ESert
Data Analytics i Big Data
E000160201
COAC

Lloc
Veure Programa


Dates
Full-time de l'1 de febrer al 13 de maig del 2016. Part-time de l'1 de febrer al 13 d'octubre del 2016,
Horari

Full-time de 9 a 17 hores. Part-time de 18 a 21 hores,
Durada 30 hores  

Director/docent
UBIQUM Code Academy,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

 

Aquest curs està dissenyat per a persones sense coneixements previs que vulguin adquirir en un breu període de temps les habilitats necessàries per analitzar grans quantitats de dades i dedicar-se professionalment a aquest nou camp de la gestió empresarial que esta creant una gran quantitat de llocs de treball.

Objectius

Gairebé totes les empreses recullen dades de cadascuna de les seves operacions i els examinen per obtenir els coneixements necessaris per a millorar-les. A mesura que la quantitat de dades recol·lectada augmenta, és més difícil analitzar aquestes dades manualment. Hi ha una tendència creixent de les grans companyies, pimes i autònoms que consisteix en automatitzar la captura de grans quantitats de dades (Big Data) i esprémer el seu potencial per descobrir patrons de comportament i aconseguir millorar els processos interns.

Durant el curs els alumnes participaran en 6 projectes virtuals en els que tindran que assolir els següents objectius:

  • Identificar diferències de comportament entre els clients d’una botiga online i els de la xarxa offline en una cadena de venda de electrònica de consum.
  • Desenvolupar un sistema de recomanacions pels clients de la botiga online.
  • Desenvolupar un model de previsió de la rendibilitat dels nous productes.
  • Predir la futura demanda dels clients utilitzant criteris demogràfics.
  • Modelar els patrons d’utilització energètica en un edifici utilitzant les dades dels comptadors.
  • Desenvolupar un model de mobilitat dins d’un gran espai tancat utilitzant el “wifi fingerprint”

Tots aquests objectius permetran aprendre els principals models i algoritmes utilitzats en la majoria d’anàlisis de dades, tant en el mon del negocis (retail, banca, assegurances), com de l'”internet of things”, la salut o el govern.

Programa

Setmana 1-4

Aprendràs a utilitzar l'eina Open Source WEKA, per entendre la relació entre clients i els seus comportaments de compra. Desenvoluparàs tècniques de selecció de variables en WEKA per determinar la probabilitat de compra d'un producte concret per part del client. Finalment, presentaràs al Project Manager les dades recollides i el seu significat i proposaràs millores per al procés d'anàlisi de dades
.

Setmana 5-9

En aquesta etapa, aprendràs el llenguatge de programació estadística R, per predir quins dels nous productes que l'equip de vendes de la teva companyia vol afegir al catàleg, seran més beneficiosos. Basant-te en la demografia dels teus clients (recollida en una enquesta de màrqueting), crearàs un model que pugui predir quina marca d'ordinadors és la preferida pels consumidors.

Setmana 10-15

Aprendràs a capturar i analitzar grans quantitats de dades per aprofundir en problemes reals de negoci. Dirigiràs una anàlisi d'opinió utilitzant serveis cloud, aprenentatge automàtic i el Common Crawl de la WWW i interpretaràs els resultats obtenint així prediccions de vital interès per a la companyia.
 
METODOLOGIA

El curs té una durada de 450 hores i es podrà cursar en dues modalitats:
  • Full-time (30 h/setmana) / 15 setmanes
  • Part-time (15 h/setmana) / 30 setmanes
 
La primera setmana el curs es farà de manera presencial a la seu del Col·legi d’Enginyers de Camins, de l'1 de febrer al 5 de febrer. 

A partir de la segona setmana, els alumnes que ho desitgin podran treballar amb la plataforma online des de casa amb el suport del tutor que tinguin assignat. Setmanalment, es concertaran reunions de seguiment.
 
La metodologia d'aquest programa, anomenada Story Centered Curriculum (SCC), es basa en tècniques avançades de simulació de situacions reals. Sense classes teòriques ni sessions d'estudi per memorització per passar un examen, el SCC et situa en un escenari desenvolupat a partir d'una situació professional real i motivadora en la qual executes les mateixes tasques que els professionals, amb les seves mateixes eines, de manera que , arribat el moment, puguis integrar-te en un equip de treball real, sense dificultat.

Treballaràs en equip, com succeeix habitualment en el món laboral, i comptaràs amb un ampli conjunt de materials de suport i ajudes necessàries per a completar les tasques, disponibles en línia, així com la supervisió d'un tutor, que a més d'avaluar i orientar sobre els "entregables" del projecte, estarà sempre disponible per a resoldre dubtes i preguntes
 
Podeu descarregar-vos el programa complet en aquest enllaç.

Aclariments

 

Aquest curs està operat pel Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.

Ubicació del curs: Col·legi d’Enginyers de Camins (c/ Dels Vergós, 16)

Preu:  Preu general: 4500 € / Es pagarà en 2 parts: 1.500 € a l’inici del curs i 3.000 € quan l’alumne trobi feina.

Matriculació: Per a formalitzar la matrícula enviar un correu electrònic a l'adreça inscripcions@camins.cat, indicant el nom i cognoms, modalitat (full-time o part-time), situació professional i el número de col·legiat del COAC per tal que s'apliqui adequadament la tarifa especial.

Més informació: Tel. 93 204 34 12, inscripcions@camins.cat

Els alumnes hauran de portar el seu propi portàtil.

 

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Veure Programa


Dates
Full-time de l'1 de febrer al 13 de maig del 2016. Part-time de l'1 de febrer al 13 d'octubre del 2016,
Horari

Full-time de 9 a 17 hores. Part-time de 18 a 21 hores,
Durada 30 hores  

Director/docent
UBIQUM Code Academy,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.