ESert
A.I.: Curs complert del compliment normatiu opció general, CTE HE0, HE1 i certificació energètica, eina unificada HULC
EGI1160202
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimarts 16 i 23 de febrer i 1, 8 i 15 de març,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 20 hores  

Director/docent
Jordi Manich Codina, enginyer industrial i soci de Co2en · Consultoria i Enginyeria,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 Arquitectes, arquitectes tècnics i altres tècnics que vulguin realitzar certificacions energètiques amb el programa HULC.

-CURS COMPLET (5 sessions, 20 hores): enfocat a alumnes sense experiència en  l’ús del software.

Objectius

El curs pretén mostrar l’aplicabilitat del nou software, i permetre que els assistents dominin amb garanties la seva utilització, des de la concepció de l’edifici, fins a les seves instal·lacions, solucions singulars de l’envolvent, llibreries de materials i ponts tèrmics, etc, per tal de poder justificar els documents HE0 i HE1 del CTE i realitzar la certificació energètica.

Programa

 PROGRAMA

 Sessió 1 – Introducció i conceptes bàsics. Context normatiu

1. Introducció al context normatiu actual. Nou CTE-HE i RD235/2013

2. Situació actual d’utilització dels diferents softwares i eines de justificació del CTE-HE, i de la certificació energètica.

3. Introducció al programa Lider-Calener

            - Requisits. Instal·lació

            - Abast i limitacions

            - Arbre de fitxers i carpetes

            - Com s’utilitza?

            - Definició d’un projecte. Dades Generals

DOCENT:  Jordi Manich enginyer  industrial,  Enginyeria Co2en SCP

 

Sessió 2 – Definició de  l’edifici (en base a un habitatge unifamiliar)

1. Gestió de les Bases de dades

2. Definició geomètrica

3. Obertures

4. Ombres i elements singulars

5. Condicions operacionals

DOCENT:  Jordi Manich enginyer  industrial,  Enginyeria Co2en SCP

  

Sessió 3 – Capacitats addicionals. Definició de les instal.lacions de l’edifici. Càlculs

1. Capacitats addicionals (façanes ventilades, murs trombe, hivernacles, programació ombres, ponts tèrmics,...)

2. Càlculs i justificació HE1

3. Definició dels Sistemes i components (instal.lacions)

4. Càlculs HE0, certificació energètica i generació d’informes justificatius

DOCENT:  Jordi Manich enginyer  industrial,  Enginyeria Co2en SCP

 
Sessió 4 – Treball pràctic (edifici terciari)

1. Exposició d’un cas pràctic a resoldre de principi a fi durant la sessió

2. Implementació de millores al cas pràctic

DOCENT:  Jordi Manich enginyer  industrial,  Enginyeria Co2en SCP

  

Sessió 5 – Treball pràctic (edifici plurifamiliar) i exemple de tramitació amb l’ICAEN

1. Exposició d’un cas pràctic a resoldre de principi a fi durant la sessió

2. Implementació de millores al cas pràctic

3. Tramitació amb l’ICAEN

DOCENT:  Jordi Manich enginyer  industrial,  Enginyeria Co2en SCP

 

NOTA: Cadascú s'ha de portar l'ordinador portàtil en les sessions presencials de l'aula d'informàtic amb el fitxer d’instal·lació del programa descarregat al disc dur (es recomana no instal·lar-lo ja que s’ha de seguir un procediment que serà explicat el primer dia).

 

Enllaç de descàrrega:

 http://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/aplicaciones/lider-calener/iCTEHE2013_last


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimarts 16 i 23 de febrer i 1, 8 i 15 de març,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 20 hores  

Director/docent
Jordi Manich Codina, enginyer industrial i soci de Co2en · Consultoria i Enginyeria,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.