ESert
MONOGRÀFIC: El Joc del Protocol
AGF151130
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dilluns 30 de novembre de 2015,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Gemma Manresa i Rué, Llicenciada en Filologia Anglesa i Graduat Universitari en Protocol i Relacions,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes col·legiats i membres de l'AAEPFC.

Objectius

El Protocol, entès com “el conjunt de normes de formalitat que regeixen els actes i cerimònies oficials”, però també com “el conjunt de normes de cortesia que es segueixen en les relacions socials i que han estat establertes per costum”, és com un joc on, sense uns elements inicials no es pot començar la partida.

És del tot imprescindible per a tota institució el coneixement de les eines bàsiques per a unes bones relacions interpersonals, les quals conflueixen en relacions institucionals i/o internacionals.

Les convencions socials, les precedències, els tractaments, i sobretot els trets culturals propis de cada indret, són alguns dels múltiples aspectes i mots que es desgranen en aquest curs, per tal que els / les assistents assoleixin les competències bàsiques necessàries per aconseguir aplicar-ho en l’organització bàsica d’actes.

Així doncs, hem de tenir present que el protocol, quan és encertat i respon a una estratègia, imprimeix valor i bellesa a qualsevol acte. És per aquest motiu que actualment, i de la mà d’altres disciplines com el màrqueting, la publicitat o la comunicació, el protocol i les relacions
institucionals ja formen part de les polítiques estratègiques d’imatge corporativa de qualsevol institució, entitat o empresa, com a colofó públic i notori del seu prestigi.

OBJECTIUS:

- Donar a conèixer coneixements bàsics sobre l’organització d’actes.
- Comprendre i dominar les “normes” del protocol social presents en qualsevol acte.

Programa

1. Què és el protocol?: definició i contextualització actual
2. Protocol Social

a. Saber ser
b. Saber estar
c. Bones maneres al voltant d’una taula
d. Ser bon amfitrió
e. Ser bon convidat

3. Regles d'or en l'organització d'actes
4. Comunicació i TIC en el protocol

Aclariments

Aquesta jornada té un preu de 10€ per membres de l'AAEPFC, que tindran entrada gratuïta sempre i quan, s'apuntin dins del termini establert i assisteixin a la jornada.

En cas que l'assistent finalment li sigui impossible venir, haurà de comunicar previament i per escrit la seva absència, en cas contrari haurà d'abonar l'import íntegre de la jornada (10€). 

1. Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia.
2. En cas de no poder assistir a la jornada a la que prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a aaepfc@coac.net
3. Es prega puntualitat. Un cop hagi començat, no es podrà garantir l’accés a la sala tot i estar inscrit
 

Lloc:
 
Sala d'Actes - COAC
08002 Barcelona
93.306.78.28

Les anul·lacions d'una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l'import de la mateixa en concepte de despeses administratives.
 
Organitza:

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dilluns 30 de novembre de 2015,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Gemma Manresa i Rué, Llicenciada en Filologia Anglesa i Graduat Universitari en Protocol i Relacions,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.