ESert
Reconeixement i avaluació d'edificis existents. La ITE 2.0
EGI1160201
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
Els dilluns 8, 15, 22 i 29 de febrer i 7 de març de 2016,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 20 hores  

Director/docent
Ramon Muñoz, arquitecte,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Tècnics interessats en afrontar amb solvència professional els reptes que planteja la nova Inspecció Tècnica d’Edificis d’Habitatges dins l’àmbit català (ITE.2.0)

 

AJUTS A LA FORMACIÓ: 

Oberta la convocatòria de beques del PLA IMPULSAPer a més informació, envieu un correu a plaimpulsa@coac.net  

Objectius

 El Decret 67/2015, de 5 de maig, per el foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges obre una nova etapa en la gestió del parc residencial existent, amb la introducció de canvis substancials respecte de l’anterior model.

 

El curs te per objectius donar a conèixer aquest nou marc normatiu i,  específicament, capacitar als participants en el reconeixement, i avaluació de l’estat de conservació d’edificis d’habitatges existents, en la redacció del Informe IITE i dels documents vinculats (comunicats, eficiència, accessibilitat, llibre de l’edifici); finalment, també es vol tractar la gestió dels processos que se’n poden derivar (comunicats, mesures cautelars, diagnosi, intervencions, etc).

 

En tractar-se d’un curs de metodologia pràctica, en paral·lel a la transmissió de continguts, es reclamarà la participació activa dels alumnes en fòrums, exercicis i discussions en un entorn cordial i virtual, així com la realització d’un exercici pràctic assimilable a un encàrrec professional.

 

Objectius específics:

 

- informar sobre el nou marc legislatiu relatiu a l’edifici existent

- aportar eines pel reconeixement dels components i sistemes constructius

- formular criteris per la detecció i avaluació de lesions i deficiències

- oferir recursos per tal d'afrontar amb solvència professional la redacció del informe

- proposar metodologies per l’avaluació integral de l’edifici

- donar a conèixer mecanismes per la seva gestió

Programa

Jornada 1 – Dilluns 08.02.2016

 

10.00-14.00 h.               Presentació del curs

Protocols d’inspecció d’edificis d’habitatges (1993-2015)

La inspecció visual. Metodologia, límits i recomanacions

Presentació del Fòrum

Enunciat cas pràctic

Ramon Muñoz, arquitecte

 

Jornada 2 – Dilluns 15.02.2016

 

10.00-14.00 h.               Reconeixement de sistemes constructius (I).
Detecció i Avaluació de deficiències en Obra Grossa

César Díaz, doctor arquitecte. Catedràtic de Construccions Arquitectòniques – UPC

 

Jornada 3 – Dilluns 22.02.2016

 

10.00-11.00 h.               El nou marc legislatiu sobre intervencions en edificis existents

El Decret 67/2015 entre la Llei RRR, el CTE i la Llei del Sòl

La responsabilitat del tècnic

Anna Fabregat, arquitecta

 

11.00-12.00 h.               Mediació i comunicació en Comunitats de Propietaris

Anna Fabregat, arquitecta

 

12.00-14.00 h.               Edició de la ITE

Text i Imatge. El nou programari web

Ramon Muñoz, arquitecte.

 

Jornada 4 – Dilluns 29.02.2016

 

10.00-12.00 h.               Accessibilitat i Eficiència en edificis existents

Lluís Gibernau, arquitecte

 

12.00-14.00 h.               Reconeixement de sistemes constructius (II)

Detecció i Avaluació de deficiències en Instal·lacions

Alfred Fernández, arquitecte

 

 

Jornada 5 – Dilluns 08.03.2016

 

10.00-14.00 h.               Mesures cautelars

Comunicats

Llibre de l’edifici existent

Diagnosi qualitativa i estudis aprofundits

Pla estratègic d’Intervencions (curt, mig i llarg termini)

Comentari de casos pràctics

Conclusions

                                   Ramon Muñoz i Alfred Fernández, arquitectes 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
Els dilluns 8, 15, 22 i 29 de febrer i 7 de març de 2016,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 20 hores  

Director/docent
Ramon Muñoz, arquitecte,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.