ESert
Jornada de criteris d'accessibilitat en espais públics
EGI1151204
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dijous 10 de desembre de 2015,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 4 hores  

Director/docent
Xavier Garcia-Milà, arquitecte director del Postgrau en ARQUITECTURA i GENT GRAN de l?Escola Sert.,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, arquitectes tècnics, estudiants d'arquitectura i tècnics de l'administració

Objectius

En col·laboració amb la Diputació de Girona us hem preparat aquesta jornada complementaria per aprofundir sobre els temes d’accessibilitat en espais públics:

des dels carrers i places fins a l’accés dels edificis.

 

AQUESTA JORNADA AMPLIA ELS CONEIXEMENTS IMPARTITS AL CURS CRITERIS D'ACCESSIBILITAT: ESPAI PÚBLIC, EDIFICIS D'ÚS PÚBLIC I HABITATGE QUE ES VA FER EL PASSAT MES D’OCTUBRE DESPRÉS DE REBRE LES PETICIONS DELS ALUMNES DE LA NECESSITAT D’AMPLIACIÓ SOBRE EL PRIMER TEMA TRACTAT: L’ACCESSIBILITAT DE L’ESPAI PÚBLIC AMB LA PONENT MARTA GARCIA-MILÀ, ARQUITECTA.

Programa

1.1 Introducció

 • Definició d’accessibilitat
 • Evolució de l’accessibilitat
 • Principis del Disseny Universal (Ron Mace, CUD, NCS University)
 • Axiomes sobre accessibilitat

 

1.2 Paràmetres d’anàlisi

 • Tipus de carrers, amplada lliure de pas/vorera, alçada lliure
 • Límits, paviments, pendents, guals de vianants
 • Elements urbanització, pilones i fitons, elements mobiliari urbà, zones infantils, punts perillosos
 • Indrets especials: parcs urbans, jardins i parcs naturals, platges, altres
 • Obres i bastides
 • Indisciplina viària

 

1.3 Normatives d’aplicació

 • Normatives
  • Orden VIV /561/2010, de 1 de febrero. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
  • Decret 135/1995, de 24 de març. Codi d’accessibilitat de Catalunya
  • Llei 13/2014, de 3o d’octubre d’accessibilitat de Catalunya
 • Terminis d’aplicació
 • Criteris generals
 • Intervencions en entorns existents
 • Criteri de proporcionalitat
 • Problemàtica d’aplicació

 

1.4 Anàlisi comparatiu de les normatives d’accessibilitat a l’espai públic

 • Canvis a destacar
 • Itinerari de vianants
 • Itinerari mixt de vianants i vehicles
 • Paviments
 • Paviment tàctil indicador (PTI)
 • Reixes, escocells i registres
 • Guals de vehicles
 • Problemàtiques i projectes  

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
Diputació de Girona
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dijous 10 de desembre de 2015,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 4 hores  

Director/docent
Xavier Garcia-Milà, arquitecte director del Postgrau en ARQUITECTURA i GENT GRAN de l?Escola Sert.,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.