ESert
La propietat intel·lectual i els projectes d'emprenedoria (Aula Emprenedoria i Innovació)
EBC1151215
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Dijous 17 de desembre,
Horari

Dijous de 16 h a 18 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Josep Carbonell, advocat. March & Asociados.,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes col•legiats que estiguin emprenent o tinguin una idea de negoci per crear productes nous i introduir-los al mercat.

 

    

Objectius

Qualsevol projecte nou i innovador cal que estigui, en la mesura del possible, ben protegit. Els arquitectes tenim al nostre abast mitjans i vies que no tan sols ens donaran un dret d'exclusivitat sobre els nostres projectes, sinó que incrementaran el seu valor en el mercat. No són pocs els casos en els quals es desenvolupa un projecte deixant de banda el drets de propietat industrial i intel•lectual que se’n deriven. No n’hi ha prou en tenir un projecte innovador, cal que aquest estigui protegit enfront de possibles atacs de tercers i cal també poder fer valdre els nostres drets sobre el mateix.

Programa

1. Introducció: La propietat Intel•lectual i industrial dins l’estratègia empresarial

2. Propietat Intel•lectual

a. L’arquitecte i els drets de propietat intel•lectual

i. Qui és l’Autor
ii. Quins drets té

b. L’arquitectura objecte de propietat intel•lectual

i. Plànols, projectes i maquetes
ii. L’obra arquitectònica acabada
iii. Reproducció d’edificis iv. Obres plàstiques aplicades

3. Propietat Industrial

a. Signes distintius: Marques i Noms Comercials

b. Modalitats inventives: Patents i Models d’Utilitat

i. Definició i requisits
ii. Obtenció drets vers una patent o model d’utilitat
iii. L’aplicació en l`àmbit arquitectònic

c. Dissenys

i. Definició i requisits
ii. Obtenció de drets
iii. Els dissenys en l’àmbit arquitectònic

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Dijous 17 de desembre,
Horari

Dijous de 16 h a 18 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Josep Carbonell, advocat. March & Asociados.,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.