lineal i les seves aplicacions en estructures existents que permetin l'optimització del projecte.

Programa

DIJOUS 5 NOVEMBRE 
 
9:00-10:00 Introducció. Efectes dels sismes en les estructures. Ponents: Jesús Bairán, Luca Pelà i Luis Montoya
 • Origen dels terratrèmols.
 • Propagació.
 • Tipus d'ones.
 • Efectes dels terratrèmols en les estructures. 
 
10:00-13:00 Bases de dinàmica estructural. Ponent:  Luca Pelà
 • Vibració lliure.
 • Període i freqüència pròpia.
 • Esmorteiment.
 • Vibració forçada per a senyals simples i genèriques (integral Duhamel).
 • Concepte d'espectre de resposta.
 • Construcció d'un espectre de resposta.
 
15:00-19:00 Bases de dinàmica estructural. Ponent:  Luca Pelà
 • Sistemes de diversos graus de llibertat.
 • Superposició modal.
 • Mètodes de combinació.
 • Mètode de Rayleigh o coordenades generalitzades.
 • Estimació aproximada del període fonamental.
 • Espectres de pis.
 • Exercicis.
 
 
 
DIJOUS 12 NOVEMBRE
 
9:00 - 13:00 Acció sísmica i principis del diseny. Ponent: Jesús Bairán
 • Intensitat, Magnitud, Moment sísmic, PGA, PGV, PGD.
 • Espectres normatius.
 • Períodes de tornada.
 • Factor d'importància.
 • Relació entre espectres de desplaçament, velocitat i acceleració.
 • Descripció d'algunes normatives internacionals. Exercicis.
 • Ductilitat. Quantificació.
 • Diagrama moment curvatura.
 • Comportament sísmic d'estructures dúctils.
 • Factors de comportament en diferents normatives.
 • Disseny per capacitat de sistemes estructurals.
 • Disseny basat en prestacions.
 • Metodologies de disseny basat en forces i en desplaçaments. Exercicis.

15:00 - 19:00 Estructures de formigó. Ponent: Jesús Bairán

 • Comportament sísmic d'estructures de formigó.
 • Disseny sísmic de pòrtics.
 • Unions biga-columna.
 • Disseny sísmic de murs i pantalles.
 • Diafragmes de pis.
 • Estructures prefabricades en zones sísmiques. Exercicis. 
 
 
 
DIJOUS 19 NOVEMBRE 
 
9:00 - 13:00 Estructures de formigó. Ponent:  Jesús Bairán
 • Comportament sísmic d'estructures de formigó.
 • Disseny sísmic de pòrtics. Unions biga-columna.
 • Disseny sísmic de murs i pantalles.
 • Diafragmes de pis.
 • Estructures prefabricades en zones sísmiques.
 • Exercicis.
 
15:00 - 19:00 Fonamentacions i elements de contenció. Ponent: Climent Molins
 • Projecto per capacitat de fonamentacions.
 • Fonamentacions superficials.
 • Fonamentacions profundes.
 • Murs de contenció.
 • Exercicis.
 
 
 
DIJOUS 26 NOVEMBRE
 
9:00 – 17:00. Estructures metàl·liques. Ponent: Alfredo Arnedo
 • Comportament sísmic d'estructures metàl·liques.
 • Característiques de seccions i peces.
 • Pòrtics tralascionals de nusos rígids.
 • Entramats de nusos concèntrics.
 • Unions.
 • Exercicis. 
 
17:00 - 19:00 Elements no estructurals i instal·lacions. Ponent: Alfredo Arnedo
 • Sol·licitacions en elements no estructurals.
 • Espectre de pis.
 • Comprovacions en elements no estructurals i instal·lacions.
 
 
 
DIJOUS 3 DESEMBRE
 
9:00 – 17:00 Edificis.  Ponents: Pere Roca i Luca Pelà
 • Comportament sísmic d'edificis.
 • Estructuració: Diafragmes de pis, centre de massa i rigidesa, efectes torsionals, regularitat, juntes.
 • Sistemes estructurals.
 • Edificis de fàbrica no armada, armada i confinada.
 • Exercicis. 
 
 
 
DIJOUS 10 DESEMBRE
 
9:00 – 17:00 Ponts. Ponent: Jesús Bairán
 • Comportament sísmic de ponts.
 • Criteris de regularitat.
 • Aspectes especials en ponts: variabilitat espacial, interacció solc estructura, efectes de camp proper.
 • Comportament de diferents tipologies de ponts.
 • Modelització sísmica de ponts: juntes, tauler, piles, estreps. Disseny sísmic: requisits funcionals, disseny conceptual, aspectes normatius (*EC8, *Caltrans, *AASHTO), efectes de 2do ordre, detalls estructurals. Exercicis.
 
17:00 - 19:00 Dispositius sísmics. Ponent: Jesús Bairán
 • Dispositius sísmics més comuns: neoprens d'alt *amortiguamiento, aparells de suport amb nucli de plom, aïlladors i *disipadores, amortidors viscosos, *STU. Procediment de disseny. 
 
 
 
DIJOUS 17 DESEMBRE
 
9:00 – 13:00 Avaluació d'estructures. Ponent: Jesús Bairán 
 • Modelització no lineal.
 • Mètodes d'anàlisi estàtica no lineal (Push-Over), mètodes de l'espectre de capacitat (ATC-40) i mètode N2 (EC8).
 • Mètodes d'anàlisi no lineal en el temps.
 • Selecció i escalat de acelerogramas.
 • Exercicis.
 
17:00 - 19:00 Tallers. Ponents: Jesús Bairán i  Luca Pelà
 • Taller d'avaluació dissenyo i avaluació estructural. 

 

Aclariments

           

Aquest curs està operat pel Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.

Ubicació del curs: Col·legi d’Enginyers de Camins (c/ Dels Vergós, 16)

Preu
Preu general: 1500€
Preu col·legiat COAC: 750€

Matriculació: Per a formalitzar la matrícula enviar un correu electrònic a l'adreça 
inscripcions@camins.cat, indicant el nom i cognoms i el número de col·legiat del COAC per tal que s'apliqui adequadament la tarifa especial.

Més informació: Tel. 93 204 34 12, inscripcions@camins.cat

Modalitats de Formació

 • Presencial: si et trobes a Barcelona i tens total disponibilitat, t’oferim l’opció de realitzar el curs de manera presencial assistint al Col·legi d’Enginyers de Camins (c/ Dels Vergós, 16 – Barcelona).
 • Presencial a Distància (PAD): consisteix en la realització de cursos a distància però amb una docència completament “in situ” a través d’una plataforma digital disponible per a la realització de classes (Teamviewer). Estalvia’t desplaçaments i fes el curs allà on ho necessitis, només requeriràs d’un ordinador amb altaveus, auriculars i connexió a Internet. Descobreix com funciona: AQUÍ

 

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Veure Programa


Dates
5, 12, 19 i 26 de novembre; 3, 10 i 17 de desembre de 2015,
Horari

Dijous de 9 a 13 hores i de 15 a 19 hores,
Durada 56 hores  

Director/docent
Jesús Bairan,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.