ESert
Reconeixement i Avaluació d'edificis existents. La ITE 2.0. NOVES DATES
ETA160112
COAC

Lloc
Demarcació de Tarragona
Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
977 24 93 67

Dates
dimarts 26 de gener i 2 i 9 de febrer de 2016,
Horari

Matí de 10:00 a 14:00 i tarda de 15:30 a 19:30,
Durada 24 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 Tècnics interessats en afrontar amb solvència professional els reptes que planteja la nova Inspecció Tècnica d’Edificis d’Habitatges dins l’àmbit català (ITE.2.0) 

Objectius

 El Decret 67/2015, de 5 de maig, per el foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges obre una nova etapa en la gestió del parc residencial existent, amb la introducció de canvis substancials respecte de l’anterior model.

 

El curs te per objectius donar a conèixer aquest nou marc normatiu i,  específicament, capacitar als participants en el reconeixement, i avaluació de l’estat de conservació d’edificis d’habitatges existents, en la redacció del Informe IITE i dels documents vinculats (comunicats, eficiència, accessibilitat, llibre de l’edifici); finalment, també es vol tractar la gestió dels processos que se’n poden derivar (comunicats, mesures cautelars, diagnosi, intervencions, etc).

 

En tractar-se d’un curs de metodologia pràctica, en paral·lel a la transmissió de continguts, es reclamarà la participació activa dels alumnes en fòrums, exercicis i discussions en un entorn cordial i virtual, així com la realització d’un exercici pràctic assimilable a un encàrrec professional.

 

Objectius específics:

 

- informar sobre el nou marc legislatiu relatiu a l’edifici existent

- aportar eines pel reconeixement dels components i sistemes constructius 

- formular criteris per la detecció i avaluació de lesions i deficiències 

- oferir recursos per tal d'afrontar amb solvència professional la redacció del informe

- proposar metodologies per l’avaluació integral de l’edifici

- donar a conèixer mecanismes per la seva gestió

Programa

 Jornada 1

 

Presentació del curs

Protocols d’inspecció d’edificis d’habitatges (1993-2015)

La inspecció visual. Metodologia, límits i recomanacions

Presentació del Fòrum

Enunciat cas pràctic

Ramon Muñoz, arquitecte

 

Reconeixement de sistemes constructius (I). Detecció i Avaluació de deficiències en Obra Grossa César Díaz, doctor arquitecte. Catedràtic de Construccions Arquitectòniques – UPC

 

Jornada 2

 

El nou marc legislatiu sobre intervencions en edificis existents 

El Decret 67/2015 entre la Llei RRR, el CTE i la Llei del Sòl

La responsabilitat del tècnic

Anna Fabregat, arquitecta

 

Mediació i comunicació en Comunitats de Propietaris

Anna Fabregat, arquitecta

 

Edició de la ITE

Text i Imatge. El nou programari web

Ramon Muñoz, arquitecte.

 

 Accessibilitat i Eficiència en edificis existents

Lluís Gibernau, arquitecte

 

Reconeixement de sistemes constructius (II)

Detecció i Avaluació de deficiències en Instal·lacions

Alfred Fernández, arquitecte

 

Jornada 3

 

Mesures cautelars

Comunicats

Llibre de l’edifici existent

Diagnosi qualitativa i estudis aprofundits 

Ramon Muñoz i Alfred Fernández, arquitectes

 

Pla estratègic d’Intervencions (curt, mig i llarg termini)

Taller. Comentari de casos pràctics 

Conclusions

Ramon Muñoz i Alfred Fernández, arquitectes 

Aclariments

PREU DE 180 euros als Inscrits als Serveis de la Demarcació de Tarragona.

El preu especial és per als arquitectes inscrits als Serveis de la Demarcació. Els Serveis de la demarcació de Tarragona están oberts a tots els col·legiats del COAC. 

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

 Curs Patrocinat per : 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Tarragona
Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
977 24 93 67

Dates
dimarts 26 de gener i 2 i 9 de febrer de 2016,
Horari

Matí de 10:00 a 14:00 i tarda de 15:30 a 19:30,
Durada 24 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.