ESert
Presentació del curs Aparadorisme i visual merchandising
EBC2151201
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
21 de desembre de 2015,
Horari

Dilluns de 16 h a 18 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Cristina Carvajal, aquitecta,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

A arquitectes, altres professionals i estudiants interessats en iniciar-se o aprofundir en el desenvolupament del disseny, redacció, execució i gestió de projectes destinats al disseny d'aparadors i el visual merchandising. 

Objectius

Donar eines als treballadors del sector comerç i als especialistes (o als que ho vulguin ser) per optimitzar la visibilitat i l’entorn del punt de venda

Proporcionar i formar en les tècniques per donar continuïtat i moviment al punt de venda, tant a nivell de promocions i estacionalitat com a nivell de comunicació, il·luminació, mobiliari, color, aparadorisme i visual mertxandising.

Proporcionar tècniques de creació de l’aparador així com de tota la col·locació del producte a l’interior de la botiga (visual merchandising).

Formació en la història de l’aparadorisme i el visual merchandising per conèixer diverses creativitats sobre els aparadors.

Optimització del punt de venda, tant a nivell formal com a nivell de costos.

 

Programa

Durant la jornada, la directora del curs Cristina Carvajal, presentarà el programa del curs, que tractarà els següents temes:

1- Nocions generals i breu introducció a la història de l’aparador i el visual merchandising
2- Tendències actuals  
3- Aparadorisme
4- Visual merchandising 
5- Comunicació al punt de venda: tant a l’aparador com a l’interior 
6- Exercici d’aprenentatge
(es proposarà un exercici al llarg del curs)  

Aclariments sobre el curs:

El curs s'iniciarà a finals de gener de 2016 i properament s'obriran les inscripcions al web de l'Escola Sert.

Es tracta d’un curs GRATUÏT, organitzat per l'Escola Sert i subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. 

Les places són limitades a 25 persones i s'assignaran per ordre d'inscripció, sempre i quan compleixin els requisits establerts pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya en les seves bases reguladores. Que són:

- Com a mínim el 60% dels alumnes del curs hauran de ser persones treballadores ocupades

El 75% dels alumnes hauran de pertànyer a algun d'aquests col·lectius:

  1. Persones treballadores ocupades: de petites i mitjanes empreses, dones, afectats/ades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, majors de 45 anys, persones treballadores de baixa qualificació, amb discapacitat

  2. Persones aturades: dones, joves, amb discapacitat, afectats/ades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, aturats/ades de llarga durada, majors de 45 anys, persones amb risc d’exclusió social.

  3. Persones cuidadores no professionals

També tindran prioritat les persones que hagin assistit a aquesta jornada de presentació.

Una vegada realitzada la inscripció, l'Escola Sert confirmarà els alumnes admesos, segons els criteris descrits anteriorment.

ACCÉS AL CURS


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
21 de desembre de 2015,
Horari

Dilluns de 16 h a 18 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Cristina Carvajal, aquitecta,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.