ESert
ESCOLA D'ESTIU: Eines per al projecte de paisatge i vegetació
EBC2160102
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08011 Barcelona
93 306 78 44

Dates
Dijous 2.06.16, dijous 9.06.16, dijous 16.06.16, dilluns 20.06.16, dijous 23.06.16 i dijous 30.06.16,
Horari

de 16 a 20 h,
Durada 24 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigitArquitectes i altres professionals que tinguin interès en conèixer aspectes de projectació del paisatge aplicables a diferents escales i entorns d’intervenció, tant en l’entorn natural com l’urbà.

Curs inclòs a "ESCOLA D'ESTIU 2016: Amb la voluntat d’impulsar la formació dels arquitectes col·legiats, l’Escola Sert ha programat a partir del proper mes de juny, una sèrie de cursos intensius amb un descompte del 50% per a arquitectes col·legiats al COAC per tal de respondre a la constant evolució del sector, acompanyant a l’arquitecte en el desenvolupament del seu exercici professional i en l’exploració dels nous perfils d’ocupació. (Descompte inclòs en el preu publicat)

Objectius

Capacitar per al disseny, la redacció i l’execució de projectes de paisatge, assolint nocions bàsiques d’ecologia i coneixements pràctics de selecció vegetal, tècniques de jardineria, aspectes constructius, compatibilitat de sistemes arquitectònics i naturals, aspectes de sostenibilitat i altres que afecten a les decisions de projecte.

Docents responsables: Agata Buscemi, arquitecta paisatgista; i Manel Colominas, enginyer agrícola i paisatgista

Programa

Jornada 1. Dijous 2.06.16

La vegetació com a element de projecte
Introducció als continguts del projecte de paisatge i de la vegetació com a element de composició, definidor dels processos i les dinàmiques del paisatge.
De 16:00 a 20:00, Escola Sert COAC

1. Comprensió del medi

2. Aspectes tècnics:

. criteris de selecció d’espècies
. sistemes de plantació
. problemàtiques de gestió
. dimensionament i disseny dels elements  
. pressupostos

3. Valors atribuïts:

. projectar amb els temps, estacions, cronogrames
. aspectes visuals
. floracions, olors, textures, etc.

4. Il·lustració d’ exemples representatius en la utilització de la vegetació

Docents: Agata Buscemi, arquitecta i paisatgista, i Manel Colominas, enginyer agrícola i paisatgista

Jornada 2. Dijous 9.06.16

De la ciutat al paisatge
En el temps les ciutats esdevenen estructures complexes on les zones verdes milloren no només la qualitat ambiental i espacial, configurant-se com a sistema actiu en la transformació i gestió de la mateixa.
De 16:00 a 20:00, Escola Sert COAC

Docents: Agata Buscemi, arquitecta i paisatgista, i Manel Colominas, enginyer agrícola i paisatgista

Jornada 3. Dijous 16.06.16

Els paisatges culturals
El paisatge com a suport físic és expressió de la cultura antròpica que determina patrons i elements recognoscibles en cada context. Així mateix la vegetació és representativa de la identitat cultural del lloc.
De 16:00 a 18:00  Visita a Parc Litoral
De 18:00 a 20:00  Visita al Parc de Poble Nou 

Docents: Agata Buscemi, arquitecta i paisatgista, i Manel Colominas, enginyer agrícola i paisatgista

Jornada 4. Dilluns 20.06.16

El paisatge reciclat
Espais de la ciutat, infraestructures, zones industrials, etc. es reciclen i es reinterpreten reforçant la relació amb el propi paisatge
De 16:00 a 18:00  Visita a Vil·la Cecília
De 18:00 a 20:00  Sessió teòrica a l'Escola Sert COAC

Docents: Agata Buscemi, arquitecta i paisatgista, i Manel Colominas, enginyer agrícola i paisatgista

Jornada 5. Dijous 23.06.16

Projectes de recuperació mediambiental
La incorporació al projecte de processos de recuperació ambiental en entorns devaluats i fràgils permet la regeneració dels sistemes naturals a partir de les dinàmiques pròpies.
De 16:00 a 20:00, Escola Sert COAC

Docents: Manolo Ruisanchez
, arquitecte i paisatgista, i Manel Colominas, enginyer agrícola i paisatgista

Jornada 6. Dijous 30.06.16

El paisatge dinàmic
Els processos i les dinàmiques del paisatge s’integren al projecte i condicionen les decisions projectuals per a una millor gestió i manteniment en relació als condicionants climàtics, econòmics, etc.
De 16:00 a 18:00  Visita al Laberint d’Horta
De 18:00 a 20:00  Sessió teòrica al Centre de Formació del Laberint d'Horta 

Docents: Agata Buscemi, arquitecta i paisatgista, i Manel Colominas, enginyer agrícola i paisatgista

En col·laboració amb l’Oficina de la Biennal Internacional de Paisatge del COAC.

Aclariments

Les sessions de teoria que es facin a la seu de l'Escola Sert es retransmetran també per videoaula a través d'Internet.

En col·laboració amb l’Oficina de la Biennal Internacional de Paisatge del COAC.

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08011 Barcelona
93 306 78 44

Dates
Dijous 2.06.16, dijous 9.06.16, dijous 16.06.16, dilluns 20.06.16, dijous 23.06.16 i dijous 30.06.16,
Horari

de 16 a 20 h,
Durada 24 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.