ESert
Curs sobre les modificacions de la nova versió CE3X del gener de 2016
EGI1160402
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dimarts 26 d’abril de 2016,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 4 hores  

Director/docent
Mercè Hortalà i Vallvé, arquitecta,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Tècnics que col·laborin amb administradors de finques o entitats que gestionen llogues i vendes, que vulguin conèixer millor les possibilitats del programa CE3X, tenir clar el procés a seguir, què exigeix la normativa, i alhora vulguin donar un servei de qualitat a un cost raonable per a tots (propietaris i tècnics).
 
Tècnics que es dediquen a realitzar IITE i que segons la normativa 67/2015 l'han de completar amb el certificat energètic de l'edifici o dels habitatges que no en disposen. 
 
La segona part del curs està pensada per a tots aquells que usin el programa (en qualsevol dels contexts comentats) i vulguin conèixer les modificacions que s'han fet, tant de forma interna (no visibles) com de forma externa (visibles tant en la interfície com en l'informe). 
 
El curs està pensat per a resoldre sobretot els certificats d'habitatges (en edificis plurifamiliars o unifamiliars), locals petits i edificis d'habitatges. El gran terciari es comentarà però no s'aprofundirà en ell.
 
Aquest curs no donarà resposta als que volen fer un certificat energètic exacte i precís amb la intenció de fer una proposta de rehabilitació basada en la millora energètica, ja que per a això el programa CE3X no és el més adequat, al meu entendre

 

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és:  
– Tenir clar com funciona el programa i les seves possibilitats que permeten millorar la qualitat de la certificació energètica.
– Tenir clar què requereix la normativa i què s'ha de tenir en compte quan es fa el certificat energètic.
– Conèixer el procés al màxim per a minimitzar el temps sense reduir la qualitat.
– Conèixer els canvis que s'han introduït en la nova versió del programa de gener de 2016.
 

Programa

El juny del 2013 va entrar en vigor la Certificació Energètica d'Edificació Existent. Durant aquest temps, els diferents programes autoritzats pel Ministeri han tingut diferent usos i acceptació pels tècnics certificadors, on el CE3X sembla haver guanyat la partida en aquest sector. 
 
L'ús principal d'aquests ha estat per a la venda o lloguer d'habitatges o locals. La resta d'opcions (ITE, sol·licitud d'ajuts, millora de l'eficiència energètica d'un habitatge), si bé pot ser que en els propers anys siguin més habituals, en cap cas sembla que hagin de tenir la importància dels dos primers casos. 
 
Aquest àmbit de feina, degut a la forta competència, i la poca importància que sembla que els propietaris hi donen (no hauria de ser així però ara per ara és la sensació que en rebo) ens obliguen a combinar, una bona qualitat en el certificat amb un temps mínims per a no perdre “bous i esquelles”. Per això conèixer a fons el programa que fem servir i alhora tenir molt clar el procés d'elaboració pot esdevenir bàsic per a aconseguir-ho. 
 
Amb això, no vull dir que haguem de ser els més econòmics del mercat, fet inviable, sinó que en un procés que moltes vegades acaba sent bastant repetitiu és necessari conèixer bé cada fase i eina per a aconseguir la millor eficàcia.
 
Amb tot, aquest curs se centra en tenir clares les possibilitats del programa CE3X, on val la pena dedicar-hi temps, com està pensat, i sobretot com aconseguir una qualificació el més ajustada a la realitat possible.
 
Tot això des dels coneixements adquirits a través de cursos, consultes i fòrums d'internet, i sobretot de l'experiència de fer-ne uns dos-cents des de que està en vigor el decret. 
 
 
Les novetats que s'han introduït en el programa des del 14 de gener de 2016 així com conèixer els complements existents per al programa per a facilitar la feina. 
 
 
Sessió  – Novetats del programa i complements Efinova
1. Modificacions internes del programa
2. Zones climàtiques unificades.
3. Noves dades que cal tenir en compte en les dades generals.
4. Nou sistema de millores
5. Modificacions en el sistema de tramitació.
6. Complements EFINOVA per a simplificar el treball.
7. Preguntes, dubtes i posada en comú de criteris i interpretacions. 
 
DOCENT: Mercè Hortalà i Vallvé, arquitecta. 

 

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dimarts 26 d’abril de 2016,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 4 hores  

Director/docent
Mercè Hortalà i Vallvé, arquitecta,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.