ESert
A. I.: Amidaments i pressupostos (PRESTO) (3a ed)
EGI1151201
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimecres 2, 9 i 16 de desembre de 2015,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 12 hores  

Director/docent
Ester Gifra Bassó, arquitecte tècnica i professora del Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció de la Universitat de Girona.,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, arquitectes tècnics i altres tècnics d'obra.

 

    

Objectius

L’objectiu del curs es centra en la temàtica d’Amidaments i Pressupostos a nivell fonamental, assentat els conceptes i procediments habituals utilitzats en la redacció dels documents a que donen origen i que formen part del projecte executiu. Així mateix es pretén ensenyar a l’alumnat el funcionament del programa PRESTO com a instrument que facilita la concepció del document i posterior gestió.

Programa

Temàtica de l'àrea Amidaments i Pressupostos:

 • Els documents de l'Estat d’Amidaments i Pressupost
 • Estructura i definició dels elements que intervenen en la redacció de l’Amidament i Pressupost.
 • La unitat d’obra i/o partida. Tipus (u.o.s/u.o.c/u.o.f), descripció, tractament i agrupació d’aquestes (capítols).
 • La fixació de la quantitat total de la unitat d’obra com a resultat de l’amidament detallat. L’establiment de la unitat de mesura i el criteri d’amidament. L’anàlisi de la informació disponible, el desenvolupament de l’operació (presa de dades i disposició als impresos) i la transferència d’amidaments.
 • La fixació del preu de la unitat d’obra. L’establiment de preus en base a costos (costos directes i indirectes). Anàlisis del cost directe (CD) i detall del preu descompost i preu auxiliar. Fixació i imputació dels costos indirectes (CI) per l’obtenció del preu d’execució material. Obtenció del preu final o de contracte amb la implicació de les despeses generals d’empresa (DGE) i el benefici industrial (BI).
 • Les bases de dades com a punt de referència en la redacció del pressupost.


Introducció a l’ús programa Presto:

 • Presentació del programa i versió utilitzada. Opcions entorn de treball (configuració general) i propietats de les obres (dades arxiu de treball).
 • Redacció de l’estructura del pressupost amb l’edició dels elements (capítols, subcapítols, partides, recursos, auxiliars, ...). Mode de visualització del pressupost normal, jeràrquica i llista de conceptes. Organització de finestres per facilitar l’edició del pressupost.
 • Còpia d’informació extreta d’altres arxius o de bancs de preus per a la redacció de les partides del pressupost. Importació de partides de bancs de preus convencionals i bancs de preus en format paramètric. Modificació de la informació obtinguda i adaptació d’aquesta a les necessitats de l’obra. Coherència en l’estructura dels elements quan s’edita i s’importen partides (preus simples).
 • Redacció del document Estat d’Amidaments. Introducció dels valors de l’amidament detallat a la fulla d’amidament. Opcions d’igualar l’amidament (vinculacions) i introducció de fórmules. Definició d’activitats dins l’estructura de l’amidament i descripció dels seus estats (fases).
 • Redacció del pressupost. Fixació dels preus unitaris de cada partida (repercussió mitjans auxiliars) i del pressupost amb la imputació dels costos indirectes, despeses generals d’empresa i benefici industrial atenent al tipus de promoció (pública o privada).
 • Aplicació d’opcions habitualment utilitzades (substituir elements, duplicar, ajustar preus, bloquejar preus, canviar el format del text, ajustar l’import del pressupost a una xifra concreta, ...)
 • Possibilitats de filtratge de la informació a la visualització en mode llista de conceptes del pressupost.
 • Extracció de la informació redactada, ja sigui impresa en llistats preestablerts, exportada a format word o excel, en pdf,.... Revisió dels models de llistats a disposició a la pestanya Informes. Possibilitats dins l’aplicació disseny d’informes (modificació de llistats existents i redacció de nous informes).
 • Opcions de l’apartat Obres per a la gestió dels arxius Presto (conversió a versions anteriors, importació de versions anteriors, canvis de nom, canvi d’estat de l’arxiu, ...)
 • Exportació i importació de l’arxiu en format Presto a altres formats (format d’intercanvi Standard FIEBDC, a TCQ 2000, a Excel, a Html, ...)
 • Repàs i visió global del procés de redacció d’un pressupost.

Aclariments

* Per a la realització d'aquest curs, cal portar el teu portàtil a l'aula i instal.lar el visualitzador del PRESTO prèviament.

* Per poder baixar-se el visualitzador s'ha de seguir aquests passos:

- Anar a la pàgina web de presto.es
- Clicar sobre l'apartat "PRESTO ES TODO ESTO".
- Apareix un apartat "Visualitzador de presto", clicar sobre aquesta opció i seguir els passos indicats per la instal.lació del programa.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimecres 2, 9 i 16 de desembre de 2015,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 12 hores  

Director/docent
Ester Gifra Bassó, arquitecte tècnica i professora del Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció de la Universitat de Girona.,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.