ESert
MONOGRÀFIC: Peritatge en l'edifici malalt
AGF151123
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dilluns 23 de novembre de 2015,
Horari

19:30 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Ramon Bardaji Ramonet,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes col·legiats i membres de l'AAEPFC.

Objectius

Es considera Síndrome de l’Edifici Malalt (Sick Building Syndrome, SBS) en el Centre de Treball on un conjunt de símptomes afecten a un determinat percentatge de treballadors (més del 20%) sense que, aparentment, es pugui identificar la causa.

Aquesta causa vindrà determinada per diferents FACTORS AMBIENTALS que són els que intervenen en la qualitat de l'aire interior, la contaminació generada en el interior i la contaminació provinent de l'exterior.

Factors Ambientals que determinen les CAUSES:

  • Qualitat de l’aire interior
  • Contaminació física
  • Contaminació química
  • Contaminació microbiológica
  • Contaminació eléctrica i magnètica

Programa

Aclariments

Aquesta jornada té un preu de 10€ per membres de l'AAEPFC, que tindran entrada gratuïta sempre i quan, s'apuntin dins del termini establert i assisteixin a la jornada.

En cas que l'assistent finalment li sigui impossible venir, haurà de comunicar previament i per escrit la seva absència, en cas contrari haurà d'abonar l'import íntegre de la jornada (10€). 

1. Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia.
2. En cas de no poder assistir a la jornada a la que prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a aaepfc@coac.net
3. Es prega puntualitat. Un cop hagi començat, no es podrà garantir l’accés a la sala tot i estar inscrit
 

Lloc:
 
Sala d'Actes - COAC
08002 Barcelona
93.306.78.28

Les anul·lacions d'una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l'import de la mateixa en concepte de despeses administratives.
 
Organitza:

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dilluns 23 de novembre de 2015,
Horari

19:30 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Ramon Bardaji Ramonet,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.