ESert
CAMPUS PROFESSIONAL SIBER "Actualizació del DB HE 2013, Estalvi d' Energia i la Ventilació Eficient"
EBC4160303
COAC

Lloc
COAC-Òrgans centrals
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona (Barcelona)

Dates
17 de Març de 2016,
Horari

De 12h a 14h,
Durada 2 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 

Es dirigeix a tots els arquitectes.

Objectius

Donar a conèixer les novetats i canvis normatius en el DB HE 2013 a més d'aportar les solucions de ventilació més noves del mercat.

Programa

El recent aprovat Document Bàsic DB-HE Estalvi d'Energia del CTE, afegeix una secció HE-0 en la que es limita el consum final d'energia primària i es modifica la resta de documents, priioritzant el disseny de l'edifici amb un adequat Sistema de ventilació Eficient. Amb aquesta nova edificació sostenible es persegueix una estratègia que aporta grans beneficis per tots els interlocutors i a menor cost.

En aquesta jornada ens centrarem en exposar les diferents solucions de ventilació eficient per edificis residencials i no residencials, tant per projectes de nova edificació com rehabilitació.

þ Ventilació en edificis residencials

- Pròxims canvis en la revisió del CTE DB HE3 2013

- Nou CTE DB HE3 2013 (Estalvi d'energia)

- Sistemes de ventilació Hibrida Controlada (VHC): Rehabilitació

- Sistemes de Ventilació Mecànica Controlada (VMC)

                        • VMC Simple Fluxe Higrorregulable (cabal variable) DIT

                        • VMC Doble Fluxe amb recuperació calor integrat amb estratègies de climatització passiva (NZEB)

- Acústica

- Estanqueïtat i xarxes de ventilació

- Classificació Energètica i HS3. Cas pràctic.

 

 þ Ventilació en edificis terciaris

            - Modificacions RITE 2007 segons RD 238/2013

            - Exemple pràctic de Rehabilitació Edifici amb Ventilació Eficient

 

Ponent: Juan Ortega – Tècnic prescriptor a Catalunya

Aclariments

1. Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia.

2. En cas de no poder assistir a la jornada a la que prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a apastor@coac.net

3. Per garantir el rigor i la qualitat formativa us preguem puntualitat. Les persones que no arribin puntuals podran perdre les seves localitats encara que estiguin inscrites.

4. No es deixarà entrar a ningú que no estigui inscrit a no ser que quedin localitats lliures.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC-Òrgans centrals
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona (Barcelona)

Dates
17 de Març de 2016,
Horari

De 12h a 14h,
Durada 2 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.