ESert
MONOGRÀFIC: La comprovació de valors per a l'Agència Tributària de Catalunya
AGF160307
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dilluns 7 de març de 2016,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Ricard Beltran és el cap de l?Àrea d?Estudis i Assistència de l?Agència Tributària de Catalunya i Jordi Bernat és el coordinador de valoracions de l?Agència Tributària de Catalunya,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes col·legiats i membres de l'AAEPFC.

Objectius

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) gestiona els impostos de Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions.

Per tant, una de les funcions que realitza aquest organisme és la comprovació de que els valors declarats pels ciutadans s'ajusten als valors de mercat.

Per realitzar aquesta comprovació hi ha tot un seguit de procediments, que en molts casos requereixen d’una valoració. Aquestes valoracions es fan amb una metodologia concreta, que es publica anualment al web de l'Agència Tributària de Catalunya.

L'objectiu de la sessió és doble:

- Explicar detalladament la metodologia valorativa de l’ATC, les fonts d’informació que s'utilitzen per a la determinació dels valors del sòl i de les construccions, i les particularitats del sistema.

- Anàlisi del procediment de la taxació pericial contradictòria, ja que és la fase del procediment que la llei preveu per tal de dirimir les diferències de valor entre el tècnic del contribuent i el dictàmens de l'administració. En aquesta fase intervé com a pèrit un col·legiat expert en valoracions, que mitjançant la taxació pericial contradictòria determina el valor final.

Programa

Aclariments

Aquesta jornada té un preu de 10€ per membres de l'AAEPFC, que tindran entrada gratuïta sempre i quan, s'apuntin dins del termini establert i assisteixin a la jornada.

En cas que l'assistent finalment li sigui impossible venir, haurà de comunicar previament i per escrit la seva absència, en cas contrari haurà d'abonar l'import íntegre de la jornada (10€). 

1. Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia.
2. En cas de no poder assistir a la jornada a la que prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a aaepfc@coac.net
3. Es prega puntualitat. Un cop hagi començat, no es podrà garantir l’accés a la sala tot i estar inscrit
 

Lloc:
 
Sala d'Actes - COAC
08002 Barcelona
93.306.78.28

Les anul·lacions d'una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l'import de la mateixa en concepte de despeses administratives.
 
Organitza:

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dilluns 7 de març de 2016,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Ricard Beltran és el cap de l?Àrea d?Estudis i Assistència de l?Agència Tributària de Catalunya i Jordi Bernat és el coordinador de valoracions de l?Agència Tributària de Catalunya,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.